iZaves produkter

iZave hjälper dig med din finansiell planering till en bättre ekonomi och högre livskvalitet när det kommer till trygghets- och sparlösningar. Det är en partner för dig som önskar heltäckande finansiell planering och personlig rådgivning för att uppnå dina mål med engagerade och licensierade investeringsrådgivare. Som kund hos iZave får man hjälp med att använda spar- och trygghetslösningar som ger förutsättningar att leva på det sättet som man själv önskar. Man får hjälp med att utvärdera sin nuvarande situation, hitta brister och möjligheter samt vidta åtgärder för att tillmötesgå sina behov.

Vad kan iZave erbjuda dig?

  • Personlig rådgivning och uppföljning av certifierade rådgivare
  • Heltäckande individanpassade finansiella placeringar och planering
  • Reducera dina ekonomiska kostnader, planering av skatt och uttag
  • Svar på avancerade finansiella frågor och oklarheter
  • Sparande och finansiella lösningar när ditt behov ändras över tid
  • Möjlighet att möta din rådgivare digitalt eller på kontoret.

IZaves rådgivare ger råd om faktorer som rör ens ekonomiska situationer såsom sparande, pensioner, förvaltning, skräddarsydda kapitalförsäkringar, juridik samt skatterådgivning från såväl iZaves konto som externa aktörer. Man får en modern sparplattform samt fullständig information kring avgifter och ersättningar.

Vem är iZave till för?

IZave är till för såväl privatpersoner som företagare eller både och. Deras produkter och tjänster är till för personer som har kapital att spara i placeringar och som har viss komplexitet i sin ekonomi. Man har kontinuerlig uppföljning för att ständigt förbättra kundens situation utifrån de aktuella behov och önskemål som finns. Har man inte tillräckligt med tid, eller kunskap när det kommer till kapitalförvaltning och sparlösningar så kan iZave hjälpa dig med att få ett effektivt och lönsamt sparande. För kunder som vill ha sitt sparande hos iZave så omfattas det av en insättningsgaranti och det innebär att man som privatperson får tillbaka sitt kapital om iZave skulle gå i konkurrs eller Finansinspektionen skulle säga att garantin ska träda fram. Som kund får man tillbaka insatta pengar-upp till 950 000 kr, vilket är samma summa som hos resterande banker som omfattas av insättningsgarantin i Sverige. Det är alltid individuell prissättning på iZaves produkter och priset bestäms av kunden och rådgivaren tillsammans som är baserat på kundens önskemål och val av produkter/tjänster. Tack vare det får man ett personligt erbjudande specialanpassat efter kundernas behov.

14 jul 2017