Blogg

Massage på företaget – Utbud i Stockholm

17 apr 2018

Att få gratis massage ett par gånger per månad är uppskattat av de flesta anställda och inte minst när det får ske på betald arbetstid. Allt eftersom efterfrågan har ökat har även antalet företag som erbjuder olika sorts företagsmassage blivit fler. Därmed kan man även som kund ställa dessa mot varandra och välja en tjänst som helt passar de anställdas behov. Ser man på utbudet av massagetjänster riktade mot företag i Stockholm hittas exempelvis följande:

Kontorsmassage

Kontorsmassage är en massageform som är vanlig hos företag där de anställda sitter större delen av dagen framför en dator eller har annat slags kontorsjobb. Massagen är fokuserad på axlar, nacke och övre delen av ryggen

Den går att utföras genom att personen sitter på en vanlig stol och lutar sig mot skrivbordet men för bäst avslappning rekommenderas massage i en massagestol. Beställs sådan massage till ett företag kommer massageföretaget ta med sig massagestolen vid tillfället. Vid regelbunden massage kan de ibland låta stolen finnas kvar på företaget till nästa gång de kommer. På så vis personal från friskvårdsföretaget lätt ta kollektivtrafiken eller cykla och undvika trafikstockningen som kraftigt uppstår vissa tider på dygnet i Stockholm. 

Massage på konferens

Massage på konferens är ett uppskattat inslag utöver föreläsningar, gruppövningar och annat som konferensen är uppbyggd av. Eftersom massage kan tas som en kostnad oavsett om det utförs på kontoret eller i en extern lokal (exempelvis hotellet där konferensen genomförs) kan företagsmassage passa även på event, mässor eller konferenser. 

Ergonomi och massagegenomgång

Att erbjuda massage på företaget är enkelt, prisvärt och bekvämt. Men man bör även se på orsaken till att massage behövs. Inte sällan har de anställda dålig ergonomi vilket påskyndar problem i nacke och rygg. Ser man på utbudet hos massageföretagen i Stockholm så är det mycket vanligt att de även vill ha ergonomigenomgång och utbildning för enklare massage för de anställda. Tack vare det minskar risken för stela leder och muskler samtidigt som enklare massage kan utföras på varandra vid behov. 

Föreläsningar med fokus på hälsa och massage

Även föreläsningar inom just företagshälsovård och massage är vanligt i kombination med regelbunden massage. Målet är att de anställda ska få en bredare kunskap om massage och hälsa överlag och därigenom öka aktiva val som påverkar hälsan positivt. 

För även om massage är skönt och avslappnande är det viktigt att inte se det som en enskilt hälsofrämjande åtgärd utan som en del av en helhet. En helhet där kost, sömn, ergonomi och fysisk aktivitet spelar stor roll. 

Vet mer om massagolv

7 apr 2018

Massagolv är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av härdplaster. Epoxi, polyuretan och akryl är alla exempel på härdplaster som innefattas av termen. Det här är inte ovanligt att använda sig av i industrier.  Många använder sig av betonggolv i industriella verksamheter, men massagolv har en del fördelar gentemot betong. En stor fördel med massagolv är dess flexibilitet. Det kan relativt enkelt läggas på betong, trä, metall och asfalt. Men det är inte helt felfritt. En nackdel är att det är mycket känsligt för fukt, om det skjuter på från undergolvet. Om det här sker, finns risker för sprickor i ytskiktet. Det finns dock lösningar på det problemet.

Materialen

Epoxiplaster är en av de vanligare plasterna som används. En fördel som epoxiplast har gentemot andra typer, är dess flexibilitet i funktion och färg. Urvalen av golvsystem är mycket stort.

Akrylplast

En annan plast som inte är ovanlig att stöta på i dessa sammanhang, är akrylplast. Det här materialet kan användas om man vill arbeta snabbt. Tiden det tar för akrylplast att härda är nämligen mycket kort. Efter att man har lagt det, tar det i snitt bara 2 timmar innan man kan börja gå på det. När man har ont om tid kan akrylplast alltså vara ett mycket bra val.

Polyuretan

Polyuretanplast är ytterligare ett vanligt material att stöta på i dessa sammanhang. En fördel är dess mekaniska flexibilitet, vilket delvis bidrar till att det är ett mycket bra material för industrilokaler.  

Det lämpar sig även bra i skolor, sjukhus, sportarenor och andra platser där punktbelastningen tidvis kan vara mycket hög. Ett annat exempel där polyuretan kan lämpa sig väl är i parkeringshus.

För privatpersoner

Det finns flera utrymmen där massagolv kommer till sin rätt, även utanför industrilokaler. Ett exempel på det är cykelrum i bostadsrättsföreningar. Här krävs slitstarka golv, och det duger inte vilket golv som helst. Även i tvättstugor eller hemmaverkstäder kan massagolv vara ett lämpligt alternativ.

Dessutom finns en industriell trend som letat sig in i privatpersoners bostäder på senare tid. Det är i dag inte helt ovanligt att man har betonggolv i vardagsrummet till exempel. Det här är då enbart för estetiken, och inget man inte behöver av praktiska skäl. Men visst finns det praktiska fördelar när det väl ligger där.

Till skillnad mot trägolv behöver det inte regelbundna slipningar, och i hemmamiljö är det svårt att orsaka repor på betong i den mån som trägolv kan repas. Om det här är skäl nog att skaffa betonggolv låter vi vara osagt, men det finns praktiska fördelar som följer i den industriella trendens fotspår.

Du måste ge dina anställda föräldraledighet

5 apr 2018

Att driva ett företag med anställda i Stockholm är inte alltid en dans på rosor. Ganska långt ifrån faktiskt. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för dina anställda och kan inte behandla dem hur som helst. Även om ditt företag verkar i en bransch där man förväntas jobba långa dagar, finns det en gräns för hur länge du får låta dem jobba om dagarna, och vilka krav du kan ställa på dem. De har rätt till ett visst antal veckors semester varje år, och en del av den tiden måste vara sammanhängande.

Och framför allt måste du låta den som blivit förälder vara hemma med sitt barn om den så önskar, och den anställde ska inte bli diskriminerad på grund av detta eller komma efter i löneutvecklingen.

Familjerätt och arbetsrätt

Reglerna kring anställda och deras barn finns dels inom det område som kallas familjerätt, och dels det område där du som arbetsgivare bör ha en hel del koll – arbetsrätten. Båda dessa områden faller under den bredare benämningen civilrätt, dvs frågor som har att göra med privatpersoners förehavanden sinsemellan och gentemot organisationer och företag. Är du nyfiken på vilka skyldigheter du har mot anställda som har barn kan du tala med en jurist som kan både familjerätt och arbetsrätt. Läs mer om familjerätt här.

Föräldraledighetslagen

Lagen som ger föräldrar rätt att vara lediga med sin barn heter kort och gott Föräldraledighetslagen. Enligt föräldraledighetslagen har en nybliven förälder rätt att vara hemma med sitt barn helt eller delvis fram till dess att barnet fyllt ett och ett halvt år, oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. Därefter har föräldern rätt att vara hemma i förhållande till hur mycket föräldrapenning han eller hon får, fram till att barnet fyllt åtta år.

Som arbetsgivare har du inte rätt att vid en arbetsintervju avfärda någon med hänvisning till att hon är gravid eller, om det är en man, snart ska bli pappa. Inte heller får du behandla en anställd sämre eller underlåta att ge honom eller henne årligt lönepåslag med hänvisning till att hen är föräldraledig. Du kan aldrig säga upp någon med anledning av att denne är föräldraledig. Gör du det har den anställde rätt att kräva att uppsägningen ogiltigförklaras.

Att hitta en ersättare

Driver man ett litet företag kan det vara svårt att hitta någon som kan hoppa in och sköta de ofta ganska specifika uppgifter som utförts av den som är på föräldraledighet, men det ingår i att vara arbetsgivare, och det är upp till dig att lösa situationen. Dock måste den anställde meddela dig i god tid att denne tänker ta ut föräldraledighet, och i vilken omfattning. Minst två månader innan ledigheten ska den anställde meddela detta. Som chef kan du då välja att ta in en vikarie en tid innan personen går på ledighet, så att denne kan lära upp sin ersättare.

Försök vara ett föredöme

Även om man kan bli frustrerad över att en anställd vill vara föräldraledig är det bara att acceptera och ta chansen att kanske bli en bättre och mer vidsynt chef, om man skulle drabbas av mycket negativa känslor. Att kunna glädjas med sina anställda är en viktig egenskap som chef och bidrar till ett bättre arbetsklimat både för dig och dina anställda. Om du som chef uppmuntrar dina anställda att ta ut lagstadgad semester, friskvårdstimmar och föräldraledighet kommer du att skapa en framgångsrik och dynamisk stämning i arbetsgruppen, och du kommer att märka det på ett bättre resultat.

Att å andra sidan gå och sura eller baktala en anställd som vill gå på föräldraledighet, kommer bara att leda till att ditt chefskap och hela ditt företag blir ifrågasatt, och anställda kommer att söka sig till andra, mer humanistiskt inriktade företag.

Starta eget med hemstädning

30 mar 2018

Det är en gynnsam bransch detta med hemstädning. Visste du att hela RUT-branschen har vuxit med 1.900 procent sedan RUT-avdraget infördes 2007? Jo så är det – 1.900 procent. Framför allt är det hemstädningen som har vuxit som allra mest det senaste året. I dag omsätter hela RUT-branschen 10,2 miljarder kronor. Ja du läste rätt; 10,2 miljarder kronor. Bara under 2017, det är en ökning med 25 procent jämfört med året innan (8,1 miljarder kronor). Just nu förser den 17.000 personer med heltidstjänster. Antalet köpare an RUT-tjänster är så många som 900.000 människor (i hela landet). Hemstädning är den största andelen köpta tjänster.

Antalet företag som arbetar med RUT-tjänster är omkring 15.000. Gissa om det finns utrymme för fler företag? Fortsätter efterfrågan att växa på detta sätt de närmaste åren, finns det verkligen en marknad för i princip vem som helst att starta bolag och växa. Här finns det en hel del kapital att hämta, för dem som har näsa för affärer.

Starta företag med hemstädning

Så varför inte starta ett hemstädningsföretag? Vi tror att efterfrågan kommer att förbli stark. Vi ser en ljus framtid för företagen och vi har en väldigt stark ekonomi i Sverige just nu. Arbetslösheten ligger på mellan 4 och 5 procent, vilket innebär att många företag har en bra marknad som kan sysselsätta människor. Så länge människor är sysselsatta, och samtidigt är i en ålder när de vill och kan skaffa barn, kommer de att behövas hemstädning, eftersom de ska hinna arbeta och ta hand om barn. Dessutom ser vi en stor andel äldre människor. De som föddes under 1940-talet är idag pensionärer. De var en väldigt stor kull och de flesta av dem kommer att behöva hjälp med att städa sina hem. Siffrorna talar sitt eget tydliga språk. Snart går även 1950-talisterna också i pension och kommer att behövs hjälp med sin hemstädning när de blir allt äldre.

Inte svårt att starta bolag

Det är inte svårt att starta bolag. Det bästa är om du arbetar i branschen och har arbetat upp en kundstock redan när du väl startar ditt städbolag. Du kanske har arbetat med ROT-tjänster, eller andra sorts tjänster? Det är viktigt att börja med en grupp kunder redan från start, så att du får in kapital kontinuerligt när du väl anställer fler städare. Varje städare bör ha minst fem kunder som anlitar dem regelbundet och för att det ska gå runt.

När du väl har fått in fler städare i ditt bolag, kan du satsa pengar på att marknadsföra er. Via reklam på internet och reklam i alla kanaler som ni bara kan, kommer ni att få in så många förfrågningar. Efterfrågan på hemstädning är verkligen stor. Det kommer inte vara svårt att få tag i klienter.

Viktigt att bygga varumärke

Det som är mycket viktigt i det här sammanhanget är, att ni på företaget är noggranna, lyhörda för kunderna. Din personal är din viktigaste tillgång. De måste vara bra gentemot kunderna. Det är de som är den bästa reklamen för städfirman. Om de kunder ni har nu, tycker om er, kommer de att rekommendera er för nästa kunder och på det sättet bygger du ett varumärke som kommer att göra att du kan ta mer betalt än dina kunder och kan konkurrera med dem.

Närhet är en annan viktig faktor. Dina kunder kommer att vilja att ni är tillgängliga, att det inte är svårt att ta sig hem till dem och att ni är flexibla och lyhörda. Visa att ni är nära dem, att ni finns lokalt. Läs mer om ett framgångsrikt hemstädningsföretag här.

När ska löpande bokföring ske?

23 mar 2018

Enligt Skatteverket är grundregeln att löpande bokföring ska ske ”senast påföljande arbetsdag”. Sker en inbetalning till företaget ska detta alltså gå att hitta i bokföringen dagen efter. Men i realitet sker detta ganska sällan. De flesta företag väljer att anlita bokföringsföretag och skickar därmed alla verifikationer till dem vilket innebär att bokföringen sker betydligt senare. Men det finns även undantag som pekar på att detta sätt att sköta den löpande bokföringen är korrekt. På Skatteverkets hemsida står nämligen följande:

”Inom ramen för god redovisningssed ges möjligheter att bokföra senare än vad huvudregeln säger.”

Vad är påföljande arbetsdag?

Med påföljande arbetsdag menas kommande dag som ”arbete utförs i verksamheten”. Det handlar alltså inte om vardag eller helg utan är anpassat utifrån hur verksamheten är upplagd. Det vanligaste är däremot att företagen har öppet ett visst antal dagar varje vecka och därmed ska bokföringen ske kommande dag som de har öppet. Affärshändelser som sker på en lördag ska därmed bokföras på måndag i det fall som företaget inte bedriver verksamheten på söndagen.

Senareläggning av bokföringen

Som nämnts i inledningen sker den löpande bokföringen ofta betydligt senare än dagen efter affärstransaktionen. Detta är möjligt genom att bokföringslagen har vissa undantag. Detta om det finns skäl för detta handhavande och det är linje med god redovisningssed. Det betyder att det löpande bokföringen kan senareläggas på grund av flera orsaker.

Ett exempel är att bokföringen får senareläggas med upp till 50 dagar. Däremot finns det vissa kriterier som då måste vara uppfyllda.

Regler – men en rad undantag och varianser

På Skatteverkets hemsida finns en rad exempel på när den löpande bokföringen måste ske i förhållande till underliggande affärshändelse. Det finns exempel på allt från ”försäljning via myntautomat” till ”försäljning via certifierat kassaregister”.

Det kan upplevas svårt att veta exakt vilka lagar och regler som gäller beroende på företagsform och verksamhet. Därmed väljer många att anlita bokföringsföretag som ska vara väl insatta i vilka regler som gäller. Man ska däremot komma ihåg att man som företagare alltid har ansvaret för sin bokföring. Även om man litar på bokföringsföretaget så betyder det inte att de kan ställas till svars om bokföringen är tydligt felaktigt. Detta ansvar har alltså företagaren.

Man bör alltså främst anlita auktoriserade revisorer eller bokföringsföretag samt välja de med gott rykte, gärna på referens. Det är inget krav att anlita ett företag men exemplet ovan visar att behovet är stort. Detta inte minst hos företag som inte har kompetensen att sköta bokföringen själva och vara uppdaterad med de riktlinjer som gäller.

Att starta eget i Tyresö

15 mar 2018

Ska du starta en redovisningsbyrå? En målarfirma? Eller kanske en tobaksbutik? För dig som bor i Tyresö finns det hjälp av kommunen att få, precis som det gör i övriga av landets kommuner. Exakt hur den hjälper ser ut skiljer sig dock från kommun till kommun – här tar vi upp vad som gäller i Tyresö.

Klart är att kommunerna har mycket att vinna på att hjälpa till det lokala näringslivet, och många jobbar aktivt för att underlätta för lokala företag. Det här kan leda till ökad sysselsättning och skatteintäkter, vilket innebär att det ses som en investering värd att satsa på.

Nyföretagarcentrum

Tyresö, precis som en rad andra kommuner i landet, samarbetar med Nyföretagarcentrum. Här går det att få rådgivning kring att starta eget företag, nästan oavsett vilken bransch det gäller. Vill du öppna en redovisningsbyrå, tobaksbutik eller ett konsultbolag inom IT kan du få hjälp här.

Det går att ringa till Nyföretagarcentrum vardagar under kontorstider. Därutöver finns det möjlighet att komma i kontakt med organisationen på någon av deras träffar och events. Till exempel hålls informationsträffar ute på Tyresö, starta-eget-frukostar, mässor och andra typer av evenemang. En förmån som många använder sig av är möjligheten att ansöka om en mentor som ger stöd under ett års tid.

Skaffa hjälp med redovisning

Bara i Tyresö finns flera redovisningsbyråer att använda sig av när affärerna väl börjar rulla. Många tycker om att stödja sitt lokala näringsliv, och om du är en av dem, kan det rätta valet vara en redovisningsbyrå på Tyresö. Precis i början av din entreprenörskarriär kanske det här inte är aktuellt. När din verksamhet börjar generera pengar har du råd att lägga över redovisningen på en annan och anlita en redovisningsbyrå, istället för att göra det här själv. Det frigör tid för dig att expandera ditt företag istället.

Vad gör kommunen, konkret, för att främja näringslivet?

Det finns en rad tjänster som Tyresö kommun erbjuder i syfte att stärka näringslivet på öarna. Till exempel:

 • Bjuder regelbundet in företagare till möten för information och diskussion.
 • Erbjuder rådgivning för nya företagare genom Nyföretagarcentrum (som nämns högre upp i den här texten).
 • Samarbetar aktivt med Tyresös lokalavdelning av föreningen Företagarna.
 • Stödjer andra lokala företagarnätverk.
 • Stödjer Ung Företagsamhet på olika sätt, och deras verksamhet på Tyresö gymnasium.
 • Erbjuder service för företagare vid kommunens servicecenter.

På senare år har Tyresö ansetts förbättra sitt företagarklimat radikalt. Idag finns de på topp 25 i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Funderar du på att anlita en redovisningsbyrå, läs mer här.

Skapa tillväxt med teambuilding

2 mar 2018

När det kommer till framgång för ett företag, brukar man syna siffrorna. Siffror om vinst, tillväxt och konkurrensfördelar gentemot andra inom samma bransch. Om man till exempel ett år, får lägre vinst och lägre tillväxt är det inte lika illa, om alla i samma bransch också får det. Däremot är det riktigt illa om man som företag är det enda som upplever både sämre vinst och sämre tillväxt. Så allt är relativt.

Upplever man det en säsong, är det kanske inte så farligt (beroende på inom vilken bransch man arbetar , är det inom turistnäring som är extremt säsongsbundet är det riktigt illa) men är det så att man ser en tillbakagång under längre tid, bör man sätta sig ner och analysera läget; vilka faktorer är det som inverkar? Vad bör man göra annorlunda? Vilken del i företaget behöver man ändra på? Många ser ganska kortsiktigt och avskedar personal när det viker neråt (Ericsson), andra tänker mer långsiktigt och tar till andra åtgärder. I vilket fall, är det oavsett bransch och företag, illa om man får en tillbakagång i vinst och tillväxt. Det är alltid läge att se över vad man kan förbättra.

 

Har man ett tjänsteföretag, är personalen företagets viktigaste tillgång. Är det tjänster som man säljer är det viktigt att personalen presterar så bra som möjligt. I ett företag där verksamheten är beroende av att alla fungerar som de ska, är samarbetet och interaktionen mellan människorna viktigast. Behöver den förbättrats? Vad kan man göra?

Allra värst är det om det råder någon sorts konflikt mellan dem som ska samarbeta. Särskilt om den dominerar gruppen och påverkar arbetet. Det kan krävas många och svåra förhandlingar. Lättast är det ju om de inte alls kommer, vilket är nästan omöjligt. I alla grupper där det finns människor, uppstår det förr eller senare konflikter eftersom vi människor är och tänker olika. Det i sig är på inget sätt negativt, tvärtom. Det är ofta det som driver utvecklingen framåt. Men konflikter kan uppstå, och löser man inte dem kan de blir en bromskloss. Som sagt, det är bäst om de inte uppkommer, utan löses på ett snabbt sätt.

 

Ett sätt att förekomma problem är att påverka personalgruppen på ett positivt sätt. Man kan skapa en vi-känsla, så att alla känner sig stolta att arbeta på företaget. Man kan skapa en vi-och-dom-känsla, ena gruppen. Det kan man uppnå på olika sätt. Man kan åka iväg med hela personalgruppen. På det sättet åstadkommer man en situation när de är mer hänvisade till varandra. De lär känna varandra bättre. Sedan bör man ha aktiviteter som hjälper situationen på traven. Antingen kan man göra roliga saker tillsammans. Att skratta tillsammans skapar många positiva effekter. Människor som skrattar tillsammans, ser varandra som vänner. Skratt frigör endorfiner, och den människa som har bidragit till att frigöra den egna kroppens endorfiner, ser vi positivt på. Vi slappnar av och vågar vara oss själva. 

 

Man göra teambildande aktiviteter. Varför inte dela in dem i grupper och låta dem tävla mot varandra, eller låta var och en tävla och köra go-kart? Eller låta dem spela paintball? Allt det gör att man kommer närmare varandra, låter testosteronet flöda och mäta sig mot varandra under avslappnade former. Äta tillsammans gör mycket för gruppen, dricka tillsammans är att ta steget vidare. Varför inte göra en pubrunda tillsammans efteråt? Läs mer om var man köra fem kamp, spela paintball och go kart: stockholmpaintball.se.

Det här trycker man på ett tryckeri

26 feb 2018

Många förutspådde att internet och det allt mer frekventa användandet av detta medie skulle innebära döden för många branscher och områden. Något som också skett; en del områden där det tidigare fanns rena proffs har i dagsläget ingen verksamhet överhuvudtaget. Dock så finns det vissa branscher som gått emot strömmen – branscher som folk pekade på att de fanns i farozonen; men som tvärtemot dessa profetior fortfarande finns och kanske i vissa fall också är starkare än någonsin.

Ett typiskt exempel på ett sådant område handlar om tryckeribranschen och om vi först tittar lite på hur det lät för några år sedan så var tongångarna som följande: Internet kommer att tillåta folk att trycka på egen hand. Ett fysiskt tryckeri är för dyrt. Ett tryckeri kostar för mycket att driva.

Ungefär så lät det och svaren har visat sig bli de motsatta. Ett tryckeri har nämligen anammat de möjligheter som internet förde med sig snarare än att motarbeta dessa och hålla sig kvar vid gamla tekniker. Visst – många av de tryckerier som fanns för några år sedan är idag ett minne blott, men de som finns kvar är egentligen starkare än någonsin. Ser man till ett tryckeri i exempelvis Stockholm så har detta idag billigare omkostnader, man har fler kunder och man kan jobba effektivare. Kort sagt; ett tryckeri i dagens Stockholm har större lönsamhet idag än vad man hade tidigare.

Men – vad är det egentligen som människor trycker i dagsläget och vad behöver man hjälp av ett tryckeri till? Som ett litet axplock så kan vi rada upp några av de områden där ett vanligt tryckeri i Stockholm har en stor efterfrågan.

 

 • Ett riktigt snyggt visitkort är – helt enkelt – ingenting som man kan trycka upp på egen hand. Det här ser man tydligt i Stockholm där det finns så många branscher där man verkligen är i behov av att kunna dela ut uppgifter om sig själv och sitt företag på ett smidigt – och snyggt! - sätt.
 • T-shirts. Väldigt många tryckerier låter kunderna komma med önskemål som man därefter förverkligar på en t-shirt. Här är utbudet väldigt stort och det är i stort sett endast fantasin som sätter stopp. Oavsett om man vill ha företagets logotyp, en rolig text eller ett idrottslag tryckt så kan också ett tryckeri fixa det.
 • Här har många snedslående golfare insett värdet som finns i att märka sin boll med ett tryck snarare än med en vanlig penna. Ett tryckeri ordnar det för en väldigt billig kostnad.
 • Trots att marknadsföring genom reklam i brevlådor är en relativt begränsad form sett till resulatet man får så fortsätter många företag att använda denna variant. Små erbjudanden och andra uppgifter blandat med information om kommande realisationer. På ett tryckt reklamblad får man plats med det mesta – nackdelen är att många slänger dessa direkt samt att de sliter på miljön.

Alliansens påstådda bad i badtunna

22 feb 2018

Ända sedan Alliansen påstods ha planerat att bada badtunna hemma hos Maud Olofsson i Högfors, Västerbotten 2004, har badtunnor varit på tapeten. Lite olika historier om denna badtunna har florerat sedan händelsen – eller ska vi kalla den icke-händelsen? – med badtunnan.

En historia påstår att det aldrig hade planerats något bad i den omtalade badtunnan, som inte ens fanns hos Olofsson. Hon hade kanske ett bad som en tanke, men saknade som sagt en badtunna. Senare har Maud Olofsson (dåvarande Centerpartiets partiledare) berättat att det som till en början verkade som en bra idé utvecklades till en förkastlig sådan, då Olofsson vid närmare eftertanke varken hade lust att se sig själv eller de andra partiledarna i badkläder. Hur ryktet om ett bad i badtunnan kom sig, förtäljer inte historierna.

Nu blev aldrig badet av, men badtunnan som fenomen som för samman partiledare etsade sig fast hos människorna. Tillverkare av badtunnor var evigt tacksamma för den gratis reklam som badtunnor fick av uppståndelsen.

Badtunnor till för fler än politiker

Nu är ju inte badtunnor till för politiker eller för politiska allianser. Att ha en badtunna utomhus, eller bada i en badtunna tillsammans kan vara ett sätt att mötas och göra andra saker än konferera. Saker som kan ge bra verksamhet i företag, och alla andra ställen där människor behöver komma tillsammans, diskutera och dela idéer.

Att ha kick-off för företag är bra för verksamheten då människor som alla ska verka för att företaget ska gå framåt, uppnå tillväxt, behöver samordnas. En splittrad grupp som drar åt olika håll är förödande för ett företag (eller förening) som ska arbeta med tillväxt och utveckling. Det vet alla som är i ledande position. Särskilt gäller det människor som på olika sätt ska samarbeta, och som arbetar med företagsutveckling.

Det allra viktigaste bestäms i bastun

I Finland som är känd för sin bastu-kultur, vet man att de viktigaste besluten sker i bastun. Det är oftast där politiker kan samtala öppet med varandra. Där fattar affärsledarna viktiga beslut om nya affärer och avtal. Det händer något med oss människor när vi gör saker tillsammans. Inte så konstigt att många nya affärer sker ute på golfbanan, eller på resor, restaurangbesök och i bastun. Kanske svenska företagsledare borde gå i bastun oftare? Att ”grilla” den som man vill inleda nya affärer med i bastun kanske leder till fler affärer? Frågar man finnarna anser de med säkerhet att allt viktigt sker i bastun. Och de är väl experter på det?

Företag för hushållsnära tjänster i Stockholm

1 feb 2018

Stockholm är Sveriges största stad. Det är därför inte särskilt förvånande att utbudet här är stort, förmodligen det största i landet, när det kommer till tjänster av olika slag. Statistik från Skatteverket visar dessutom att boende i Stockholm med kranskommuner är bland de flitigaste brukarna av rutavdraget i hela landet.

Att Stockholmarna faktiskt använder hushållsnära tjänster i hög grad är givetvis också en faktor i att utbudet blir större. Företagen som finns som sysslar med detta är många, och de erbjuder många olika typer av tjänster. Det är till exempel inte ovanligt att man anlitar någon för barnpassning, eller att man ringer en firma för att få hjälp med sin hemstädning.

Hemstädning

Företagen som sysslar med hemstädning i Stockholm är många. Samma företag tenderar dessutom också att syssla med andra former av städning. Det kan till exempel handla om flytt- eller kontorsstädning. Stockholm är en stad med många som flyttar in och ut, och den hårda bostadsmarknaden gör att det också är vanligt att stockholmare flyttar inom staden – kanske mer vanligt än på andra håll i landet. Sammantaget bäddar det här för en god marknad för städföretagen att etablera sig på.

Den lönsamma verksamheten hänger troligen en hel del på rut-avdraget. Utan det är det inte lika många stockholmare som skulle känna sig manade att anlita en städfirma för sin hemstädning. Med det sagt gäller inte rut-avdraget för företag, så marknaden för kontorsstädning kanske är mer stabil. På senare tid har det pratats om att rot-avdraget skall begränsas – om så även sker med rut-avdraget kommer säkerligen en liten stagnering på marknaden att noteras.

Mer info om vad som ingår i hemstädning finns på denna hemsida: https://wwwstädningstockholm.net.

Barnpassning

Som nämnt i inledningen av den här texten är det inte ovanligt att man anlitar hjälp för sin barnpassning. Att göra det kan lämpa sig väl för ensamstående föräldrar eller hushåll där båda föräldrarna arbetar väldigt mycket. För att rut-avdraget ska gälla för den här tjänsten är det en förutsättning att barnet passas i sitt hem. Undantaget är när barnet ska hämtas eller lämnas i skolan eller fritidsaktiviteter.

 

Tidigare gällde rut-avdraget även för läxläsning. Det här gör det bara i viss mån nu. Barnpassaren får hjälpa till med skolarbete, men det får bara göras under högst en tiondel av tiden som varje barnpassningstillfälle utgör. Likaså får barnpassare stå för enklare matlagning, med matlagning som tjänst inte längre är avdragsgillt. Avdrag ges inte för arbete som kräver specialkunskaper och som hushållen normalt inte utför själva. Det kan till exempel då vara fråga om privatlärare eller personliga tränare.

Företagen kan skapa miljövänlig tillväxt

30 jan 2018

När man städar passar man ju på att slänga en massa skräp. Det blir ju en massa skräp när vi lever våra vardagsliv. Kanske inte alltid som man tänker på hur mycket skräp var och en av oss egentligen genererar; såsom hushållsavfall; matrester, förpackningar, plastemballage, tidningar, kuvert, kartonger, kläder, skor och böcker.

Hur gör vi oss av med alla saker? Slänger vi, eller ser vi till att återanvända och återvinna skräpet? En stor del i det, har ju de bostads- eller hyresrätter ansvar för där vi bor. Har de miljöstuga? Med olika återvinningsstationer för glas, papper, kartonger, konservburkar, plastsaker, och miljöfarligt avfall? I miljöstugorna behöver vi balpressar som hjälper till att göra plats för skräpet. Det är effektiva maskiner som gör det möjligt att pressa in så mycket skräp som det bara går innan det är dags för miljöbilarna att komma och hämta skräpet. Läs mer om balpressar på: balpressstockholm.se.

Som husägare är man beroende av att det finns miljöstationer nära där man bor, så det inte är ett så stort företag att lämna skräp i återvinningen. Hur ska man göra, om man vill slänga skräp miljlvänligt?

Hur gör företagen?

Ännu större fråga är det hur företagen slänger skräp på ett miljövänligt sätt, eftersom de är större konsumenter av skräpet än vad man är som privatperson. Hur gör ni på ert företag då ni vill bli av med saker som inte längre behövs? Ser ni till att sortera skräpet? Har ni olika behållare för olika sorters skräp? Pantar ni flaskor? Går pappret till pappersåtervinningen? Går glasflaskorna till glasåtervinningen?

Det går ju nämligen att återvinna i princip allt; återvinna plast; mer och mer av våra plastsaker är återvunnet plast. Tidningarna görs av återvunnet papper. Dessutom är allt fler tidningar digitala numera. Glaset görs av återvunnet glas. Kartonger görs av återvunnen kartong. 

Skapa tillväxt med miljövänliga innovationer

När det kommer till att skapa tillväxt, kan företagen verkligen göra det med sitt företagande och innovationer. Många är rädda för att om man stiftar lagar som drar ner på avfallsmängden som företagen tillåts göra sig av med, eller om man minskar andelen utsläpp – ja då minskar företagandet. Ja, de gamla företagen och  museiföremålen och dinosaurierna som ändå ska dö, de lär dö. Men inte de företag som ser det som sin innovation att ta fram tjänster och varor som arbetar för att ta fram miljövänliga produkter, bilar, teknik. För det krävs en stor omställning, men för den sakens skull är inte företagandet som sådant hotat på grund av större restriktioner för miljöns skull.

Tidningen Ny teknik har listat några av dem. Ett av dem är Solelia, som har elbilsgarage med solcellsladdning. Finns i Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Danska Sustainia som arbetar med hållbarhetsfrågor, en tankesmedja där andra företag och organisationer ska bidra till miljölösningar inom teknik.

Heliospectra, med olikafärgade lysdiodsystem för olika sorts odlingar i växthus. Climatewell som utvecklar system för luftkonditionering drivet av solenergi och omvandlar det till kyla, eller värme, Parans Solar Lighting somtillverkar inomhusbelysning med solljus och Absolicon som utvecklar solfångare som genererar el och värme.

Starta det nya året med en kickoff

24 jan 2018

Det nya året har precis tagit sin början och för företag så gäller det dels att få anställda att skaka av sig ledighetens kläder och dels också motivera samtliga inför det år som komma skall. Det kan lätt bli så att tiden rinner iväg; många företag ser januari som en månad av ren anpassning där resultatet sällan blir så bra som de borde vara. Anställda kommer sent, de går tidigt och då de väl arbetar så sker det inte med samma glöd som det gjort under andra månader. Här kan en rejäl uppstart vara lösningen; en kickoff som visar att det, så att säga, är allvar igen – men med en rolig touch. Vi skulle säga att en sådan tillställning har väldigt stor potential sett till att de anställda – under trivsamma former – får förklara sina målsättningar, får prata av sig rent allmänt och presentera sig för nyanställda som ofta tillkommit i januari. En kickoff är ett bra startskott som signalerar att alla är välkomna tillbaka och att det är dags att börja arbeta igen. Dessutom så får de anställda något att se fram emot också; ett nödvändigt break mitt i de oxveckor som brukar vara synonymt med januari och delar av februari. 

Använd er egen lokal och beställ catering

Ligger ert företag i Stockholm kan en kickoff komma att kosta mycket pengar. Dels kanske ni ska genomföra någon typ av aktivitet, dels ska middagwn kanske serveras tillsammans med dryck och slutligen kanske även en efterföljande aktivitet måste betalas. Vårt råd? Nyttja de lokaler ni har och beställ catering. Det är en prisvärd lösning som – i Stockholm – inte alls är tråkig. Tvärtom, catering i Stockholm innebär inte någon trist mat, serverad ur tråkiga kärl – där handlar catering om en helhetslösning. Vi ger några exempel på hur detta kan te sig och vi kan säga att ni valt catering från en libanesisk restaurang - här är några exempel på vad ni kan inkludera i tjänsten: 

 • Spännande meny

Maten serveras så att alla kan äta samtidigt. Varje rätt presenteras utförligt och får en kulturell innebörd som gör att den blir trevligare att inmundiga. För allergiker och veganer eller vegetarianer så går menyn att anpassas – utan att bli tråkig.

 • Underhållning:

Ni kan välja att sätta en extra tuch av mellanöstern på er kickoff – detta genom att inkludera både vattenpipa och magdansöser i priset.

 • Musik

Sannolikt är att ni på ert företag i Stockholm har begränsat ljud och att ni således inte kan spela musik på det sätt som en fest kräver. I tjänsten catering kan man ofta addera en ljudanläggning – något som i sin tur kan öppna upp för andra alternativ som exempelvis en musiktävling.

 • Bra pris

Ju fler ni är – desto billigare blir varje kuvert. Faktum är att catering blir betydligt billigare än ett besök på en restaurang. Är ni i era egna lokaler så kan ni dessutom servera vin och öl till ett självkostnadspris. Eller låta företaget inom catering sköta även denna fråga; något som även det brukar bli billigare. Och godare: de vet vilket typ av vin som passar maträtterna de serverar. 

Svårt att fokusera på kärnverksamheten?

17 jan 2018

Tid är en bristvara i dagens samhälle. Detta gäller såväl på arbetsplatsen som i det egna hemmet. I många fall så finns det dessutom en väldigt tunn linje dem emellan – fler och fler tar idag med sig sina jobb hem. 

Dessutom så kan man se att fler och fler driver sina företag i egen regi också; man har en- eller några anställa inom ett företag och fokuserar fullt ut på att göra en bra jobb inom den sfär man riktat sig verksamhet mot. 

För många småföretagare så innebär det att man har sitt kontor i det egna hemmet; man har upplåtit ett rum där man sitter och går igenom fakturor, räknar på offerter, gör sin redovisning, betalar löner, stämmer av via årsredovisningar och bokslut samt sköter all annan administration. Ett arbete som kan vara väldigt krävande och som, utan någon helst tvekan, tar mycket tid i anspråk. 

En redovisningsbyrå gör skillnad

För en del så tar detta för mycket tid – något som gör att den ursprungliga verksamheten blir lidande; man tappar fokus, man tappar ork och man tappar lusten då allt arbete får läggas på administration. Här bör man inse sina egna begränsningar och ta professionell hjälp. 

Ser man, exempelvis som snickare i Stockholm, att man inte längre har tid som krävs för att hinna med att åta sig arbeten - trots att det finns kapacitet – så bör man anlita en redovisningsbyrå som sköter allt som har med pappersarbete att göra. En redovisningsbyrå gör stor skillnad i detta, det måste man vara medveten om. 

Ett lite större aktiebolag kan behöva en revisor

Det krävs att man som företag lämnar en årsredovisning som följer god redovisningsed. I många fall så kan man dessutom vara tvungen att anlita en revisor som granskar denna årsredovisning och som via en revision sammanställer hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i företaget. En revisor granskar bokföringen och återger allt detta i en revisionsberättelse som visar huruvida alla ekonomiska fakta är återgivna på ett korrekt sätt. 

För en mindre snickarfirma i Stockholm så kan en revisor te sig lite abstrakt och behöver heller inte vara nödvändigt att anlita. Det finns nämligen några undantag då det kommer till när en revisor måste anlitas för aktiebolag. 

 • Om företaget omsätter mindre än 3 miljoner - netto.

 

 • Har maximalt 1.5 miljoner i balansomsättning

 • Har maximalt tre stycken anställda.

Märk väl: två utav dessa punkter måste uppfyllas– annars behöver man anlita en revisor. Vi skulle dock säga att man i många fall kan tjäna på en revisor även om man, så att säga, inte behöver. Varför? Jo, av den enkla anledningen att det skänker större trovärdighet till hela verksamheten. 

En revisor ger större trovärdighet 

En mindre snickarfirma i Stockholm som har högre ambitioner kan visa kunder, leverantörer och framtida affärspartners att verksamheten håller för granskning: jobbet en revisor gör ska därför inte underskattas. Det visar på seriositet.  Så; som företag bör du definitivt anlita en redovisningsbyrå för att få all din administration skött på ett korrekt sätt och du bör även se till att detta verifieras av en revisor. Två viktiga partners som kan hjälpa din verksamhet att ta nästa steg. 

Problem med städningen?

8 jan 2018

För många företag - inom alla typer av branscher - så är kostnaden för städning något som man helst skulle vilja skära ned på. Inte på det sättet att man hellre har det stökigt och skitigt i lokalerna - men mer för attd en städning man har, och betalar ganska dyrt för , inte sker påd et sätt man förväntat sig. 

Det är väl bara att byta städfirma eller utöka sin städning till fler kvällar i veckan? Det är också det som många gjort, men trots det så får man samma klena resultat. För att förstå detta så måste man se till två starka anledningar. Dels så kan det handla om en väldigt stor lokal, dels så kan det handla om en yta som är väldigt svårstädad; många vinklar, vrår och exempelvis trappor. 

“ För städning i exempelvis affärslokaler krävs rätt utrustning. Maskiner som används i hemmet fungerar inte alls lika bra “ 

Detta i kombination med att man - och detta är den viktigaste punkten - tillhandahåller undermålig utrustning till städföretaget gör att städningen inte blir så bra som man önskat. Det är bara att se till hur man städar hemma. En äldre dammsugare fungerar inte lika bra som en ny; en golvmopp som använts i flera år kommer snarare att skada golven än att fräscha upp dem och så vidare. 

Gällande just företag och städning - oavsett om det handlar om kontor, butiker, mataffärer eller verkstäder - så fungerar det sällan med vanlig städutrustning - där måste man använda lite mer effektiva maskiner för att få rent. 

En investering i städmaskiner kan spara pengar

Det finns städmaskiner som fungerar bättre. Antingen dammsugare med högre prestanda och bättre kapacitet - eller genom rena kombinationer där en maskin dels suger upp damm och därefter svabbar golven efteråt. Städmaskiner finns i alla typer av storlekar; från den mindre som man drar manuellt till den mer rejäla pjäsen som framförs som en liten bil. Vi skulle säga att många företag som upplever sin nuvarande städnings om undermålig skulle tjäna på att investera i städmaskiner. Här är några skäl till varför: 

 • Färre städtillfällen. I och med att städningen med rätt typ av städmaskiner blir bättre så kan man som företag dra in antalet städdagar och därmed också spara pengar.
 • Snabbare städning. Ett städjobb som kanske tar fyra timmar med en vanlig dammsugare och en vanlig golvmopp tar avsevärt mycket kortare tid med städmaskiner. Detta gör att man antingen kan betala för färre timmar - och spara pengar - eller att man kan be städpersonalen lägga mer krut på alla detaljer - vilket ger ett bättre intryck för kunderna.
 • Mer inbjudande verksamhet. Det senare är viktigt. Driver du en affärsverksamhet så kommer en stor del av kundernas intryck att baseras på hur rena och fräscha lokaler du har. En smutsig affärslokal, ett skitigt kontor eller en nedsolkad butik kan vara förödande för omsättningen.
 • Färre sjukdagar: Renlighet är en dygd. Bakterier trivs utmärkt i smutsiga miljöer och bakterier gör att folk blir sjuka. Bättre städning gör att de anställda håller sig friska och att företaget därigenom får färre, kostsamma sjukdagar. 

Vill du läsa mer om städmaskiner och service? Läs www.städmaskiner.biz.

Så får du ditt företag att växa

3 jan 2018

Vad ska man göra för att ens företag ska växa? Det finns säkert lika många svar på den frågan som det finns företagskonsulter. Allt handlar om vilket sorts företag det är ni har. Är det ett bemanningsföretag vill man kanske knyta fler kunder som anlitar ert företag för sina rekryteringar. Är det ett snickeri kanske man först måste få tillräckligt många beställningar innan man kan rekrytera fler snickare. Till sist man kanske har så många uppdrag och snickare att man inte behöver jobba som snickare, utan mer som marknadsförare av företaget. Växer man ännu mer efter det kanske man kan anlita en marknadsförare och säljare och etablera fler snickerier på fler platser i Sverige och så vidare. Allt hänger på vem du är som företagsledare. Företaget blir inte mer än vad du, eller din företagsgrupp är.

Företag inom vård och omsorg vill vinna upphandlingar

Har ni ett vårdföretag kanske ni vill vinna fler landstingsupphandlingar. Många som vill det lägger sina pris så låga, därför att de flesta landsting vill sänka sina kostnader. Därför vinner bolag som har så låga priser att patienterna blir lidande. Istället för att inse att ett vårdbolag arbetar med levande människor, ser de på dem som sin ekonomiska vinstmaskin och försöker pressa så mycket vinst ur patienterna som det bara är möjligt.

Därmed riskerar vi att få en vård av gamla och sjuka som gör dem ännu sjukare och inte så humant behandlade. Det samma gäller de skolor som enbart är till för vinstsyfte. Att undervisa barn och ungdomar är inte enbart en ekonomisk historia. Där handlar det om ett allmänmänskligt uppdrag att fostra framtidens vuxna. Däremot ska alla företag som är villiga att ge en human sjukvård till våra sjuka ha en riktig eloge. Även de bolag som satsar energi och kapital på att ge våra barn och unga en riktig undervisning.

Växa genom att vidga utbudet av tjänster

Har ni ett tjänsteföretag och vill växa, gör man det genom att lägga under sig allt fler segment. Antingen via fler företag på fler ställen i Sverige, eller tillväxt inom olika branscher. Handlar det om att lägga under sig fler områden i Sverige gäller det att kanske starta ett litet lokalkontor på det ställe man vill vinna mark på. Det samma gäller om man vill etablera sig utomlands. Då startar man ofta med en person på plats, sedan fortsätter man utifrån den personen, som kanske får alltfler kunder och behöver rekrytera ytterligare personal där hen befinner sig.

Letar du aktivt efter lediga lokaler i Göteborg kan du läsa: www.ledigakontorgoteborg.se.

← Äldre inlägg