Blogg

Sida 2

När du behöver en snygg kostym

30 nov 2018

Alla är vi mer eller mindre på jakt efter nya kläder (om man nu inte råkar vara otroligt snål). Nya kläder är mer eller mindre ett måste, eftersom kläderna visar ganska mycket vilka vi är. Det är via kläderna som vi signalerar hur vi vill att andra människor ska uppfatta oss. Det finns ett svenskt uttryck som heter; som du är klädd blir du hädd. Hädd är ett gammalt, svenskt uttryck som betyder att vi blir bemötta på det sätt som vi klär oss, det vill säga, så som vi väljer våra kläder, ser människor oss och dömer oss efter våra kläder.

När man arbetar på ett företag och träffar andra från andra företag, kommer man inte till det mötet som Pär Svensson, utan då representerar man företaget. Kommer man då i urblekta jeans, gympadojor och en t-shirt, får de andra från företaget en ganska så negativ bild av det företag som man faktiskt representerar. 

Varför inte beställa en skräddarsydd kostym?

Då är en skräddarsydd kostym bland det bästa som man kan skaffa sig. Har man en eller två sådana hemma, är man ganska säker på att man har de slags kläder som man behöver för alla representativa tillfällen. En skräddarsydd kostym är nämligen bland de bästa kläderna och som sitter på kroppen så att man inte behöver ha en för stor eller för liten klädsel. Skillnaden mellan en vanlig kostym som man köper till exempel på Dressman, är den att de vanliga kostymerna som man köper på vilken herraffär som helst, är tillverkade för att passa så många olika herrar som möjligt. De som har tillverkat kostymen vill ju sälja så många kostymer som möjligt. Det enda som skiljer dem åt är storleken.

Så är en skräddarsydd kostym

Skaffar du dig en skräddarsydd kostym, får du en som passar dig, som har exakt mått för armar och ben, för din midja, axlar och stussen. Du väljer vilket slags tyg och färg som du önskar. Du väljer modellen på kostymen, hur många knappar, hur byxorna ska se ut och så vidare. Det blir då en kostym som inte är beroende av vilket mode som råder just när du skaffar den. I stället får du en kostym som du alltid har önskat dig, men kanske inte har hittat för att modet ser annorlunda ut. 

Så går det till att få en skräddarsydd kostym

För att hitta en skräddare kan du googla "skräddarsydd kostym Täby", eller bor du på annan ort skriver du in din ort efter "skräddarsydd kostym". Då får du förslag av Google för alla skräddarsydda kostymer som arbetar nära din ort. Då tar du kontakt och ber att få referenser. Du kan fråga andra om de ahr erfarenhet av dem. Här kan du läsa mer om en skräddare som syr skräddarsydda kostymer: http://www.skräddarsyddkostym.se.

Företagslots för dig som vill bli företagare i Huddinge

28 nov 2018

Kommunen är beroende av näringslivet samtidigt som näringslivet är beroende av kommunen. För att hjälpa företagare att etablera sig i Huddinge har kommunen flera insatser. En av dessa är Företagslotsen. Den vänder sig till alla företagare i kommunen men fokus är på de som vill etablera sig eller starta företag här. 

Vad får du hjälp med?

  • Skriva olika ansökningar

En del företag kan starta direkt utan några specifika ansökningar. Andra behöver tillstånd från kommunen utifrån att de exempelvis ska servera alkohol. Det bästa är alltid att fråga kommunen vad som krävs inom de olika branscherna. Behövs speciella tillstånd inom golvslipning, asbestsanering, restauranger eller alkoholservering?

  • Fylla i olika blanketter beroende på behov

Som nyföretagare är det inte alltid lätt att veta vilka blanketter som behöver fyllas i och skickas in. Även här är det stor skillnad mellan olika branscher. 

  • Söka mark att etablera företaget på

Vill ni etablera er i Huddinge men hittar inte plats? Det är något som Huddinge kommun kan hjälpa till med. De är insatta i vilka områden som förväntas bli industriområden, butiksområden m.m. Dessutom har de samarbete med näringslivet överlag. 

  • Hitta lediga butikslokaler

I likhet med hur kommunen kan hitta passande markområden så kan Företagslotsen hjälpa till med att hitta lediga butikslokaler, lagerlokaler eller andra lokaler. 

Så får du hjälp av lotsen

Om du exempelvis vill starta upp ett företag inom golvvård, städning och golvslipning kan du gå till Huddinge.se och söka upp Företagslotsen. Det går där att fylla i en intresseanmälan som i princip enbart innebär att Företagslotsen kommer att kontakta dig för vidare diskussion. 

Utöver personuppgifter och kontaktuppgifter anges vilket slags företag som förväntas etableras. I detta fall (vid golvslipning) skulle alltså ”Servicetjänster, exempelvis städ och bilvård” vilket bör vara vad som mest passar in på golvvård. 

Sedan beskrivs verksamheten tydligt så att Företagslotsen får en bra bild över vilken verksamhet som kommer att bedrivas. Här nämns det även om du behöver lokal, mark eller bägge. Om mark önskas måste man även ange ungefär hur stor markyta som efterfrågas. 

Spelar det ingen roll var någonstans i Huddinge som marken önskas lämnas sista rutan tom. I annat fall nämns inom vilket område man förväntar sig. 

Glöm inte nätverken

På sidan om Företagslotsen, på Huddinges hemsida, nämns även vikten av nätverk. Som företagare är det mycket viktigt att nätverka och skapa kontakter för att därigenom skapa förutsättningar för affärer. I exemplet ovan, med företag inom golvslipning och golvvård, finns en fördel att gå med i nätverk inom service och underhåll. Men man bör inte heller tänka för smalt här utan även gå med i nätverksgrupper som är bredare i område och bransch. Via hemsidan går det att hitta en rad passande nätverksföreningar i Huddinge. Här kan du läsa mer om en hantverkare som arbetar med golvslipning i Huddinge: golvslipninghuddinge.se.

Så får du en bra arbetsmiljö

16 nov 2018

Hur gör man för att få sin personal att göra sitt allra bästa? Sådana frågor borde sysselsätta alla som leder företag; chefer, personalansvariga, arbetsledare och verksamhetsledare. Om det fanns ett standardssvar på det, skulle väl samtliga företag vara rena, rama föredömen när det kommer till arbetsmiljö och framgångar i företagande. Här ser vi att de olika företagen lyckas mer eller mindre bra i dessa frågor. Därför tänkte vi bena upp en del av allt det som tillsammans bildar en bra arbetsmiljö.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om fysisk arbetsmiljö

"Det finns många skilda faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt. De ger tillsammans arbetstagarens totala arbetsmiljö. Som exempel kan nämnas buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker och maskiner samt organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till återhämtning.

Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation. Det gäller inte bara sådant som kan påverka hälsa och säkerhet negativt. En bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa och betyder mer än frånvaro av sjukdom och olycksfall".

Bra belysning

Ska man uppfylla det som Arbetsmiljöverket föreskriver bör man se till att personalen får rätt belysning. Arbetstagarna ska inte behöva sitta och gissa vad det är de arbetar med. Ögon som ska arbeta i dunkel belysning leder till försämrad syn, vilket inte är bra för någon.

Utrymmen som förhindrar smittospridning

Arbetstagarna ska inte behöva vistas nära varandra så att de smittar varandra, om de är sjuka. Det är mycket viktigt att om man till exempel arbetar med att vårda sjuka människor, som man ju göra på sjukhus, måste personalen få möjligheten att använda skyddsutrustning i den mån som behövs.

Säker lokal eller kontor

Inga arbetstagare ska behöva riskera säkerheten när de kommer, går eller vistas på arbetsplatsen. Den lokal eller kontor som man arbetar på, ska vara så pass säker att arbetstagarna behöver riskera hälsan. Golv, väggar och trappor ska vara säkra. Det ska finnas säkra handtag och trappräcken.

Möjlighet till vila

Alla arbetstagare ska ha ett vilorum som de har tillgång till. Skulle någon plötsligt insjukna eller någon ha behov av vila, ska det vara möjligt.

Möjlighet till toalett, kök eller pentry

Alla arbetstagare måste ha tillgång till toalett, kök eller pentry, för att kunna möta sina privata behov. Och för att dessa utrymmen ska vara optimala bör de städas och rengöras. Beroende på hur många det finns på arbetsplatsen, är behoven olika stora när det kommer till regelbundenhet av kontors- och lokalstädningen. Har du behov av kontorsstädning i Göteborg? Läs mer på: http://www.kontorsstädninggöteborg.biz.

När du behöver bokföring i ditt företag

14 nov 2018

Alla som arbetar med eget företag behöver bokföra all aktivitet som man har i företaget. Det eftersom den svenska lagen säger att vi måste skatta för allt som vi tjänar. För att vi inte ska kunna gömma undan pengar från Skatteverket (gud förbjude) måste vi hålla en bokföring så att, om Skatteverket skulle vilja gå igenom våra räkenskaper, ska de enkelt kunna följa vad som har hänt i ditt företag.

Efter varje räkenskapsår måste du alltid förvara och behålla bokföringen i minst 5 år efteråt. Detta för det som vi nämnde tidigare, om Skatteverket fick för sig att vi skulle vilja gömma undan rikedomar, ska vi kunna visa (nästan på öret) vart pengarna och inkomsterna har tagit vägen. Kan v i till exempel bevisa att de höga inkomster som har kommit in i företaget har gått till relevanta utgifter, blir heller inte skatten så hög.

Arbeta inte bort din egen familj

Har man då kanske ett mindre företag, kanske man känner att man inte vill sätta all sin tid på att arbeta med bokföringen, utan vill se till så att man får in stålarna som man vill ha. Då kanske man vill kunna fokusera på kärnan av verksamheten som man trots allt har i företaget. Säg att du är hantverkare som arbetar mycket ute hos dina kunder.

När du sedan kommer hem, eller på dina lediga helger, måste sätta dig med bokföringen, kan det hindra dig från att återhämta dig, eller från att umgås med din familj. Hur många relationer har inte ett arbete gjort att de har tagit slut? Det kanske man inte vill. Då är det bättre att anlita en redovisningbyrå i Stockholm, som finns till just för företagare som du.

Finns bokföringsföretag med ekonomisk administration

Det finns företag som arbetar just med sådant som kanske ingen annan vill arbeta med. Tur att vi är olika. Det finns personer som brinner för bokföring, som tycker att det är roligt med ordning och reda, som kan lyfta vilket företag som helst och som kan hjälpa en att få syn på utgifter som dränerar verksamheten och som kan göra så att din ekonomi blir bättre och att du kan arbeta mer koncentrerat.

Genom att gå igenom din ekonomi och upprätta ett balanskonto kan du tydligt se, svart på vitt vad du tjänar på, och vad du inte tjänar på. Balanskontot utgör bland annat underlaget för Skatteverket vad de ska beskatta dig på. Som egen företagare, betalar du ju för dina egna arbetsgivarutgifter, och din egen pension. Läs mer om ett sådant företag på: http://www.redovisningsbyrån.nu.

När du vill starta ett städföretag

10 nov 2018

Funderar du på att arbeta med städning? Du kanske vill starta ett eget företag och sälja in dina städtjänster? Det är en relativt lukrativ bransch att arbeta inom. Just hemstädning är band det mest efterfrågade tjänsten inom RUt-branschen. Och tjänsterna inom det som man erbjuder med möjlighet till Rut-avdraget har under de senaste åren omsatt miljarder kronor per år. Det är ingen dum idé att ge sig in i städbranschen med andra ord.

Se till att har tillräckligt många städuppdrag när du börjar

Det kanske svåraste i börja är att skaffa sig tillräckligt stor kundkrets. Därför är det inte så lönsamt att börja med städning innan man har tillräckligt många kontakter i branschen. Det enklaste är, som så ofta, att börja städa som anställd och sedan gå över till att börja arbeta som egen, när man väl har fått flera kontakter med företag som har behov av städare. Har man väl fått kontakter med flera kunder som man kanske kan ta över till det egna företaget är det sedan lättare att komma på egna fötter och få ett företag som drar in tillräckligt med städuppdrag och inkomster.

När du väl har fått in flera städuppdrag är det sedan dags att starta företaget. Det gör du enklast genom att registrera dig på internetsajten verksamt.se. Där kan du registrera ditt företag till Skatteverket och till Bolagsverket. När du väl har fått beviljat F-skattsedel, kan du sedan börja ta betalt och betalar in dina egna skatter och sociala arbetsgivaravgifter. Det är för att Försäkringskassan ska kunna betala för din sjukpenning. Du betalar även för din egen pension som då ingår i de sociala avgifter som du betalar för dig själv.

Köpa eller hyra städmaskiner

När du väl har börjat ditt städföretag bör du sedan investera i en städmaskinspark, rengöringsmedel, städutrustning, såsom kläder som skyddar dig när du städar, med plasthandskar, städdukar, borstar, moppar, hinkar och så vidare. Väljer du att arbeta mest med hemstädning, behöver du en bil, och hinkar och moppar, städdukar, plasthandskar och dylikt. Det kräver inte så stora utgifter för att köpa in de sakerna. Ska du däremot arbeta med städning på stora platser, som varulager, sjukhus eller på andra offentliga platser såsom affärer, kommer du att behöva köpa in städmaskiner. Antingen köper du in städmaskiner som du skuffar framför dig eller en som du kan sitta på och kör medan städmaskinen städar rent golvet. Här kan du läsa mer om städmaskiner: http://sorma.se.

Frågor och svar om tygkassar

6 nov 2018

Många använder dem. Vissa använder dem dagligen när de handlar eller tar med sig saker till exempelvis gymmet, medan andra använder dem betydligt mer sällan. Många förespråkar att man använder tygkassar för att sålla ut användningen av plast, medan andra mest använder dem för att de är bekväma, eller för att man har hittat ett snyggt exemplar med tryck.

I den här texten bjuder vi på fakta om dem, som du troligen inte visste att du kanske ville veta.

Är de miljövänliga?

Både ja och nej, det beror i hög grad på hur mycket man använder dem. En dansk studie har visat att en tygkasse behöver användas minst 149 gånger för att bli kvitt sin påverkan på klimatet. Som en jämförelse kan påpekas att svenskar i snitt använder ungefär 80 plastkassar per år.

Anledningen är att tygkassar är ganska resurskrävande att tillverka – åtminstone de som är tillverkade av bomull. Problemet med plastkassar är kanske främst när de inte slängs eller återvinns på rätt sätt, och hamnar ute i naturen, samt att fossila bränslen krävs för att tillverka dem.

Kan man göra en tygkasse med eget tryck?

Det går, och många göra det. Desto vanligare är dock kanske att man går till en butik som erbjuder att trycka ett visst motiv, efter att man tillhandahåller en detaljerad beskrivning eller ett fotografi. För den som vill göra en tygkasse med tryck på egen hand är det möjligt, och det finns många guider på nätet som beskriver hur man gör.

Tygkasse med tryck är populärt bland företag, organisationer och musikgrupper. Många band som säljer merchandise har just en tygkasse med tryck i sortimentet.

Var köper man dem?

Det beror på vilken sort du vill ha. Ofta går de att hitta i ganska många olika varianter i de stora inredningsbutikerna. De kan också hittas på apotek, till exempel. Vill du ha en tygkasse med tryck som du valt själv, är det kanske smidigast att beställa på nätet (om du inte ska göra det själv). Dock finns det säkerligen ganska många butiker som låter dig komma in på plats med ett fotografi som de kan trycka. Detta kan passa om du av någon anledning inte vill beställa på nätet. Tryckt Val har ett brett utbud snygga tygkassar med tryck.

Hur väljer man rätt modell?

Att välja rätt kasse är enkelt. Se bara till dina behov. Faktorer att överväga är till exempel:

  • Ska du till exempel handla med den, bör den inte vara för liten.

  • Köper du en kasse för miljöns skull, bör du köpa en av bra kvalitet och som inte är gjord till fullo av bomull. Ett plus är om den bomull som finns i kassen är återvunnen.

  • Utseende. Tygkassar kommer i många olika skepnader. De kan variera i material, tryck, färg, storlek, längd på handtag och form. Här kan man gå mycket på magkänsla, givetvis.

 

 

Så är det att arbeta som arborist

4 nov 2018

Funderar du på att arbeta som arborist? Du kanske tittat på utbildningar och tänker att du vill arbeta med träd och växtligheter? Du kanske redan har utbildat dig till det men funderar på om du vill arbeta som egen företagare? Att arbeta som sin egen är ganska så annorlunda mot att arbeta som anställd. Det enda du behöver bry dig om, som anställd, är att du får din lön varje månad. Som egen företagare har du allt ansvar; ansvar för betalning av skatter och sociala avgifter, ansvar för momsinbetalningar, redovisningar, bokföring och marknadsföring. Så vad gäller om du arbetar som egen anställd arborist?

Det viktigaste är att få kunder i början av tiden

Det kan vara svårt att börja arbeta som arborist, innan du har fått upp en kundstock som du kan arbeta med och få uppdrag av. Det allra bästa är om du har arbetat som anställd och har fått några stadiga kontakter med kunder som återkommer till dig regelbundet. Om inte kan du alltid slå dig ihop med någon som har arbetat som arborist tidigare och som har de kontakter som du behöver jobba med. Kanske du kan ta över ett företag som någon har arbetat med hela livet och vill pensionera sig från? I vilket fall kommer du att behöva egna kunder, säg att du har 10 kunder som du kan arbeta för och som ger dig uppdrag som kräver heltids arbete och som tar en månad, en gång i månaden. Det är bland det bästa du kan ha. Eller att du har 4 kunder, som ger dig en veckas arbete en gång i månaden.

Var ska du ha ditt kontor?

Du bör ha en bil, med alla redskap som du behöver; sågar av olika slag, trädkapare, handsåg, grensåg, hjälm, spikskor, riktigt bra handskar. Arbetar du även vintertid måste du ha kläder som du dels kan röra dig obehindrat i, men som samtidigt värmer dig. Du behöver dessutom ett kontor, som du kan ha, det kan du ha hemma om du har förmågan att koncentrera dig på ditt arbete trots att du har kontoret hemma. I ditt kontor kommer du att behöva allt det som man brukar ha; dator, telefon, skrivare och almanacka. Eller så har du allt det där i din mobil. Det du kommer att behöva är ett datorprogram som du kan använda för din bokföring. När du sedan köper in saker för ditt arbete, alla resor och utgifter som går till bensin, bil och kläder och så vidare bokför du som utgifter och när du sedan sammanställer inkomster mot utgifter, betalar du sedan skatt för den vinst som du genererar – om du lyckas få vinst på ditt företag.

Här kan du läsa mer om en arborist som arbetar med bland annat trädfällning i Stockholm.

Håll nere kostnaden på möblerna till kontoret

29 okt 2018

Ett skrivbord kan kosta flera tusen och utöver det behövs hyllor, byråer, mattor osv. Att inreda ett kontor kan bli riktigt dyrt – eller inte. Det beror helt på vad man väljer för väg. I Stockholm hittas följande möjligheter till att pressa priset. 

Hyra

Är du osäker på vilken kontorsinredning som passar på kontoret? Eller vet ni om att ni ska flytta inom ett eller två år? Kanske tycker ni om att byta inredning relativt ofta. Då är det bästa alternativet att hyra möbler och inredning. Fördelen är just flexibiliteten. 

Det finns även en annan fördel med att hyra kontorsinredningen. Har du ett mindre företag kanske det är svårt att lägga ut en stor summa på möbler och inredning på en gång. Dessutom tar det tid att plocka ihop detta och köra ut det till kontoret. 

Att hyra blir därmed billigare på kort sikt. Har du däremot planer att behålla möblerna under många år blir köpealternativet bättre. 

Utbudet av företag som hyr ut kontorsmöbler och kontorsinredning i Stockholm är relativt stort. Det som däremot varierar mellan dessa är vilka möbler de har att erbjuda och inte minst under hur lång tid de hyr ut. Många hyr ut enbart under kortare perioder medan andra har längre leasingavtal. 

Hyra med service

Ett alternativ är även att hyra med service. Ett exempel är ett företag i Stockholm som hyr ut grönväxter (inte plast). De kör ut växterna, tar hand om dem och ser till att de mår bra. Det följer alltså med en viss service. Skulle växten dö får man en ny helt gratis. Vill man byta till annan växt kostar det en mindre summa. 

Ett smidigt sätt att inte bara få det snyggt på kontoret utan även få service så att växterna lever och mår bra. Sett ekonomiskt kan detta till och med vara billigare än att köpa stora grönväxter själv. Men allt beror på hur gröna fingrar man har och hur länge man förväntar sig hålla dem i liv…

Köpa begagnat

Boka en släpvagn och planera in en dag då du åker runt till en rad olika secondhand-butiker i Stockholm. Enligt Hitta.se så finns det hela 144 st som kan besökas. Nu är kanske inte alla aktiva eller öppna alla dagar men det finns ändå ett gediget utbud att välja mellan. 

Andra vägar till att köpa begagnat är att gå via begagnatsidor som Blocket. Eller varför inte lägga ett skambud på inredning till kontoret på Tradera och sedan hoppas på det bästa. Läs mer om miljövänlig kontorsinredning i Stockholm på: http://www.inventia.se.

Event eller kick-off?

19 okt 2018

Det är höst och dags för nya tag. Skolorna satsar för att eleverna ska känna sig välkomna tillbaka, och att de ska rulla igång terminen med ny energi och nya tag. Företagen vill göra det samma och önskar att deras egen personal ska arbeta med ny energi och ny entusiasm. De flesta företag kör ju alltid kick-offer på hösten och avslutningsevent på våren. Detta för att ge personalen variation, skapa lojalitet mot företaget och ge dem en belöning så att de känner att de blir belönade för gott arbete. Alla behöver få uppmuntran och en klapp på axeln för att vilja orka jobba mer och föra arbetet framåt.

Beroende på om man är ett företag som behöver en sammansatt personalgrupp som är duktiga på att samarbeta, eller om man har en personalgrupp som inte beroende av varandras insatser, kan man behöva olika slags kick-offer, eller teambuildingsövningar. Är man endast ute efter att belöna personalen, kan man bara bjuda dem på en middag. Vill man däremot att personalen ska bli mer sammansvetsad, eller bli mer lojal mot företaget kan man se till att de tillsammans göra olika aktiviteter.

Femkamp

Man kan dela in personelan i olika grupper som sedan genomför en fem-kamp. Det kan vara allt från att pricka saker med tennisbollar, slänga ringar runt en pinne, vinna en dragkamp, 

Bygga tillsammans

Man kan bygga vad som helst tillsammans; ett torn, ett pussel, ett pyssel eller någonting som kräver mer än ett par händer. Det spelar ju ingen roll vad det är som de ska bygga, huvudsaken är att det krävs att de samarbetar för att det ska bli någonting. Det kräver samarbete, tankearbete och ett lag som kommer överens.

Ta sig ur ett rum

Man kan be gruppen att ta sig ur ett låst rum med hjälp av olika ledtrådar. Då kan det krävas att de ska lösa någon gåta för att då den först ledtråden, som ger nästa ledtråd, tills de har kommit så långt att de får nyckeln ut ur rummet. 

Grupporientering

Man kan gömma olika saker som finns inom ett visst utrymme, det kan vara en skog, en äng, en park, eller vad som helst. Gruppen ska leta efter sakerna antingen med hjälp av mobilen, eller med hjäp av ledtrådar. De måste samarbeta för att få de olika ledtrådarna. 

Alla dessa aktiviteter formar en vi-anda och en gruppkänsla. Andra aktiviteter som ger ungefär samma resultat är till exempel vinprovning som är anpassade för företag i Stockholm.

Har ditt företag rätt rådgivare?

17 okt 2018

Man kan göra mycket på egen hand, men man kan inte göra allt. Det är något som gång på gång bevisas. Ett företag kan nå en viss ekonomisk nivå på egen hand, men för att ta sig därifrån så krävs det ofta ett samarbete för att få förmögenheten att växa och där man själv kan fokusera på den huvudsakliga verksamheten. Kort sagt, man behöver förvaltning och man behöver en pålitlig samarbetspartner som kan sköta investeringar, pensionsfrågor och som kan handskas med alla andra viktiga ekonomiska spörsmål som kan få en förmögenhet att växa. Det är något som de flesta överlåter till sin bank.

Vår erfarenhet säger dock att det är bra - till en viss gräns. Har man ett större kapital - oavsett om man talar om företag eller om privatpersoner - så behöver man också private banking och detta av den enkla anledningen att den tjänsten ger bättre möjligheter att, till minimal egen ansträngning nå maximal utdelning och avkastning.

Private banking - får du det du behöver?

Din bank kan mycket väl erbjuda dig private banking och säga sig vara villiga att förvalta ditt kapital. Det är dock en sanning med viss modifikation. Vi skulle säga att det är en tjänst som kräver en mer professionell karaktär och touch. Ett företag som, helt enkelt, specialiserat sig på A) kunder som har en större förmögenhet och kapital och B) som vet vilka behov sådana har inom private banking.

Som kund till ett sådant företag så får du en större transparens om vad som händer med sina pengar och ditt kapital. Du får en service som innebär att du kan ringa 24/7 och där inga frågor är för stora eller små för att hanteras. Får du en magkänsla som kräver en snabbare aktion så kan företaget du anlitat också möta denna känsla - dels med en undersökning om investeringen i fråga och dels också, om så är fallet, med direkt handling. Du får ett kunnigt bollplank som kan möta alla dina ambitioner.

Och: du får en tjänst som skräddarsys efter dig och ditt företag. Banker som erbjuder private banking har ofta missförstått begreppet. Tjänsten är densamma oavsett kunden. Det handlar, enligt oss, om att se vilken kund det handlar om, vilka mål kunden i fråga har, hur man når dessa mål och hur man kan arbeta fram en tjänst som är till gagn för alla.

Ditt kapital ska växa för framtiden

Målet är att ditt kapital ska växa. Det kan ske på olika sätt och genom en skräddarsydd tjänst inom private banking så ses alla vägar över. Allt från handel med aktier, med fonder, med värdepapper ses över, pensionsfrågor - en extremt viktig, men ofta bortglömd del av en förmögenhet - får alternativa, mer gynnsamma lösningar och där alla risker ställs mot en potentiell avkastning på ett sundare, mer genomtänkt sätt.

Allt detta inom de juridiska gränser som finns och där du aldrig behöver riskera att betala mer skatt än vad som är nödvändigt. Ditt uppbyggda kapital ska förvaltas och det ska växa, det gör det enbart genom att välja rätt partner inom private banking.

Läs mer om private banking.

Arbetar du inom städbranschen?

7 okt 2018

Om det är så att du arbetar inom städbranschen kommer du regelbundet att behöva köpa in maskiner och utrustning för att kunna städa effektivt. Du kan behöva städartiklar, moppar, dammsugare och så vidare. Så länge man ägnar sig åt hemstädning behöver man inga stora maskiner, om det inte är så att du behöver kunna rengöra mattor av olika slag. Ofta vill kunderna kanske att man tvättar en och annan matta, eller så har de heltäckningsmattor som de vill få rengjorda. Det finns sopmaskiner för alla typer av städning, även mattvättar. Sker städningen hemma hos någon kan det vara lite bökigt att transportera en så stor maskin hem till någon, då kommer du att behöva en skåpbil för den transporten. 

Sopmaskin för större ytor

Om du behöver städa och rengöra större ytor behöver du en sopmaskin som du antingen kan köra framför dig eller som du kan sitta på och styra med en ratt, som en mini-sopbil. Det är om du städar affärer med stora ytor, butiker, lagerlokal och liknande lokaler, som du kan behöva en sådan sopmaskin. Då fungerar de som både dammsugare och mopp, med vatten och rengöringsmedel. Detta är den vanligaste sopmaskin som man ser användas i offentliga lokaler.

Sopmaskin för byggplatser

Arbetar du däremot på en byggarbetsplats, eller en plats med fint spån, kan man behöva en annan sorts sopmaskin. Då är de byggda på så sätt att det fina träspånet inte kommer in i motorn. De fungerar då som jättestora dammsugare av flisor och fint sågspån. De är anpassade för den typen av bygarbetsplatser, där man inte kan använda vanliga dammsugare, eller moppar.

Sopmaskin för utomhusstädning

Arbetar du utomhus, till exempel ser till att gator och gångbanor är rena, behöver du sedan en annan typ av sopmaskin, eller sopbil som kan göra stora ytor rena på kort tid. Det finns olika sopmaskiner för olika typer av ytor utomhus.

Hyra eller köpa

Av ekonomiska skäl kan det finnas fördelar med att endast hyra de sopmaskiner som du behöver för din städverksamhet. Hyr du sopmaskinerna slipper du de höga initiala kostnaderna, och bokför då kostnaderna för hyran som en utgift varje månad. Hyr du dem kan du få service på dem. Bestämmer du dig för att köpa, har du andra fördelar med det, genom att du alltid har tillgång till dem och kan sölja dem när som helst.

Läs mer här om sopmaskiner och hur de kan hjälp dig i ditt städföretag.

Därför är en företrädare bra att ha för företaget

3 okt 2018

Har du eget företag? har det snabbt gått bra och företaget har växt ordentligt? Ibland kan ett företag växa för snabbt. Det är helt enkelt inte lätt att växa som företag. Ska man växa snabbt gäller det att man har en tydlig organisation och struktur på företaget som finns med redan från början. Det är tyvärr inte alla företagare som är medvetna om den sidan av en tillväxt. Då kan man drababs av några av "växtvärkarna" som företagare. Vi tar upp några av dem här.

1. Logistiken är inte klar och leveranserna blir sena

En sak som ofta händer när man växer väldigt snabbt är att man inte har någon plan för hur leveranser ska kunna utökas. Plötsligt rusar en massa kunder till internet eller telefonerna. Alla vill ha leveanser snabbt, men företaget ahr inte planerat för en mer omfattande logistik till kunder eller företag. Plötsligt har man flera kunder som vill ha produkterna samtidigt och man drabbas av "växtvärk" hur man ska kunna möta alla dessa behov samtidigt.

2. Det finns ingen som tar hand om personalen

Plötsligt behöver man många fler i företaget och man anställer på kort tid väldigt många. När det kommer in många nya på kort tid, behöver alla introduktion i företaget. De är ju lite vilse och kan kanske inte ta för sig och själva se till att klara av allt nytt på egen hand. Finns det ingen då som kan ta över den person som introducerar dem i deras nya arbetsuppgifter, blir det lätt kaotiskt när ingen tar över de arbetsuppgifter som den som ska ta hand om personalen och sätta in dem i alla nya uppgifter.

3. Det finns ingen som tar hand om kundservicen

Även om leveranserna kanske tas om hand, är det inte alltid så att alla kunder blir nöjda. Alla leveranser kanske inte stämmer till 100 procent, så är det i alla företag, men man behöver någon som tar hand om de kunder som inte är nöjda. Då blir det lätt så att kunderna sviker företaget om det inte finns någon kundservice som kan lindra kunders missnöje.

4. Det finns ingen som tar helheltsansvar för ekonomin

Den sista biten i de "växtvärk" som ett företag kan råka ut för är att hela ekonomin sväller på kort tid. Har man ingen som tar hand om den och tar ett helhetsansvar, kan man som företagare tappa greppet, även om tillväxten är mycket positiv för företaget. Då kan man behöva en företrädare som tar ansvar för företagets alla juridiska delar.

Läs mer om det företrädaransvar som en jurist kan ta för företagets räkning på: företrädaransvar.se.

Skaffa säkert bokningssystem för företaget

26 sep 2018

Har man ett, eller flera, hotell som man driver, är det ju som det är med andra verksamheter; man söker efter fler och säkrare intäkter medan man vill kapa utgifterna om det bara går. Förutom underhållet och alla de löpande utgifterna för själva hotellfastigheten; värme, vatten, el, städning, renovering och liknande utgifter, är det personalomkostnaderna som utgör de största utgiftsposterna. Det är knappast möjligt att kapa i värme-, el-, vatten eller några andra utgifter som har direkt koppling med driften av fastigheten. Ska hotellgästerna trivas, kan det varken vara för varmt eller för kallt. De måste ha tillgång till vatten, de måste kunna tända lamporna och så vidare. Så det som återstår, är att kapa på personalomkostnaderna, men är det ens möjligt?

Så kan du kapa i personalomkostnaderna

Som hotellägare kan du erbjuda dina hotellgäster fler möjligheter att sköta bokning, in-checkning och informaitonshämtning själva. Då slipper du bemanna hotellet dygnet runt. All information som hotellgästerna kan tänkas behöva, får de via automatiserade system.

1. In-checkning och ut-checkning

På samma sätt som de flesta resenärer kan checka-in på flyget, eller tåget, kan hotellgäster också checka-in via nätet. När de vet exakt vilken tid som de de kommer att komma fram, kan de checka-in och få all information till hotellet, koder som de behöver för att komma in genom porten. Och när de väl är på plats på hotellet, kan de med hjälp av koder komma in genom porten (som alltid är låst). De kan checka-in via en automat som finns i hotellobbyn. Då får de nyckeln och rumsnummer. På samma sätt kan de checka-ut. Har de inte betalat kan de inte checka-ut. I så fall sänds faktura till dem på den adress som de har uppgett. De måste alltid uppge personnummer och fullständiga personuppgifter.

2. Självständig informationssökning

När hotellgästerna väl är på plats, kan de söka information precis som de önskar. Många är vana att själva söka efter information på nätet. Om gästerna vill, kan de på samma sätt söka efter information om staden som de har kommit till; restauranger, som de dessutom kan boka bord vid. Nöjen som är up-to-date. De kan få veta om stadens bussar, taxi-bilar, tåg och annan kollektiv trafik.

3. Beställning av fler tjänster

Vill hotellgästerna ha fler tjänster på hotellet, som frukost på hotellrummet, eller tvätt av kläder, eller något annat, kan de själva beställa det i automaten i hotellobbyn. De kanske behöver stryka kläder, de kanske vill bada bastu eller boka något annat som kan finnas tillgängligt på hotellet. Läs mer om detta system och hur du kan kapa personalomkostnaderna med automatiserade system på: https://www.hotelltv.net.

Så går en konkurs till

18 sep 2018

När ett företag inte kan betala sina skulder, kan de osm har en skuld hos företaget begära det i konkurs. Alla parter, som gör några inköp kan försättas i konkurs, om de inte kan betala sina skulder. När ett företag som inte har fått betalt, begär ett annat företag i konkurs går den ansökan till domstol. En domstol belutar om företaget ska sättas i konkurs, det är inte de andra företagen osm gör det. Även stat, kommun eller landsting kan alltså begära ett företag i konkurs.

Det händer om domstolen begär ett företag i konkurs

När ett företag begärs i konkurs, kommer företaget att begäras i konkurs och ett konkursbo upprättas. Det företg som inte har kunnat betala sina skulder, mister rätten över den egna egendomen. Över konkursboet bestämmer en konkursförvaltare som bestämmer vad som ska hända med tillgångarna som finns i konkursboet. Konkursförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning. Gäldenären ska avlägga en bouppteckningsed. Syftet med konkursen och konkursboet, samt konkursförvaltaren är att ha borgenärernas bästa för sina ögon. Borgenär är den som inte har fått betalt. Först när alla har fått betalt, som har något att fordra eller som ska betalas, avslutas konkursen.

Domstolen har ett stort inflytande över konkurser

Domstolarna har ett mycket stort inflytande över konkurserna. De är de som bestämmer över att företaget ska försättas i konkurs. Det är de som bestämmer vem som är konkursförvaltare, hur skulderna ska fördelas och vilka som ska få betalt. Ibland kan vissa företag få förtur att få betalt. Det kan ta allt från 6 månader att födela pengarna så att alla gäldenärer har fått betalt, till flera år. Allt beror på hur komplicerat hela förfarandet är. 

Bäst alltid anlita konkursförvaltare

Det är bäst att alltid anlita en konkursförvaltare, någon som kan den juridiska biten och som förstår sig på hur en konkurs ska gå till. Varför inte anlita en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom affärsjuridik, som har lett många konkursförvaltningar förut, som har kontor i centrala Stockholm. De är specialister på konkurser, hur de anställda ska behandlas, hur tillgångarna ska fördelas. De kan den snåriga juridiken och kan hitta rätt i juridikdjungeln. För de anställda, till exempel gäller den statliga lönegaranting, vilket innebär att har man inte fått ut sin lön, för att företagets tillgångar är slut, får de lön av staten i stället. Ingen ska behöva gå utan lön för att företaget har slut på sina tillgångar. Läs mer på http://www.konkursen.nu.

Vad gör en eventbyrå?

8 sep 2018

Att en eventbyrå jobbar med event låter självklart. Men vilka event och till vilka kunder? Vi kollar lite extra på yrket och ser hur det presenteras av olika företag i branschen.

Ett sätt att definiera och rama in vad ett yrke innebär är att se hur företag inom denna bransch presenterar sig själva på sina hemsidor. Vi sökte på ”Eventbyrå Stockholm” och kollade sedan på fem första företagen som presenterades.

Företag 1

En eventbyrå från centrala Stockholm som presenterar sin verksamhet med att de skapar olika upplevelser och har utgångspunkten i mötet mellan människorna. Målet med eventet är att skapa ett starkare varumärke och skapa ambassadörer för detta.

Framförallt lyfter de fram mötet med människor och varumärkesbyggandet.

Företag 2

Nämner inte primärt var de är belägna eller var de har sina kunder. Skriver att de skapar event där varumärket stärks genom upplevelser. Målet är att engagera varumärket vilket därmed på lång sikt påverkar försäljning, lojalitet hos kunden osv. De lyfter även upp att allt arbete genomförs med ett tydligt syfte vilket därmed skapar möjlighet till att mäta och följa upp detta.

Företag 3

Har som slogan att de engagerar människor och bygger varumärke genom upplevelser. Detta kan bland annat ske genom resor, upplevelser, content och kommunikation. Detta företag är alltså lite bredare i vilka arbetsområden man jobbar med även målet är detsamma som ovan, att bygga varumärke och engagera sin kundgrupp.

Företag 4

Eventbyrå i Stockholm som försöker leverera ett event som överträffar de förväntningar som gästerna kan ha. De lyfter fram att arbetet sker långsiktigt med både längre planeringar och tydliga detaljer. Det kan innebära fester, mindre event eller annat som hjälper till att nå det gemensamt uppsatta målet.

Företag 5

Gör event som man ”minns för livet”. I inledningen nämner de att de kan anordna allt från galor och premiärer till privata fester. Man kan även se referenser på tidigare utförda kända uppdrag.

Likheter och olikheter

Likheten mellan dess fem företag från Stockholm är att de anordnar event där upplevelsen ligger i fokus. Fyra av fem nämner upplevelse i presentationen av deras företag. Det är bara företag nummer 5 som inte gör det. Men samtidigt är väll ”ett minne för livet” en upplevelse om något.

Det som skiljer dem åt är däremot vilka man vänder sig till och vad målet är med dessa event. En del är tydligt enbart ute efter företagskunder som vill stärka sina varumärken genom olika event. Andra har även fokus mot privatpersoner och kan anordna stora bröllop, privata fester och liknande.

Vi kan rekommendera kagan.se om du letar efter en kompetent och välrennomerad eventbyrå.

← Äldre inlägg