Blogg

Sida 2

Arbetar du inom städbranschen?

7 okt 2018

Om det är så att du arbetar inom städbranschen kommer du regelbundet att behöva köpa in maskiner och utrustning för att kunna städa effektivt. Du kan behöva städartiklar, moppar, dammsugare och så vidare. Så länge man ägnar sig åt hemstädning behöver man inga stora maskiner, om det inte är så att du behöver kunna rengöra mattor av olika slag. Ofta vill kunderna kanske att man tvättar en och annan matta, eller så har de heltäckningsmattor som de vill få rengjorda. Det finns sopmaskiner för alla typer av städning, även mattvättar. Sker städningen hemma hos någon kan det vara lite bökigt att transportera en så stor maskin hem till någon, då kommer du att behöva en skåpbil för den transporten. 

Sopmaskin för större ytor

Om du behöver städa och rengöra större ytor behöver du en sopmaskin som du antingen kan köra framför dig eller som du kan sitta på och styra med en ratt, som en mini-sopbil. Det är om du städar affärer med stora ytor, butiker, lagerlokal och liknande lokaler, som du kan behöva en sådan sopmaskin. Då fungerar de som både dammsugare och mopp, med vatten och rengöringsmedel. Detta är den vanligaste sopmaskin som man ser användas i offentliga lokaler.

Sopmaskin för byggplatser

Arbetar du däremot på en byggarbetsplats, eller en plats med fint spån, kan man behöva en annan sorts sopmaskin. Då är de byggda på så sätt att det fina träspånet inte kommer in i motorn. De fungerar då som jättestora dammsugare av flisor och fint sågspån. De är anpassade för den typen av bygarbetsplatser, där man inte kan använda vanliga dammsugare, eller moppar.

Sopmaskin för utomhusstädning

Arbetar du utomhus, till exempel ser till att gator och gångbanor är rena, behöver du sedan en annan typ av sopmaskin, eller sopbil som kan göra stora ytor rena på kort tid. Det finns olika sopmaskiner för olika typer av ytor utomhus.

Hyra eller köpa

Av ekonomiska skäl kan det finnas fördelar med att endast hyra de sopmaskiner som du behöver för din städverksamhet. Hyr du sopmaskinerna slipper du de höga initiala kostnaderna, och bokför då kostnaderna för hyran som en utgift varje månad. Hyr du dem kan du få service på dem. Bestämmer du dig för att köpa, har du andra fördelar med det, genom att du alltid har tillgång till dem och kan sölja dem när som helst.

Läs mer här om sopmaskiner och hur de kan hjälp dig i ditt städföretag.

Därför är en företrädare bra att ha för företaget

3 okt 2018

Har du eget företag? har det snabbt gått bra och företaget har växt ordentligt? Ibland kan ett företag växa för snabbt. Det är helt enkelt inte lätt att växa som företag. Ska man växa snabbt gäller det att man har en tydlig organisation och struktur på företaget som finns med redan från början. Det är tyvärr inte alla företagare som är medvetna om den sidan av en tillväxt. Då kan man drababs av några av "växtvärkarna" som företagare. Vi tar upp några av dem här.

1. Logistiken är inte klar och leveranserna blir sena

En sak som ofta händer när man växer väldigt snabbt är att man inte har någon plan för hur leveranser ska kunna utökas. Plötsligt rusar en massa kunder till internet eller telefonerna. Alla vill ha leveanser snabbt, men företaget ahr inte planerat för en mer omfattande logistik till kunder eller företag. Plötsligt har man flera kunder som vill ha produkterna samtidigt och man drabbas av "växtvärk" hur man ska kunna möta alla dessa behov samtidigt.

2. Det finns ingen som tar hand om personalen

Plötsligt behöver man många fler i företaget och man anställer på kort tid väldigt många. När det kommer in många nya på kort tid, behöver alla introduktion i företaget. De är ju lite vilse och kan kanske inte ta för sig och själva se till att klara av allt nytt på egen hand. Finns det ingen då som kan ta över den person som introducerar dem i deras nya arbetsuppgifter, blir det lätt kaotiskt när ingen tar över de arbetsuppgifter som den som ska ta hand om personalen och sätta in dem i alla nya uppgifter.

3. Det finns ingen som tar hand om kundservicen

Även om leveranserna kanske tas om hand, är det inte alltid så att alla kunder blir nöjda. Alla leveranser kanske inte stämmer till 100 procent, så är det i alla företag, men man behöver någon som tar hand om de kunder som inte är nöjda. Då blir det lätt så att kunderna sviker företaget om det inte finns någon kundservice som kan lindra kunders missnöje.

4. Det finns ingen som tar helheltsansvar för ekonomin

Den sista biten i de "växtvärk" som ett företag kan råka ut för är att hela ekonomin sväller på kort tid. Har man ingen som tar hand om den och tar ett helhetsansvar, kan man som företagare tappa greppet, även om tillväxten är mycket positiv för företaget. Då kan man behöva en företrädare som tar ansvar för företagets alla juridiska delar.

Läs mer om det företrädaransvar som en jurist kan ta för företagets räkning på: företrädaransvar.se.

Skaffa säkert bokningssystem för företaget

26 sep 2018

Har man ett, eller flera, hotell som man driver, är det ju som det är med andra verksamheter; man söker efter fler och säkrare intäkter medan man vill kapa utgifterna om det bara går. Förutom underhållet och alla de löpande utgifterna för själva hotellfastigheten; värme, vatten, el, städning, renovering och liknande utgifter, är det personalomkostnaderna som utgör de största utgiftsposterna. Det är knappast möjligt att kapa i värme-, el-, vatten eller några andra utgifter som har direkt koppling med driften av fastigheten. Ska hotellgästerna trivas, kan det varken vara för varmt eller för kallt. De måste ha tillgång till vatten, de måste kunna tända lamporna och så vidare. Så det som återstår, är att kapa på personalomkostnaderna, men är det ens möjligt?

Så kan du kapa i personalomkostnaderna

Som hotellägare kan du erbjuda dina hotellgäster fler möjligheter att sköta bokning, in-checkning och informaitonshämtning själva. Då slipper du bemanna hotellet dygnet runt. All information som hotellgästerna kan tänkas behöva, får de via automatiserade system.

1. In-checkning och ut-checkning

På samma sätt som de flesta resenärer kan checka-in på flyget, eller tåget, kan hotellgäster också checka-in via nätet. När de vet exakt vilken tid som de de kommer att komma fram, kan de checka-in och få all information till hotellet, koder som de behöver för att komma in genom porten. Och när de väl är på plats på hotellet, kan de med hjälp av koder komma in genom porten (som alltid är låst). De kan checka-in via en automat som finns i hotellobbyn. Då får de nyckeln och rumsnummer. På samma sätt kan de checka-ut. Har de inte betalat kan de inte checka-ut. I så fall sänds faktura till dem på den adress som de har uppgett. De måste alltid uppge personnummer och fullständiga personuppgifter.

2. Självständig informationssökning

När hotellgästerna väl är på plats, kan de söka information precis som de önskar. Många är vana att själva söka efter information på nätet. Om gästerna vill, kan de på samma sätt söka efter information om staden som de har kommit till; restauranger, som de dessutom kan boka bord vid. Nöjen som är up-to-date. De kan få veta om stadens bussar, taxi-bilar, tåg och annan kollektiv trafik.

3. Beställning av fler tjänster

Vill hotellgästerna ha fler tjänster på hotellet, som frukost på hotellrummet, eller tvätt av kläder, eller något annat, kan de själva beställa det i automaten i hotellobbyn. De kanske behöver stryka kläder, de kanske vill bada bastu eller boka något annat som kan finnas tillgängligt på hotellet. Läs mer om detta system och hur du kan kapa personalomkostnaderna med automatiserade system på: https://www.hotelltv.net.

Så går en konkurs till

18 sep 2018

När ett företag inte kan betala sina skulder, kan de osm har en skuld hos företaget begära det i konkurs. Alla parter, som gör några inköp kan försättas i konkurs, om de inte kan betala sina skulder. När ett företag som inte har fått betalt, begär ett annat företag i konkurs går den ansökan till domstol. En domstol belutar om företaget ska sättas i konkurs, det är inte de andra företagen osm gör det. Även stat, kommun eller landsting kan alltså begära ett företag i konkurs.

Det händer om domstolen begär ett företag i konkurs

När ett företag begärs i konkurs, kommer företaget att begäras i konkurs och ett konkursbo upprättas. Det företg som inte har kunnat betala sina skulder, mister rätten över den egna egendomen. Över konkursboet bestämmer en konkursförvaltare som bestämmer vad som ska hända med tillgångarna som finns i konkursboet. Konkursförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning. Gäldenären ska avlägga en bouppteckningsed. Syftet med konkursen och konkursboet, samt konkursförvaltaren är att ha borgenärernas bästa för sina ögon. Borgenär är den som inte har fått betalt. Först när alla har fått betalt, som har något att fordra eller som ska betalas, avslutas konkursen.

Domstolen har ett stort inflytande över konkurser

Domstolarna har ett mycket stort inflytande över konkurserna. De är de som bestämmer över att företaget ska försättas i konkurs. Det är de som bestämmer vem som är konkursförvaltare, hur skulderna ska fördelas och vilka som ska få betalt. Ibland kan vissa företag få förtur att få betalt. Det kan ta allt från 6 månader att födela pengarna så att alla gäldenärer har fått betalt, till flera år. Allt beror på hur komplicerat hela förfarandet är. 

Bäst alltid anlita konkursförvaltare

Det är bäst att alltid anlita en konkursförvaltare, någon som kan den juridiska biten och som förstår sig på hur en konkurs ska gå till. Varför inte anlita en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom affärsjuridik, som har lett många konkursförvaltningar förut, som har kontor i centrala Stockholm. De är specialister på konkurser, hur de anställda ska behandlas, hur tillgångarna ska fördelas. De kan den snåriga juridiken och kan hitta rätt i juridikdjungeln. För de anställda, till exempel gäller den statliga lönegaranting, vilket innebär att har man inte fått ut sin lön, för att företagets tillgångar är slut, får de lön av staten i stället. Ingen ska behöva gå utan lön för att företaget har slut på sina tillgångar. Läs mer på http://www.konkursen.nu.

Vad gör en eventbyrå?

8 sep 2018

Att en eventbyrå jobbar med event låter självklart. Men vilka event och till vilka kunder? Vi kollar lite extra på yrket och ser hur det presenteras av olika företag i branschen.

Ett sätt att definiera och rama in vad ett yrke innebär är att se hur företag inom denna bransch presenterar sig själva på sina hemsidor. Vi sökte på ”Eventbyrå Stockholm” och kollade sedan på fem första företagen som presenterades.

Företag 1

En eventbyrå från centrala Stockholm som presenterar sin verksamhet med att de skapar olika upplevelser och har utgångspunkten i mötet mellan människorna. Målet med eventet är att skapa ett starkare varumärke och skapa ambassadörer för detta.

Framförallt lyfter de fram mötet med människor och varumärkesbyggandet.

Företag 2

Nämner inte primärt var de är belägna eller var de har sina kunder. Skriver att de skapar event där varumärket stärks genom upplevelser. Målet är att engagera varumärket vilket därmed på lång sikt påverkar försäljning, lojalitet hos kunden osv. De lyfter även upp att allt arbete genomförs med ett tydligt syfte vilket därmed skapar möjlighet till att mäta och följa upp detta.

Företag 3

Har som slogan att de engagerar människor och bygger varumärke genom upplevelser. Detta kan bland annat ske genom resor, upplevelser, content och kommunikation. Detta företag är alltså lite bredare i vilka arbetsområden man jobbar med även målet är detsamma som ovan, att bygga varumärke och engagera sin kundgrupp.

Företag 4

Eventbyrå i Stockholm som försöker leverera ett event som överträffar de förväntningar som gästerna kan ha. De lyfter fram att arbetet sker långsiktigt med både längre planeringar och tydliga detaljer. Det kan innebära fester, mindre event eller annat som hjälper till att nå det gemensamt uppsatta målet.

Företag 5

Gör event som man ”minns för livet”. I inledningen nämner de att de kan anordna allt från galor och premiärer till privata fester. Man kan även se referenser på tidigare utförda kända uppdrag.

Likheter och olikheter

Likheten mellan dess fem företag från Stockholm är att de anordnar event där upplevelsen ligger i fokus. Fyra av fem nämner upplevelse i presentationen av deras företag. Det är bara företag nummer 5 som inte gör det. Men samtidigt är väll ”ett minne för livet” en upplevelse om något.

Det som skiljer dem åt är däremot vilka man vänder sig till och vad målet är med dessa event. En del är tydligt enbart ute efter företagskunder som vill stärka sina varumärken genom olika event. Andra har även fokus mot privatpersoner och kan anordna stora bröllop, privata fester och liknande.

Vi kan rekommendera kagan.se om du letar efter en kompetent och välrennomerad eventbyrå.

Måste din affärsidé vara unik – som till exempel trädfällning på Lidingö?

7 sep 2018

Vi har alla hört talas om företagen som utvecklar en helt ny produkt eller tjänst som vi inte ens visste att vi behövde. De vi har hört talas om har gått från att vara en okänd idé till att förändra hur vi människor umgås, handlar, lyssnar på musik och gör saker i största allmänhet. Något man kan fråga sig är hur många verksamheter som har haft en ovanlig idé men som vi inte har hört talas om? Med tanke på att 8-9 av 10 startupföretag misslyckas och gå i konkurs inom ett par år så är det väldigt många fler som har idéer och misslyckas än antalet som lyckas och förändrar världen på kuppen. Frågorna som vi kan ställa oss är alltså:

  • Måste en affärsidé vara unik?
  • Är det bättre med en unik idé än en vanlig idé?
  • Om man ska lyckas som företagare, vad ska man då satsa på?

En unik affärsidé?

Låt oss utveckla med ett exempel, anta att du kommer på den ovanliga idén att arbeta med trädfällning. Säg också att du gärna arbetar i ditt närområde på grund av alla logistiska fördelar med det och att du bor på Lidingö. Du kommer då att börja erbjuda hjälp med trädfällning på Lidingö. Till en början får vi undersöka om den här affärsidén är unik. Om det är så att ingen arbetar med att just fälla träd på den här orten, beror det på att du har kommit med något banbrytande? Eller beror det på att det knappt finns några träd och därmed ingen marknad? 

En unik idé eller en vanlig idé – vad är bäst?

Att ingen har lanserat idén förut kan lika gärna bero på att du är enormt kreativ som att många har försökt men att det inte finns någon efterfrågan. En unik idé är alltså ett vågspel eftersom du måste hjälpa människor att upptäcka en efterfrågan som de inte visste att de hade. En vanlig idé, som att jobba med trädfällning i Småland eller att erbjuda städtjänster på Lidingö, där vet du att efterfrågan finns. Troligen kommer det att finnas en hel del konkurrens om kunderna som du istället behöver möta på något sätt. 

Om man ska lyckas som företagare, vad ska man satsa på?

Det är helt och hållet upp till var och en att fundera på om man ska satsa på att sälja sand eller glass i Sahara. Precis så kan det var med trädfällning eller någon annan tjänst som vi i exemplet skulle lansera på Lidingö. En högst ovetenskaplig tanke är att det är väldigt många fler som lyckas bra med att driva företag inom branscher som är etablerade där en efterfrågan finns, än de som försöker uppfinna något helt nytt. Om det betyder att man ska gå samma väg som alla andra, det lämnar vi osagt.

Jobba hemifrån – eller skaffa kontor?

31 aug 2018

Huruvida man behöver ett kontor eller kan sköta allt hemifrån beror givetvis på flera saker. Det beror delvis på vilken typ av verksamhet man är och hur många man är. Det kan även vara så att man har möjligheten att jobba hemifrån helt och hållet – men ändå väljer att skaffa en separat arbetsplats. Om du till exempel äger en e-butik ska det mycket väl vara så att du kan jobba helt och hållet hemifrån. 

Hyra och kontorsstädning sparas in

En fördel med detta är givetvis att du kan spara in de kostnader som det innebär att ha ett kontor. Kontorsstädning och extra inventarier uppgår till ett antal tusenlappar i månaden. Om du dessutom bor i Solna eller Göteborg tenderar priserna att vara lite högre än i mindre städer. Även priser för kontorsstädning generellt, brukar vara lite högre i Solna eller andra mer tätbefolkade områden. 

Slippa pendling

En annan fördel är att du minskar pendlingstid. Här kan återigen Solna tas upp som exempel – om du bor utanför kommunen men hittar ett kontor centralt i den, behöver du räkna med att det kommer vara köer. Samtidigt kan man förvisso styra sitt schema själv i de flesta fall, och på så vis undvika den värsta rusningen. 

Pendling är något som de flesta gärna minskar så mycket det bara går. Det är tid där det är svårt att göra något produktivt eller roligt – för de flesta är det helt enkelt slöseri med tid. Dessutom kostar det pengar; om man inte kör bil själv, kostar buss- och tågbiljetter (eller tunnelbanebiljetter och tvärbana om du bor i Solna). 

Sämre möjligheter att knyta kontakter

Givetvis finns det nackdelar med att enbart jobba hemifrån också. Om man inte regelbundet är ute på en arbetsplats riskerar man att förlora möjligheter att knyta kontakter och att nätverka. Som bekant är, är nätverkande mycket viktigt för många företagare. Å andra sidan finns det mässor och träffar dit man kan gå för att träffa andra inom ens bransch. 

Disciplinen

En annan nackdel är att det kan påverka disciplinen något arbeta hemifrån. Det kan helt enkelt finnas många distraktioner. Kanske har man familjemedlemmar som är hemma samtidigt, som gör det lätt att ta små raster stup i kvarten. 

Något annat som man bör eftersträva om man jobbar hemifrån är att ha en plats i hemmet som verkligen är avsedd för arbete. Bor man litet kanske man inte har den möjligheten – och då kan det faktiskt vara bättre att skaffa ett kontor. I slutändan är det upp till varje enskild person; vill man lägga pengar på kontorsstädning och hyra? Eller anser man att dessa pengar placeras bättre någon annanstans? 

Sjukdagar kostar mycket pengar

29 aug 2018

En arbetsplats ska vara en miljö där alla trivs och där det inte finns någon risk för skada. Det är upp till en arbetsgivare att se till att de anställda mår bra, att ingen mobbning eller trakasserier förekommer samt att hjälpmedel och verktyg finns så att de anställda inte tar skada - direkt eller på sikt - av att utföra det arbete de är anställda för. Hygienen är en annan faktor att ta hänsyn till.

Om man arbetar i en ren och hygienisk miljö så presterar man också bättre som en följd av att man dels trivs bättre och dels också som en följd av att man inte blir sjuk. Det senare hänger ihop och är en fråga för alla arbetsgivare att ta på allvar: bättre städning innebär som regel färre sjukdagar. Sjukdagar som i sin tur kostar väldigt mycket pengar, som hämmar produktionen och som leder till sämre tillväxt.

Nu är det dock inte sjukdagar och sjukfrånvaro enbart en fråga för hygien och städning. Folk blir sjuka - så enkelt är det. Men, många av dessa sjukdagar går också att förebygga. Något som i sin tur leder till stora besparingar för dig som företagare.

En mobil tandläkare och friskvård

Vi tänkte ge några tips på hur du kan göra för att skapa en friskare miljö på din arbetsplats och få dina anställda att bli mindre benägna att bli sjuka. Vissa tips är lite utanför boxen, vissa är fullt genomförbara direkt och en del kan passa bättre på vissa arbetsplatser än på andra. Låt oss börja med ett tips som ligger utanför den normala tankegången:

  • Tandläkare: Munhälsa och friska tänder leder till ett sunt liv i övrigt. Något som många inte är medvetna om är att undermålig munhälsa kan leda till värre sjukdomar - diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Tyvärr väljer många bort ett besök hos en tandläkare idag och det är något som kan komma att straffa sig - både rent hälsomässigt och rent ekonomiskt. Det senare blir ofta en kontraproduktiv handling. Man ställer in ett besök hos en tandläkare då man anser att kostnaden är för hög och då problemen blir akuta så tvingas man besöka en akuttandläkare - till en högre kostnad. Många företag har tagit fasta på detta och låter en tandläkare komma till företaget. Det som sker är enkla, rutinundersökningar av de anställdas tandstatus. Det kostar lite pengar, men det är ofta värt det. Genom att en tandläkare kan vara flexibel och mobil på det här sättet så kan också priset pressas ned ganska rejält. Hör hur dina anställda ställer sig till att betala för denna typ av tjänst. Läs mer om tandvård hos Solna Dental.
  • Friskvård och bidrag: Träning och motion leder till välmående. Det är bevisat och det ska man också uppmuntra som arbetsgivare. Det du idag ger i friskvårdspeng bör ökas - det säger vi nästan oavsett (många är på tok för snåla). Den där obligatoriska tusenlappen du avsätter till varje anställd täcker knappt tre månader på ett gym. Se till att ta i lite mer. Du tjänar på det i längden; inte nog med att de anställda mår bättre genom att de sköter sin kropp och själ - du kommer dessutom att framstå som en synnerligen generös arbetsgivare. Vem vill inte göra det?
  • Informera. Försök att påvisa sambandet mellan kost, motion och hälsa för dina anställda. Det behöver inte handla om att du anlitar någon som kommer med en pekpinne och visar vad man ska göra och vad man ska undvika. Gör det till en rolig grej. Boka in exempelvis en kurs i matlagning och där alla får lära sig nya, spännande och nyttiga recept som är enkla att laga.

Lönsam verksamhet för klädintresserade

26 aug 2018

Vad ska man bli när man blir "stor"? Det vill säga, vad ska man arbeta med? Den frågan får ju alla när de är barn, och det är faktiskt en viktigare fråga än vad vi tror. Allt börjar ju med tankar och funderingar. Allt börjar med drömmar om den framtid som ligger om hörnet. Alla stora företag börjar med en idé; en affärsidé.

Ta vara på egna idéer som kan bli affärsidéer

Har man bara affärsidéer, kan man sedan forma sin framtid. Vi har ju hört ett bra tag nu att vi måste komma ur den här svenska mentaliteten att vi ska "bli anställda" av en arbetsgivare, och börja se på oss själva som våra egna "arbetsgivare". Det är en helt rätt tanke, eftersom det är viktigare än någonsin att vi alla blir självständiga entreprenörer, och skapar våra egna arbeten. Så om man nu ska starta sitt eget företag – vad ska man arbeta med då? Här vill vi vara en idéspruta för dem som går i tankarna att starta eget företag.

ROT- och RUT-tjänster

Då kan vi verkligen rekommendera att arbeta antingen inom Rut- eller Rot-branschen. Rut-branschen är ju alla de hushållsnära tjänster som förkortas RUT; rengöring, underhåll och tvätt. De företag som har efterfrågats mest under förra året är de som har erbjudit hemstädning. Tydligen är det de tjänsterna som kunderna vill ha; hemstädning. Så är du intresserad av att ge dig in i en lukrativ branch bör du ge dig in i Rut-branschen. I år utökas ju de till trädgårdsarbete, IT-reparationer och av vitvaror, personliga tjänster (hemtjänst), och en massa andra.

Är man bättre på de tjänster som erbjuds inom Rot-branschen, är det här en fortsatt hög efterfrågan på hantverkstjänster; bygg, måleri, murare, betongarbetare och allt som har med renovering och bygg att göra. Vi ser ingen avmattning av efterfrågan på de tjänsterna och rekommenderar därför att starta ett eget företag inom någon av dessa tjänster.

Bilverksamhet

Är man i stället intresserad av och duktig på att till exempel reparera bilar och motorer, eller vill köra bilar, kan man alltid starta en taxi-verksamhet, eller limousine-verksamhet. Eller varför inte både och? Både reparera och köra snygga bilar på kvällar och helger? Det efterfrågas allt fler chaufförtjänster och vanliga privatpersoner vill ha en chaufför som kör en i en läcker bil vid speciella tillfällen. Så ut och kör, och in och meka med bilen!

Frisör

Är man frisör, kan man alltid ge sig in i skönhetsbranschen. Då kan man addera frisörstjänsterna med andra skönhetstjänster, som naglar, botox, fillers och andra tjänster inom pedikyr, fransförlängningar och ögonbrynsmarkeringar. Denna bransch har verkligen vuxit med flera miljontals kronor under de senaste åren och vi ser bara att efterfrågan ökar på detta område.

Klädintresserade

Är man klädintresserad, och gillar att sy – varför inte ge sig in på en bred tjänst då man erbjuder sig att till exempel hyra smoking i Stockholm, sy galaklänningar, balklänningar, brudklänningar, tvätta kläder, sy up kläder och erbjuda gäster som vill ha fest och flärd en massa kringtjänster kring detta? Det är bara att sätta igång! Lycka till!

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion

16 aug 2018

Om du arbetar på ett företag som det går väldigt dåligt för så finns alltid en risk att det kommer att läggas ner. Med lite tur kanske företaget köps upp av en någon aktör på marknaden som kan tillfära kapital för att företaget ska bli lönsamt igen. Om oturen är framme försätts företaget i konkurs och om företaget genomför en rekonstruktion har den som blir utan lön – både vid en konkurs och rekonstruktion – rätt att få ut sin lön, enligt en statlig lönegaranti. 

Vad är statlig lönegaranti?

Det finns en statlig garanti i Sverige som säger att anställda inte ska behöva hamna i ekonomiska bekymmer om deras arbetsgivare har gått i konkurs. Du som får statlig lönegaranti kan som mest få 4 prisbasbelopp från staten vilket 2018 är cirka 182.000 kr. Det vanligaste är att anställda på ett företag som gått i konkurs får sin lön betalad av staten i som mest tre månader efter konkursen. Även semesterlön och semestersättning kan betalas av lönegarantin. Vid en konkurs är det konkursförvaltarens uppgift att kontakta länsstyrelsen och ansöka om lönegaranti för de anställda. Det är också länsstyrelsen som sköter utbetalningar av lönegarantin till respektive anställd. 

Omkostnader som inte räknas in i lönegarantin

Du som är anställd kan ha mer än bara lön att kräva ut från din arbetsgivare. En del anställda har både privata utlägg i form av bensin, inköp och representation som de självklart vill ha ersättning för.

Exempel på omkostnader som inte omfattas av lönegarantin är:

  • Resekostnader som hotell och tåg
  • Drivmedel
  • Utlägg för inköp av allt från kaffe till kontorsmaterial och porto

Högre lön än garantin?

Eftersom garantin från staten endast täcker 4 prisbasbelopp kan det alltid finnas anställda som har högre löner än så, eller på andra sätt har utestående fordringar på sin arbetsgivare som de vill få utbetalda. Den överskjutande delen utöver garantin kommer då att räknas som en fordran på företaget och kommer att ersättas om konkursboet har tillgångar för att täcka de skulderna. Konkursboet följer en turordning där olika fordringar har olika hög prioritet och denna turordning bestäms av reglerna för förmånsrätt på konkursbo. 

Vem kontrollerar förmånsrätten?

I varje konkursbo väljs en konkursförvaltare, oftast en advokat, som har till uppdrag att sköta konkursen och att se till så att rätt gäldenärer blir kompenserade först. Det är konkursförvaltarens uppgift att tolka lagen om förmånsrätt och använda den i praktiken för att bestämma vem som går först i turordningen. Eftersom hela konkursen beror på att skulderna är större än tillgångarna så kommer några av gäldenärerna att bli utan hela eller delar av sina fordringar. 

Mindre ROT-avdrag - Men mer RUT-avdrag i Nacka

10 aug 2018

År 2017 valde 11 836 personer i Nacka att utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Den totala summan landade på 151 miljoner. Minskningen är ganska kraftig då summan året före var 175 miljoner. Däremot har summan för RUT ökat. Ökat intresse för hemstädning och andra hushållsnära tjänster står bakom detta plus att ytterligare tjänster nu hittas inom RUT. 

Varje år presenterar Skatteverket statistik utifrån hur många personer som utnyttjat RUT- respektive ROT-avdraget. Siffrorna visar både på antalet personer samt total summa. Detta sorterat på samtliga kommuner. Utifrån dessa kan man därmed både se trender och historisk utveckling. När 2017 sammanställdes var det tydligt att befolkningen i Nacka minskat på ROT-avdraget, men ökat på RUT-avdraget. 

Även i grannkommuner hittas liknande utveckling. Där var summan under 2017 51,4 miljoner i ROT medan det året före var 59,6 miljoner. 

Ökad RUT

I många kommuner har alltså ROT-avdraget minskat. Detta både i antal personer samt i den totala summan. En liknande, men omvänd trend, kan ses inom RUT. Efterfrågan på hemstädning, trädgårdsskötsel och andra avdragsgilla tjänster har ökat år efter år och än så länge ses inte något tecken på att det ska minska. 

I Nacka var ökningen över 20 procent vilket kan anses vara anmärkningsvärt. År 2016 köpte invånarna i Nacka hemstädning (den största posten inom RUT) och andra tjänster så att RUT kunde användas för 96,9 miljoner. Året efter (2017) var summan uppe i hela 119,1 miljon. 

Även på Värmdö var det liknande utveckling. Här genomfördes ökningen från 27,6 miljoner till 34,8 miljoner. 

Flera olika orsaker

Eftersom ökningen av RUT och minskningen av ROT skett över hela landet kan man inte se någon regional orsak till förändringarna. Även om det finns undantag så är detta förändringar som är generella nationellt. 

Däremot kan man se vissa orsaker. En kan vara att ROT-avdraget minskades från 50% till 30% för ett par år sedan. Många passade på att renovera innan vilket gör att behovet minskat. En del anser även att avdrag på 30 procent inte alls lockar lika många att genomföra renovering som när avdraget var på 50 procent. 

Ytterligare orsaker kan ses i hur RUT har förändrats. Från och med att avdraget infördes har hemstädning stått för den största delen. Därefter andra städtjänster. Men nu har även ett flertal trädgårdstjänster tillkommit och även det så kallade RIT. Med andra ord avdrag för installation och reparation av elektriska saker så som dator, mobil, skrivare osv. 

Källa: Nacka Värmdö Posten

Rådgivare inom kapitalförvaltning

6 aug 2018

Om du ska placera pengar så kan det ibland vara svårt att veta vad som är en bra investering och vad som är en dålig investering. Dessutom är det inte så att kapitalmarknaderna är statiska utan det som är bra idag kan vara mindre bra imorgon. Du kan kolla på vilken webbsida som helst som redovisar avkastning på fonder så ser du att förra månadens bästa fond sällan är samma som den här månadens. Du kan alltså behöva få hjälp med dina investeringar och behöver då gå till en rådgivare. Här kommer vi kort att gå igenom några alternativ på rådgivare inom kapitalförvaltning.

Bankrådgivaren

Alla har vi någon gång besökt vårt lokala bankkontor och förutom han eller hon som sitter i kassan och hjälper till med att dela ut nya bankdosor så brukar det också finnas en rådgivare på banken. Den här personen ska kunna hjälpa dig med frågor kring kapitalförvaltning och hur du ska placera dina pengar. Bankrådgivare är speciella i sin art då de erbjuder råd kring de investeringsprodukter som banken själva har att erbjuda.

Fristående rådgivare – anknutet ombud

Utöver bankernas rådgivare så finns det också enskilda företag vars affärsidé är att hjälpa människor med investeringar. Dessa fristående företag kan antingen vara anknutna ombud till en viss bank eller till ett antal fondbolag och har isåfall valt ut ett ganska litet antal företag inom kapitalförvaltning som du kan få hjälp av.

Fristående rådgivare – icke anknutet ombud

Nästa kategori är de rådgivare som inte är anknutna till en bank eller ett par fondbolag. De driver fortfarande privata bolag, eller är anställda i ett sådant, och hjälper människor med råd kring sitt sparande och sin förmögenhet. De här rådgivarna har i regel ganska många samarbetspartners som de kan erbjuda dig kapitalförvaltning från.

Robotrådgivare

Ytterligare ett nytt alternativ är att ta hjälp av en av alla robotrådgivare som finns på marknaden idag. Det handlar då om en programvara som ska hjälpa dig med smarta val inom kapitalförvaltning. En del av robotarna erbjuder råd kring ett smalt utbud som finns hos den banken som äger roboten. Andra erbjuder råd kring i stort sett hela marknadens utbud av fonder och andra investeringsprodukter.

Fondplattform – gör det själv

En fondplattform är inte någon rådgivare i den bemärkelsen att den hjälper dig att navigera mellan olika investeringar och sparprodukter. Men det är trots allt ett alternativ när det kommer till att få hjälp med sitt sparande. Den här lösningen innebär att du väljer att få ta del av en plattform där dina pengar kan förvaras och placeras, ofta i ett ganska stort utbud av placeringar. Däremot så väljer du att sköta dina placeringar själv och får därmed inte råd från någon. Den öppna fondplattformen blir ett sparandets gör det själv lösning kan man säga. Läs mer om kapitalförvaltning på: https://www.fim.se.

Bygg eget kontor nära bostaden

1 aug 2018

Arbetar du hemifrån med jämna mellanrum, eller mest hela tiden? För vissa människor innebär det en risk att arbeta hemifrån. Risken är stor att man börjar plocka i eller ur diskmaskinen, sätter i tvättar i tvättmaskinen, eller vattnar blommor i stället för att arbeta ihärdigt. För dem som har små barn är det ännu svårare. Barn förstår inte varför vuxna gör annat än leker med dem när de vuxna är hemma. Då kommer de och ska klättra och klänga när man sitter och ska arbeta, eller som helst vill rita och knappar ihärdigt på datorn när man arbetar på den, eller drar ur sladdar och tror de är goda att ha i munnen. Då kan ett eget kontor, på den egna gården vara ett bra alternativ för att kunna arbeta ostört, men ändå hemifrån.

Hitta byggföretaget som kan bygga hemmakontoret

Har man ett hus på gården som man kan gå till, och som hjälper en själv att arbeta ostört och som man kan gå hem från, kan det bli lättare att koncentrera sig på arbetsuppgifterna medan man är där och behöver inte splittra sig hemma när man helst ska arbeta med sitt jobb. Då gäller det att hitta ett byggföretag som inte kostar skjortan och som kan bygga det med bra lösningar som gör dig nöjd och som du har nytta av. Bygger man ett litet hus som Attefallhus eller som en Friggebod, behöver du inte ens ett bygglov för det. Bygger du en Frigebod har du ingen möjlighet att dra dit vatten och avlopp (om du vill ha toalett på kontoret). Det kan du däremot om du bygger ett Attefallshus, som är en större byggnad och som du kan installera både badrum och kök i, om du så önskar. Läs mer om byggföretag på byggföretagstockholm.com.

Så kan du få ett komplett kontor nära bostaden

Ett Attefallshus får ha en taknockshöjd på 4 meter och byggarean frå inte bli mer än 25 kvadratmeter. Det blir inget stort hus, men kanske tillräckligt som kontor och som arbetsplats för att kunna arbeta med koncentrerat när man väl arbetar hemifrån. Många behöver sällan mer än den kunskap som man har inombords, plus en dator, en telefon, skrivare, skrivbord och skrivbordsstol. Har man sedan ett bredband för internetuppkopplingen är kontoret komplett.

Bor man på landet är detta en utmärkt lösning, då boende på landsbygden kan medföra svårigheter att hitta de där jobben som man kan försörja sig på. Har man arbetat som tjänsteman (eller kvinna) mesta tiden av sitt arbetsliv kan det vara svårt att arbeta med praktiska arbeten.

Rut-avdrag ger möjlighet till nya företag

24 jul 2018

Gång på gång har vi fått rapporter om det framgångsrika med förändringar som Rot-avdrag och Rut-avdrag har bidragit med. Bara under förra året ökade Rut-avdragen för så mycket som en miljard kronor. Så populärt har det blivit att renovera, bygga eller anlita hemstädning. Samtidigt minskade Rot-avdragen med nästan två miljarder. Den som är företagsam, och vill starta företag i vårt samhälle och utföra tjänster som man sedan kan ta betalt för, och samtidigt få bidrag för de utförda tjänsterna. Den som vill tjäna pengar kan ta till sig statistiken och starta företag som bäst motsvarar efterfrågan. På så sätt kan vi alla vara med och skapa ekonomisk tillväxt i vårt samhälle.

Så gör du för att starta företag

Det avgjort bästa sättet att starta företag om du är osäker på hur bra det kommer att gå, är att starta det samtidigt som du arbetar på ditt gamla arbete. Börja i liten skala. Märker du då att efterfrågan är stor, kan du gradvis minska tiden som du arbetar som anställd och utöka ditt arbete på ditt egna företag. När du märker att du gott och väl kan försörja dig på ditt företag, kan du avsluta ditt gamla arbete och satsa på ditt nya företag. Sedan kanske du ser att du har så stor efterfrågan på dina tjänster att du kan anlita en kollega som gör samma arbete som du. Då kan du börja anställa fler i ditt företag.

Starta ett aktiebolag

När du har fått in mer än 50.000 kronor som finns i din verksamhet kan du anställa dig själv och bilda ett aktiebolag. Att starta ett aktiebolag, innebär inte att ditt företag ska in på börsen, utan det innebär att ditt företag är så solitt att du klarar dig ekonomiskt på ditt företag och företaget blir en egen juridisk person och kan anställa dig. Då betalar företaget arbetsgivaravgifter och skatter åt dig. Den som är ekonomisk, ser till att de inkomster som du får in i företaget, satsas på marknadsföring, utgifter till fler anställda och till att kunna betala skatter och arbetsgivaravgifter. Sedan kan man förutom lönerna som du betalar ut, satsa pengar på att utöka företaget; skaffa bättre utrustning, göra reklam för företaget och anställa fler.

Så blir du en ansvarig arbetsgivare

Det finns en del lagar som stärker och ger anställda i ett företag skydd; Lagen om Anställningsskydd (LAS). Det är viktigt att känna till det och kunna följa lagen så att du blir en seriös och ansvarsfull arbetsgivare. Arbetar du i Stockholm, har du mer än 1.500 andra företag att konkurrera om jobben med. Det är ingen nackdel, nästan tvärtom. Har du fler som arbetar med denna typ av tjänster, vet fler människor om möjligheten att anlita de tjänsterna. Läs mer om garagestädning på garagestädningstockholm.se.

Digitaliseringen av Europa dröjer

13 jul 2018

Det är nu redan 4 år sedan som EU:s kommission antog beslutet att hela EU:s olika delar av samhället ska digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Ett av de områden som man mer än gärna ville digitalisera har varit sjukvården. Efter 4 år kan man säga att det har väl gått "så där". Til en början var Sverige med på tåget och man började planera för att införa alla sjukjournaler i digitala system som skulle vara åtkomliga för alla patienter, samt de olika läkar som behövde få tillgång till dem. Ännu har det inte gjorts möjligt. Det som från början var tänkt som en större möjlighet för patienterna att få tillgång till den egna privata informationen blev aldrig verklighet. Mycket därför att man ännu inte har kunnat lösa säkerhetsriskerna med att sjukjournaler ligger på ett "moln", tillgängliga för alla sjukpatienter – men även för illasinnade människor som kan få tillgång till känslig information.

Landstingen i Sverige försökte införa "hälsokonton" för alla

Sverige införde på försök att alla människor i hela landet skulle få egna "hälsokonton" där vi skulle kunna lagra all sorts information som berörde vår egen hälsa. Till exempel, säger vi att du föds i Karlstad av en mamma och pappa som råkar bo där. När du är 1 år gammal, flyttar ni till Stockholm. Där träffar du en läkare som vaccinerar dig, hjälper dig när du råkar få en tand avslagen när du är ute och leker. När du är 18 flyttar du till Kiruna och går på ett rymdgymnasium, men du råkar bryta benet udner en skidfärd. Sedan flyttar du tillbaka till Karlstad, där du bor under resten av ditt vuxna liv, tills du drabbas av ett hjärtproblem och nu vill din doktor få en helthetsbild av din hälsotillstånd. Han eller hon kan inte få tillgång till dina journaler från Kiruna, därför att det är ett annat ladnsting som bestämmer över dina journaler där borta.

Det blev bara ett fiasko med digitala journaler tillängliga för patienterna

Det är detta problem som de egna "hälsokonton" skulle avhjälpa, men som ännu inte har kommit till stånd. Skulle det ha varit verklighet, hade din hjärtläkare kunnat få journalen av dig, som nu finns i Kiruna. Din läkare hade kunnat få information om du hade några allergiska reaktioner mot latex, eller hade någon annan allergisk reaktion. Ska du in till en operation på grund av hjärtproblem skulle läkaren vilja veta detta. 

Läs här om du intresserad av att läsa om fler områden i vårt samhälle som skulle behöva digitala arkiv som är tillgängliga var man än befinner sig i världen. 

← Äldre inlägg