Blogg

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion

16 aug 2018

Om du arbetar på ett företag som det går väldigt dåligt för så finns alltid en risk att det kommer att läggas ner. Med lite tur kanske företaget köps upp av en någon aktör på marknaden som kan tillfära kapital för att företaget ska bli lönsamt igen. Om oturen är framme försätts företaget i konkurs och om företaget genomför en rekonstruktion har den som blir utan lön – både vid en konkurs och rekonstruktion – rätt att få ut sin lön, enligt en statlig lönegaranti. 

Vad är statlig lönegaranti?

Det finns en statlig garanti i Sverige som säger att anställda inte ska behöva hamna i ekonomiska bekymmer om deras arbetsgivare har gått i konkurs. Du som får statlig lönegaranti kan som mest få 4 prisbasbelopp från staten vilket 2018 är cirka 182.000 kr. Det vanligaste är att anställda på ett företag som gått i konkurs får sin lön betalad av staten i som mest tre månader efter konkursen. Även semesterlön och semestersättning kan betalas av lönegarantin. Vid en konkurs är det konkursförvaltarens uppgift att kontakta länsstyrelsen och ansöka om lönegaranti för de anställda. Det är också länsstyrelsen som sköter utbetalningar av lönegarantin till respektive anställd. 

Omkostnader som inte räknas in i lönegarantin

Du som är anställd kan ha mer än bara lön att kräva ut från din arbetsgivare. En del anställda har både privata utlägg i form av bensin, inköp och representation som de självklart vill ha ersättning för.

Exempel på omkostnader som inte omfattas av lönegarantin är:

  • Resekostnader som hotell och tåg
  • Drivmedel
  • Utlägg för inköp av allt från kaffe till kontorsmaterial och porto

Högre lön än garantin?

Eftersom garantin från staten endast täcker 4 prisbasbelopp kan det alltid finnas anställda som har högre löner än så, eller på andra sätt har utestående fordringar på sin arbetsgivare som de vill få utbetalda. Den överskjutande delen utöver garantin kommer då att räknas som en fordran på företaget och kommer att ersättas om konkursboet har tillgångar för att täcka de skulderna. Konkursboet följer en turordning där olika fordringar har olika hög prioritet och denna turordning bestäms av reglerna för förmånsrätt på konkursbo. 

Vem kontrollerar förmånsrätten?

I varje konkursbo väljs en konkursförvaltare, oftast en advokat, som har till uppdrag att sköta konkursen och att se till så att rätt gäldenärer blir kompenserade först. Det är konkursförvaltarens uppgift att tolka lagen om förmånsrätt och använda den i praktiken för att bestämma vem som går först i turordningen. Eftersom hela konkursen beror på att skulderna är större än tillgångarna så kommer några av gäldenärerna att bli utan hela eller delar av sina fordringar. 

Mindre ROT-avdrag - Men mer RUT-avdrag i Nacka

10 aug 2018

År 2017 valde 11 836 personer i Nacka att utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Den totala summan landade på 151 miljoner. Minskningen är ganska kraftig då summan året före var 175 miljoner. Däremot har summan för RUT ökat. Ökat intresse för hemstädning och andra hushållsnära tjänster står bakom detta plus att ytterligare tjänster nu hittas inom RUT. 

Varje år presenterar Skatteverket statistik utifrån hur många personer som utnyttjat RUT- respektive ROT-avdraget. Siffrorna visar både på antalet personer samt total summa. Detta sorterat på samtliga kommuner. Utifrån dessa kan man därmed både se trender och historisk utveckling. När 2017 sammanställdes var det tydligt att befolkningen i Nacka minskat på ROT-avdraget, men ökat på RUT-avdraget. 

Även i grannkommuner hittas liknande utveckling. Där var summan under 2017 51,4 miljoner i ROT medan det året före var 59,6 miljoner. 

Ökad RUT

I många kommuner har alltså ROT-avdraget minskat. Detta både i antal personer samt i den totala summan. En liknande, men omvänd trend, kan ses inom RUT. Efterfrågan på hemstädning, trädgårdsskötsel och andra avdragsgilla tjänster har ökat år efter år och än så länge ses inte något tecken på att det ska minska. 

I Nacka var ökningen över 20 procent vilket kan anses vara anmärkningsvärt. År 2016 köpte invånarna i Nacka hemstädning (den största posten inom RUT) och andra tjänster så att RUT kunde användas för 96,9 miljoner. Året efter (2017) var summan uppe i hela 119,1 miljon. 

Även på Värmdö var det liknande utveckling. Här genomfördes ökningen från 27,6 miljoner till 34,8 miljoner. 

Flera olika orsaker

Eftersom ökningen av RUT och minskningen av ROT skett över hela landet kan man inte se någon regional orsak till förändringarna. Även om det finns undantag så är detta förändringar som är generella nationellt. 

Däremot kan man se vissa orsaker. En kan vara att ROT-avdraget minskades från 50% till 30% för ett par år sedan. Många passade på att renovera innan vilket gör att behovet minskat. En del anser även att avdrag på 30 procent inte alls lockar lika många att genomföra renovering som när avdraget var på 50 procent. 

Ytterligare orsaker kan ses i hur RUT har förändrats. Från och med att avdraget infördes har hemstädning stått för den största delen. Därefter andra städtjänster. Men nu har även ett flertal trädgårdstjänster tillkommit och även det så kallade RIT. Med andra ord avdrag för installation och reparation av elektriska saker så som dator, mobil, skrivare osv. 

Källa: Nacka Värmdö Posten

Rådgivare inom kapitalförvaltning

6 aug 2018

Om du ska placera pengar så kan det ibland vara svårt att veta vad som är en bra investering och vad som är en dålig investering. Dessutom är det inte så att kapitalmarknaderna är statiska utan det som är bra idag kan vara mindre bra imorgon. Du kan kolla på vilken webbsida som helst som redovisar avkastning på fonder så ser du att förra månadens bästa fond sällan är samma som den här månadens. Du kan alltså behöva få hjälp med dina investeringar och behöver då gå till en rådgivare. Här kommer vi kort att gå igenom några alternativ på rådgivare inom kapitalförvaltning.

Bankrådgivaren

Alla har vi någon gång besökt vårt lokala bankkontor och förutom han eller hon som sitter i kassan och hjälper till med att dela ut nya bankdosor så brukar det också finnas en rådgivare på banken. Den här personen ska kunna hjälpa dig med frågor kring kapitalförvaltning och hur du ska placera dina pengar. Bankrådgivare är speciella i sin art då de erbjuder råd kring de investeringsprodukter som banken själva har att erbjuda.

Fristående rådgivare – anknutet ombud

Utöver bankernas rådgivare så finns det också enskilda företag vars affärsidé är att hjälpa människor med investeringar. Dessa fristående företag kan antingen vara anknutna ombud till en viss bank eller till ett antal fondbolag och har isåfall valt ut ett ganska litet antal företag inom kapitalförvaltning som du kan få hjälp av.

Fristående rådgivare – icke anknutet ombud

Nästa kategori är de rådgivare som inte är anknutna till en bank eller ett par fondbolag. De driver fortfarande privata bolag, eller är anställda i ett sådant, och hjälper människor med råd kring sitt sparande och sin förmögenhet. De här rådgivarna har i regel ganska många samarbetspartners som de kan erbjuda dig kapitalförvaltning från.

Robotrådgivare

Ytterligare ett nytt alternativ är att ta hjälp av en av alla robotrådgivare som finns på marknaden idag. Det handlar då om en programvara som ska hjälpa dig med smarta val inom kapitalförvaltning. En del av robotarna erbjuder råd kring ett smalt utbud som finns hos den banken som äger roboten. Andra erbjuder råd kring i stort sett hela marknadens utbud av fonder och andra investeringsprodukter.

Fondplattform – gör det själv

En fondplattform är inte någon rådgivare i den bemärkelsen att den hjälper dig att navigera mellan olika investeringar och sparprodukter. Men det är trots allt ett alternativ när det kommer till att få hjälp med sitt sparande. Den här lösningen innebär att du väljer att få ta del av en plattform där dina pengar kan förvaras och placeras, ofta i ett ganska stort utbud av placeringar. Däremot så väljer du att sköta dina placeringar själv och får därmed inte råd från någon. Den öppna fondplattformen blir ett sparandets gör det själv lösning kan man säga. Läs mer om kapitalförvaltning på: https://www.fim.se.

Bygg eget kontor nära bostaden

1 aug 2018

Arbetar du hemifrån med jämna mellanrum, eller mest hela tiden? För vissa människor innebär det en risk att arbeta hemifrån. Risken är stor att man börjar plocka i eller ur diskmaskinen, sätter i tvättar i tvättmaskinen, eller vattnar blommor i stället för att arbeta ihärdigt. För dem som har små barn är det ännu svårare. Barn förstår inte varför vuxna gör annat än leker med dem när de vuxna är hemma. Då kommer de och ska klättra och klänga när man sitter och ska arbeta, eller som helst vill rita och knappar ihärdigt på datorn när man arbetar på den, eller drar ur sladdar och tror de är goda att ha i munnen. Då kan ett eget kontor, på den egna gården vara ett bra alternativ för att kunna arbeta ostört, men ändå hemifrån.

Hitta byggföretaget som kan bygga hemmakontoret

Har man ett hus på gården som man kan gå till, och som hjälper en själv att arbeta ostört och som man kan gå hem från, kan det bli lättare att koncentrera sig på arbetsuppgifterna medan man är där och behöver inte splittra sig hemma när man helst ska arbeta med sitt jobb. Då gäller det att hitta ett byggföretag som inte kostar skjortan och som kan bygga det med bra lösningar som gör dig nöjd och som du har nytta av. Bygger man ett litet hus som Attefallhus eller som en Friggebod, behöver du inte ens ett bygglov för det. Bygger du en Frigebod har du ingen möjlighet att dra dit vatten och avlopp (om du vill ha toalett på kontoret). Det kan du däremot om du bygger ett Attefallshus, som är en större byggnad och som du kan installera både badrum och kök i, om du så önskar. Läs mer om byggföretag på byggföretagstockholm.com.

Så kan du få ett komplett kontor nära bostaden

Ett Attefallshus får ha en taknockshöjd på 4 meter och byggarean frå inte bli mer än 25 kvadratmeter. Det blir inget stort hus, men kanske tillräckligt som kontor och som arbetsplats för att kunna arbeta med koncentrerat när man väl arbetar hemifrån. Många behöver sällan mer än den kunskap som man har inombords, plus en dator, en telefon, skrivare, skrivbord och skrivbordsstol. Har man sedan ett bredband för internetuppkopplingen är kontoret komplett.

Bor man på landet är detta en utmärkt lösning, då boende på landsbygden kan medföra svårigheter att hitta de där jobben som man kan försörja sig på. Har man arbetat som tjänsteman (eller kvinna) mesta tiden av sitt arbetsliv kan det vara svårt att arbeta med praktiska arbeten.

Rut-avdrag ger möjlighet till nya företag

24 jul 2018

Gång på gång har vi fått rapporter om det framgångsrika med förändringar som Rot-avdrag och Rut-avdrag har bidragit med. Bara under förra året ökade Rut-avdragen för så mycket som en miljard kronor. Så populärt har det blivit att renovera, bygga eller anlita hemstädning. Samtidigt minskade Rot-avdragen med nästan två miljarder. Den som är företagsam, och vill starta företag i vårt samhälle och utföra tjänster som man sedan kan ta betalt för, och samtidigt få bidrag för de utförda tjänsterna. Den som vill tjäna pengar kan ta till sig statistiken och starta företag som bäst motsvarar efterfrågan. På så sätt kan vi alla vara med och skapa ekonomisk tillväxt i vårt samhälle.

Så gör du för att starta företag

Det avgjort bästa sättet att starta företag om du är osäker på hur bra det kommer att gå, är att starta det samtidigt som du arbetar på ditt gamla arbete. Börja i liten skala. Märker du då att efterfrågan är stor, kan du gradvis minska tiden som du arbetar som anställd och utöka ditt arbete på ditt egna företag. När du märker att du gott och väl kan försörja dig på ditt företag, kan du avsluta ditt gamla arbete och satsa på ditt nya företag. Sedan kanske du ser att du har så stor efterfrågan på dina tjänster att du kan anlita en kollega som gör samma arbete som du. Då kan du börja anställa fler i ditt företag.

Starta ett aktiebolag

När du har fått in mer än 50.000 kronor som finns i din verksamhet kan du anställa dig själv och bilda ett aktiebolag. Att starta ett aktiebolag, innebär inte att ditt företag ska in på börsen, utan det innebär att ditt företag är så solitt att du klarar dig ekonomiskt på ditt företag och företaget blir en egen juridisk person och kan anställa dig. Då betalar företaget arbetsgivaravgifter och skatter åt dig. Den som är ekonomisk, ser till att de inkomster som du får in i företaget, satsas på marknadsföring, utgifter till fler anställda och till att kunna betala skatter och arbetsgivaravgifter. Sedan kan man förutom lönerna som du betalar ut, satsa pengar på att utöka företaget; skaffa bättre utrustning, göra reklam för företaget och anställa fler.

Så blir du en ansvarig arbetsgivare

Det finns en del lagar som stärker och ger anställda i ett företag skydd; Lagen om Anställningsskydd (LAS). Det är viktigt att känna till det och kunna följa lagen så att du blir en seriös och ansvarsfull arbetsgivare. Arbetar du i Stockholm, har du mer än 1.500 andra företag att konkurrera om jobben med. Det är ingen nackdel, nästan tvärtom. Har du fler som arbetar med denna typ av tjänster, vet fler människor om möjligheten att anlita de tjänsterna. Läs mer om garagestädning på garagestädningstockholm.se.

Digitaliseringen av Europa dröjer

13 jul 2018

Det är nu redan 4 år sedan som EU:s kommission antog beslutet att hela EU:s olika delar av samhället ska digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Ett av de områden som man mer än gärna ville digitalisera har varit sjukvården. Efter 4 år kan man säga att det har väl gått "så där". Til en början var Sverige med på tåget och man började planera för att införa alla sjukjournaler i digitala system som skulle vara åtkomliga för alla patienter, samt de olika läkar som behövde få tillgång till dem. Ännu har det inte gjorts möjligt. Det som från början var tänkt som en större möjlighet för patienterna att få tillgång till den egna privata informationen blev aldrig verklighet. Mycket därför att man ännu inte har kunnat lösa säkerhetsriskerna med att sjukjournaler ligger på ett "moln", tillgängliga för alla sjukpatienter – men även för illasinnade människor som kan få tillgång till känslig information.

Landstingen i Sverige försökte införa "hälsokonton" för alla

Sverige införde på försök att alla människor i hela landet skulle få egna "hälsokonton" där vi skulle kunna lagra all sorts information som berörde vår egen hälsa. Till exempel, säger vi att du föds i Karlstad av en mamma och pappa som råkar bo där. När du är 1 år gammal, flyttar ni till Stockholm. Där träffar du en läkare som vaccinerar dig, hjälper dig när du råkar få en tand avslagen när du är ute och leker. När du är 18 flyttar du till Kiruna och går på ett rymdgymnasium, men du råkar bryta benet udner en skidfärd. Sedan flyttar du tillbaka till Karlstad, där du bor under resten av ditt vuxna liv, tills du drabbas av ett hjärtproblem och nu vill din doktor få en helthetsbild av din hälsotillstånd. Han eller hon kan inte få tillgång till dina journaler från Kiruna, därför att det är ett annat ladnsting som bestämmer över dina journaler där borta.

Det blev bara ett fiasko med digitala journaler tillängliga för patienterna

Det är detta problem som de egna "hälsokonton" skulle avhjälpa, men som ännu inte har kommit till stånd. Skulle det ha varit verklighet, hade din hjärtläkare kunnat få journalen av dig, som nu finns i Kiruna. Din läkare hade kunnat få information om du hade några allergiska reaktioner mot latex, eller hade någon annan allergisk reaktion. Ska du in till en operation på grund av hjärtproblem skulle läkaren vilja veta detta. 

Läs här om du intresserad av att läsa om fler områden i vårt samhälle som skulle behöva digitala arkiv som är tillgängliga var man än befinner sig i världen. 

Sälj mer – med rätt säljutbildning

10 jul 2018

Att jobba som säljare idag handlar inte primärt om att sälja – utan att coacha och vägleda. Kunder som träffar personer de upplever vara ”säljiga” kommer snart backa och inte genomföra något köp Konsumenterna ser snabbt igenom ett säljande argument och vill hellre bli vägledda till rätt produkt vid rätt tillfälle och rätt pris. Men hur möter man kunden för att ge den hjälpen? Det är till stor del detta som dagens säljkurser handlar.

Börja med allmän säljutbildning

Har du aldrig gått en säljutbildning förr kan en grundläggande kurs vara ett bra första steg. Bland annat brukar man lära sig att kartlägga kundens behov för att därmed möta med korrekt produkt. Men kunskap krävs även hur ett köpbeslut tas och när man som säljare kan behöva hjälpa kunden att ta vissa beslut och känna sig trygg i det.

De allmänna säljutbildningarna har inte fokus på någon specifik bransch utan snarare bemötande, beteende och vad man som säljare överlag bör tänka på och utgå ifrån. Däremot kan det självklart skilja stort mellan om man är säljare av konsumtionsvaror som ex. livsmedel eller om det handlar om att sälja ett hus eller en tjänst.

Fördjupa dig inom din bransch

Anser du att du har de grundläggande kunskaperna inom sälj kan du gå på nästa steg som är säljutbildningar anpassade helt mot den bransch du är verksam inom. Här lägger man mer fokus på produkter och tjänster inom branschen och hur dessa kan möta kundernas olika behov.

Flera utbildningsföretag bygger sin utbildning utifrån en basutbildning och sedan smalare utbildningar inom vissa områden. Det kan exempelvis handla om allt från ”Effektiv mötesbokning” till ”Optimera avsluten”. En utbildning behöver alltså inte ens ha fokus på hela köpprocessen utan kan vara inriktad på en mindre del (inledning, avslut osv).

Kundtjänst

Många skiljer på säljare och personal i kundtjänst. Men det är förlegat sätt att se på försäljning då kundtjänst minst sagt även är säljare. De kan behålla en kund som tänkt säga upp sitt abonnemang, skapa merförsäljning hos kunder som ”bara” tänkt köpa några få produkter osv.

Av den anledning är även säljutbildningar vanliga som vänder sig mot personer som jobbar i kundtjänst. Den person som sitter i kundtjänst är ofta personen som hjälper kunden genom den ”digitala resan” från intresse till köp. Här gäller det helt enkelt att tydligt kunna skilja på när försäljning, vägledning eller bara information efterfrågas.

Vill du öka försäljningen kan en säljutbildning vara lösningen. Vilken utbildning som däremot passar bäst beror helt på vad som säljs, vilka som är kunderna och vad målet är med utbildningen.

Läs mer om säljutbildning och andra företagsutbildningar på http://gmsgroup.se/.

Arvsrätt ger dig din del av arvet

3 jul 2018

Då någon dör så har vi en särskild arvsordning som ska följas för att ge varje anhörig och familjemedlem den del av dödsboet som personen i fråga har rätt till. Vi har en arvsrätt som följs och om vi snabbt pekar på hur denna svenska arvsrätt ser ut så är följande ordning normalt den som följs: Äkta maka/make - barn (bröstarvingar) - barnbarn - föräldrar - syskon och så vidare. Allt detta finns tydligt reglerat i Ärvdabalken. Äkta makar ärver varandra med fri förfoganderätt.

Det innebär att de har rätten att göra vad de vill med sin del av arvslotten och det kan innebära att man säljer hus, båt, sommarstuga och så vidare och reser under en längre tid. Det innebär i sin tur att barnen - bröstarvingarna - inte får sin arvslott direkt och att de får vänta till dess att mamman avlider.

De har då sin kvot av arvet kvar - men det kan ha minskat. Ett särkullbarn får ut sin arvslott direkt däremot. Om pappan lever med en annan kvinna och dör så kan man som barn alltså få din del av arvet så fort boutredningen är färdig och arvskiftet gått igenom.

Mer info: https://www.arvsrätt.nu.

Hur förvaltar du ett större arv?

Det finns en vanligt förekommande sak som sker i samband med ett dödsfall och ett arv. Om du, enligt vår arvsrätt, får ärva din pappa som särkullbarn så kan du få ganska mycket pengar på fickan. Du kan ärva pengar, en bil, ett hus och så vidare; det avgörs av hur stort dödsbo det handlar om samt hur många arvslotter som finns och vilka som är, så att säga, delägare i din faders dödsbo.

Det vanligt förekommande - och sorgliga - är att många bränner alla sina pengar på väldigt kort tid. Något som dels har att göra med att det är pengar som man inte räknat med och dels att det finns en bakomliggande sorg. Är man ledsen - något som man naturligtvis är vid ett dödsfall - så kan man handla irrationellt och på många sätt försöka trösta sig själv genom att spendera pengar.

Man försöker köpa sig fri från sorgen, man skaffar sig dyra vanor och man spenderar upp ett helt arv i en rask takt; utan att själv riktigt förstå hur det gått till. Det går tyvärr fort att skaffa sig dyra vanor och pengar kan brännas betydligt fortare än vad man tror.

Ta hjälp med dina investeringar

För all del. Det handlar om dina pengar. Du har - enligt vår arvsrätt - laglig rätt till dem och du får naturligtvis också spendera dina slantar precis som du vill. Vi vill dock ändå komma med ett råd som innebär att du tar hjälp med förvaltningen. Din bank är ett alternativ. Så klart. Ett annat alternativ är att du låter det sparande som finns också fortsätta - men i ditt namn. Ärver du en räntefond så kanske det kan vara en lösning att låta pengarna vara kvar där.

Ett tredje alternativ är att du delar upp ditt arv och sprider riskerna. Säg att du ärver en miljon kronor. En stor summa, men inte en omöjlig att bränna. Vårt råd är att man delar upp pengarna efter olika tidsperioder. Säg att du ska använda en del av arvet inom ett år - oavsett till vad. Sätt då över kanske 100.000 kronor på en kort räntefond som har lite mindre företagsobligationer. Pengar du ska använda inom 2-3 år kan du placera i en fonddepå med lite fler företagsobligationer. Samma sak med pengar som du ska använda inom fem-tio år. Skapa en långsiktig plan och ta gärna hjälp av någon som kan branschen.

Respektera varifrån pengarna kommer - men inse att de är dina

Vår grundtes i detta är följande - oavsett var du väljer att placera pengarna du ärvt: fundera på vad du vill använda dem till. Tänk mer långsiktigt - du kanske vill köpa en bostad i framtiden, du kanske vill ha en båt, du kanske får egna barn som behöver hjälp med pengar. Kort och gott: ett arv ska läggas på framtiden.

Fundera inte på varifrån pengarna kommer och vad exempelvis din pappa eventuellt ville att du skulle använda dem till. Pengarna är dina och du använder dem för ditt eget bästa. Det är inget ok att bära, men det är heller inte pengar som hamnat i ditt knä enbart för att du ska festa och ha roligt. Respektera summan och få den att växa.

Det här krävs för att bli översättare

1 jul 2018

För att bli en bra översättare och få jobb hos en översättningsbyrå (eller annan arbetsgivare för den delen) måste man kunna fler än ett språk – men det räcker inte där. För att frodas inom yrket bör man besitta en rad olika förmågor såväl som kännedom kring kulturer i länderna där mål- och källspråken talas. Att kunna fler än ett språk är givetvis en nödvändighet, men därutöver finns det mycket att öva på. 

Noggrannhet

Noggrannhet är A och O i översättning. Jobbar du på en översättningsbyrå och gång på gång släpper ifrån dig slarvigt översatta texter lär du inte bli långvarig. Som regel är det givetvis alltid viktigt med noggrannhet – men det finns texter som kan innebära att slarvfel får större konsekvenser. Här kan till exempel medicinska och juridiska texter nämnas. Av förklarliga skäl är det mycket viktigt att texterna är rätt. 

Arbetet på en översättningsbyrå behöver inte bara bestå av översättning, ord för ord. Det är inte ovanligt att man får hjälpa kunder med att utforma olika typer av dokument på rätt sätt. Detta i enlighet med vad som gäller i målspråkets i land. 

Självständighet

Som översättare är man ofta ensam i ett arbete. Det här kan låta som en nackdel, men är något som får många att dras till yrket. Det innebär inte bara och nödvändigtvis att man saknar sällskap under arbetsdagarna – det innebär också i många fall att man kan arbeta var som helst, när som helst. Givetvis har man normalt deadlines att förhålla sig till, men det finns många fördelar med att kunna anpassa sitt schema i mycket hög grad. 

Stresstålighet

Även om man kan arbeta var som helst och när som helst, är det givetvis viktigt att man är produktiv. Jobbar man på en översättningsbyrå behöver man ofta hålla ett högt tempo för att verksamheten ska vara lönsam. Således gäller att man har disciplinen att sätta sig ned och börja arbeta fort. Om man inte kan hålla ett högt tempo kommer arbetet som översättare att bli svårt. 

Estetik

Hur estetiskt lagd man behöver vara varierar, beroende på vad det är för typ av översättning man gör. Jobbar man på exempelvis en översättningsbyrå är det inte ovanligt att man sysslar med faktabaserade texter nästan uteslutande. För den som däremot vill jobba med att översätta exempelvis romaner eller dikter, krävs det att man är någorlunda estetiskt lagd. 

Det gäller att man kan ta källspråkets meningar och översätta dem på ett sätt som bäst motsvarar kulturen i målspråkets land. Normalt översätter man inte ord för ord (som kan vara fallet i mer tekniska texter), utan snarare ska man fånga en känsla och återge den på ett annat språk. 

Frågor och svar om LEI

26 jun 2018

Planerar du och ditt företag att börja handla aktier eller andra värdepapper? Tidigare har det varit lite mer okomplicerat, men relativt nyligen trädde ett nytt värdepappersregelverk i kraft (MiFlD2), som säger att företag behöver en LEI-kod för detta.

Med tanke på att reglerna är relativt nya, är det inte särskilt anmärkningsvärt att många ännu inte har hunnit bekanta sig med dem. Fenomenet har dock funnits en längre tid, men under senare tid har kraven utökats något. Viktigt är att man håller sig uppdaterad med regelverken. Här går vi igenom ett antal vanliga frågor och svar.

Vad är det och hur ser koden ut?

Som nämnt i inledningen är en LEI kod något som företag behöver för att kunna handla med värdepapper. Varje LEI kod är unik och kan endast tilldelas ett företag en gång, och koden kan inte användas av någon annan aktör än just företaget som fick det tilldelat till sig.

Det finns ett register som utfärdas av handelsregistret – LEI ska dock inte ses som ett substitut för detta. LEI står för Legal Entity Identifier och används globalt. Koden är alfanumerisk på 20 tecken.

Behöver alla företag en LEI kod?

Nej, det finns ett antal undantag. Som du säkert kunna tyda av texten vid det här laget, behöver privatpersoner inte en kod. Inte heller enskilda firmor (med en årlig omsättning under 3 miljoner SEK) behöver identifiera sig med LEI. Som regel gäller dock att om ett företag handlar med till exempel ETF, FX Swaps, obligationer eller aktier krävs LEI-koden. Andra undantag är följande:

  • Bolag som enbart placerar i värdepapper eller fonder i en kapitalförsäkring.
  • Bolag som endast handlar FX-terminer i syftet att underlätta betalning för tjänster och varor.

Kostar det?

Ja. Förutom en avgift som tas ut vid själva registreringen, behöver du även betala årsvis. Exakt vad det kostar går inte att säga på rak arm, utan det beror på vilken leverantör det är som är utgivare av koden.

Hur ansöker man?

Det första steget är att välja en leverantör. Hos dem behöver du sedan göra en användarprofil på deras hemsida. De kommer att efterfråga ett antal nödvändiga uppgifter som krävs för att koden ska tilldelas dig. När du har lämnat in uppgifterna och de har bekräftats kommer det dröja mellan två till fjorton dagar innan du har koden.

Vilka är leverantörerna?

Leverantörer är inte knutna till något särskilt land, och det är bra att känna till att juridiska personer kan tilldelas en LEI kod av en leverantör. Det finns en rad olika leverantörer att ansöka om en kod hos – se bara till att de är auktoriserade.

Läs mer om LEI på denna sida.

Dags att göra miljövänliga och nyttiga val!

14 jun 2018

Miljöorganisationen Greenpeace meddelade i våras att de inte längre vill betala in sin personals pensioner in till Fjärde AP-fonderna. Orsaken till det är de statliga pensionsfonderna investerar pensionärernas pengar i verksamheter som bidrar till klimatförstörande verksamhet, menar Greenpeace. De menar i en debattartikel i Aftonbladet att AP-fondernas investeringar går stick i stäv mot inentionerna i Parisavtalet och intentionerna med klimatlagen.

Mest ord och lite handling

Mycket av det som hände efter Parisavtalet har tyvärr mest blivit ord och minsta möjliga handling, menar organisationen och hänvisar till statsministern:

– Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot, sa statsminister Stefan Löfven då.

Här anklagar organisationen finansvärlden gå emot den riktning som ett Parisavtalet manade världens länder att gå. Med "finansvärlden" menar organisationen alltså fondsparande som staten ägnar sig åt. Det statliga investerandet går bland annat till amerikanska Exxon Mobil, Lundin Petroleum och andra miljöbovar.

Viktigast är allas handlingar blir miljövänliga

Även om det kan vara svårt att ändra statliga bolag som väljer att investera i miljöovänliga verksamheter som Exxon Mobil, Lundin Petroleum och andra miljöbovar är det till syvende och sist det egna agerandet som är viktigast. Att var och en av oss väljer det uppenbart miljövänliga alternativet än att fortsätta som om våra handlingar inte spelar någon roll. Här är företagen en viktig motor mot en mer miljövänlig värld. Här finns det flera små och stora företag som väljer att satsa på miljövänlig verksamhet och skaffar till exempel miljövänliga fordon för sina anställda när de ger sig i väg på tjänsteresor. Istället för en förmånsbil, får de tjänstecykel till sin tjänsteresa.

Regeringen ger 25 procents bidrag

För varje elcykel som handlas in får man 25 procent i bidrag från staten. Det förutom det bidrag som man får när man skaffar sig en elbil. Eftersom det sitter en miljövänlig regering vid makten för tillfället vill de uppmuntra alla val som vi svenskar gör och bidrar till den omställningen. Varför inte utnyttja det faktum att vi just nu har miljövänliga politiker som ger bidrag till vart och ett företag som väljer miljövänliga alternativ. Det är hög tid att börja använda miljövänliga förmåns- eller tjänstecyklar i stället för att fortsätta köra på bensin eller diesel.

Mycket har hänt i utvecklingen

Det är en hel del som har förbättrats när det kommer till elcyklar. Deras batterier håller bättre. De flesta elcyklar har fått bredare däck som gör det möjligt att även kunna använda dem under vinterhalvåret och som man kan vika ihop ifall man får ta med sig cykeln på bussen, tåget eller på tunnelbanan.

Viktiga tips när man ska inreda butiken

12 jun 2018

Är det så at du driver en butiksrörelse är själva inredningen och utseendet lika viktigt som de produkter du säljer. För kunderna som kommer in i butiken ska de övertygas om att köpa produkterna och oftast har butikerna endast några tio-tal minuter på sig att övertyga en potentiell köpare innan de ändrar sig och går ut ur affären. Därför är produktvisningarna av allra största vikt; hur man presenterar produkterna. Här går vi igenom de viktigaste som man bör tänka på när det kommer till en inredning av en affär.

1. Stora fönster

Det är mycket viktigt att en kund får insyn i affären utifrån. Helst ska man ha hela glasväggar eller stora fönster som påverkar kunder utifrån att vilja gå in. Tänk dig en bilfirma. De har stora fönster där man ser bilarna parkerade innanför. Bilarna ska locka potentiella köpare att vilja gå in, känna på bildörren och helst sätta sig i bilen. Har en butiksägare fått en kund att sätta sig i bilen är så gott som halva bilen redan såld. Får man sedan kunden att köra bilen är mer än halva såld, kommer kunden sedan med till disken är den helt såld. En duktig inredare ser till att kunderna vill komma in och prova på produkterna. Ett stort fönster som visar produkterna och lockar att komma in och prova dem är alltså ett stort måste i en inredning av en affär.

2. Tydlig logga

Alla affärer måste ha en tydlig logga så att kunden vet vilken affär det är de går in i. De flesta som har väl inarbetade varumärken skyltar givetvis med sin företagslogga utanför sin affär. Då känner kunden till varumärket och går in eftersom de vet vad de kan förvänta sig inne i affären. Loggan är en viktig del av produktigenkänning. Kunderna ska veta vad de kan förvänta sig möta i affären. Vet de vart de kommer, förväntar de sig ett visst produktsortiment. De förväntar sig vissa produkter. Det är därför väldigt känsligt att byta sortiment. Man måste följa sortimentet till viss del. Man får inte byta ut produkterna så att de spretar alltför mycket åt något håll, då kan kunderna vika och hellre köper konkurrenternas produkter.

3. Ordning och reda i butiken viktigt

När man sedan lägger uppvarorna måste man följa ett visst mönster. Säg att det är kläder man säljer. De måste presenteras, helst med stor skyltdockor redan vid ingången. Då presenteras till exempel sommarkollektionen där. Nyheterna presenteras på ett snyggt och attraktivt sett. Kunderna ska bli sugna på att köpa nyheterna främst, eftersom de är dyrast och det är på nyheterna som affärerna drar in mest. Floppar säsongkläderna är det en stor förlust för affären, därför satsar man extra på att alltid presentera nyheterna på det mest attraktiva sättet du kan tänka dig. Det är så oberoende vilka produkter du säljer, då är det en viss ordning som man väljer att presentera produkterna på.

4. Inred med en kundslinga i butiken

Kunderna ska helst lotsas in i affären och du som inredare av affärsbutiken måste se till att kunderna, utan att märka det, påverkas under sin promenad in i affären. Under den promenaden ska kunden påverkas av olika varor som presenteras under den slingan som kunden promenerar inne i affären. Är det en mataffär till exempel, stöter kunden på olika hyllor eller ställningar som helst ska stå i vägen och som kunden möter under sin promenad i affären. Handlar det till exempel om en mataffär, presenteras kunden för varor som står i stor mängd staplade så att kunden nästen går på ställningen.

Ett annat ganska tydligt sätt att påverka en kund, är att se till att han eller hon inte kan smita ut ur affären så lätt. Helst ska de ju vilja gå längre och längre in i affären och plocka på sig varorna innan de lämnar affären. 

Skärmar som underlättar marknadsföring

27 maj 2018

De företag som tar till vara de nya tekniska lösningarna har ett försprång. För dem är det viktigt att känna till vad tekniken kan bidra med som underlättar i presentationer, säljredskap och förmedling av reklam. Det är inte alla företag som har särskilt stora behov av datorskärmar i jätteformat eller projektorer, däremot kan de ha behov av den typen av utrustningar endast då och då. Oftast uppstår behoven vid mässor, konferenser och event.

Då kan det vara bra att kunna hyra den utrustningen istället för att handla in den dyra utrustningen som sedan bara står och dammar. Dessutom efter något år, har utrustningen ändå blivit gammal och omodern, och när det kommer till marknadsföringen – vem vill stå med omodern utrustning när man vill marknadsföra sig som företaget som är up-to-date? Har man då en omodern och ful utrustning skapar den ingen tilltro eller förtroende för påståendet att företaget skulle vara så up-to-date.

Ska ni marknadsföra er på mässor?

Ska man synas, måste man ha stora skärmar som fångar besökarnas intresse. På event och mässor är det redan andra som har den senaste utrustningen. Den som gapar mest, hörs mest, är logiken bakom marknadsföringen där man måste visa att man finns och skriker högst. Vill man då visa att företaget är ett bolag som går framåt måste man bevisa det när det kommer till tekniken också. Att då komma med omodern utrustning blir motsägelsefulla budskap.

Arbetar man då med att visa upp sina produkter behöver man både kamera, skärm och ljudutrustning som kan visa vad eller hur man gör. Säg att ni säljer knivar. Då vill man visa med hjälp av en visningfilm, hur man kan använda er knivar. Hur de skär, vilka funktioner de har, hur vassa de är och så vidare. Antingen har man någon på plats som kan demonstrera knivarnas förträfflighet, till exempel på en scen. Då måste man ha utrustning som både filmar demonstrationen och visar den på storskärm, och ljudutrustning som tar upp vad den som demonstrera säger och gör. Eller såg har man en förinspelad film som man visar på stor skärm.

I Stockholm finns flera medieföretag

Arbetar du i Stockholm kan du antingen köpa eller hyra projektor till exempel. Det finns ett 50-tal företag där du antingen kan köpa eller hyra projektor som du kan behöva vid marknadsföring och event. Du kan till exempel googla hyra projektor Stockholm, så hittar du alltid något sådant företag som du kan ta kontakt med och som kan hjälpa dig med en digital skärm  som du kan använda. Som sagt behöver man itnte alltid köpa den utrustningen, utan hyra den. På det sättet behöver du inte ha det utrymmet för förvaring av utrustning, utan kör tillbaka den när du är klar.

Välkända eventplatser i Stockholm

20 maj 2018

Stockholm är landets största stad och bjuder således på en hel del när det kommer till olika evenemang. Den som jobbar på en eventbyrå i Stockholm är säkert väl bekant med flera av platserna nedan. Det som listas är det allra största – det är troligtvis inte vanligen här man planerar evenemang om man jobbar på en mellanstor eller mindre eventbyrå i Stockholm, även om det säkerligen förekommer. Det här är platser som världsmusiker, komiker och kringresande shower samlas på för att visa upp sig. 

Globen

Globen huserar mängder av konserter och events årligen. Det som arenan kanske är mest känt för är sin hockey, men sportsliga och kulturella evenemang blandas friskt här. När det kommer till sport är det inte bara hockey som spelas här, även om flera lag i SHL (då Elitserien) har spelat sina hemmatacher här. Ett exempel är Stockholm Open i tennis, som hölls i Globen mellan åren 1989 och 1994. Ett annat exempel är innebandy, där VM-finaler har ägt rum här. 

Friends Arena

Friends Arena, eller bara Friends, är en relativt ny arena i Solna. På sätt och vis skulle ta den över efter Råsunda – AIK:s tidigare hemmaplan samt nationalarena för herrlandslaget i fotboll – som revs ungefär i samband med att Friends byggdes. Men mer än så har det blivit. Friends har även kommit att bli en given hållplats för världsartister som gör stopp i Sverige. Kapaciteten är mycket hög, så det är bara de största akterna som kan sälja ut den stora arenan. 

Annexet

Annexet ligger alldeles i närheten av Globen och är betydligt mindre i storlek. Kapaciteten här är 3 500 åskådare, vilket kan jämföras med de 16 000 som Globen rymmer. Den som arbetar på en eventbyrå i Stockholm är kanske välbekant med Annexet – här hålls evenemang av alla dess olika slag. 

Till en början var Annexet planerat för ishockeyträningar, och stod klart 1989, ungefär samtidigt som Globen. Idag används den i huvudsak för mässor, konferenser, konserter och liknande evenemang. 

Tele2 Arena

Tele2 Arena stod klart ungefär ett år efter Friends. Kapaciteten är stor (kring 40 000), men inte riktigt lika stor som Friends Arena. Tele2 Arena är mångfacetterad – förutom fotbollsmatcher, arrangeras bland annat konserter samt häst-, is- och motorsport här. I arenan hålls dessutom diverse arrangemang som kan förknippas med en eventbyrå, så som mässor och produktlanseringar. 

Tanken är även att internationella fotbollsmästerskap ska kunna anordnas här. Arenan uppfyller Fifas och Uefas regelverk för detta, även om inget kanske är aktuellt just nu. På sätt och viss ersatte Tele2 Arena gamla Söderstadion, som lades ned 2013. 

Så är det att arbeta med lackering

12 maj 2018

Den som arbetar med lackering arbetar med ganska starka kemikalier. Framför allt är det inom bilindustrin som de flesta lackerare arbetar. Då behöver man omfattande skyddsutrustning, med gasmask, hela overaller, handskar och skor som skyddar mot den lack som man arbetar med. Då arbetar man med en lacksprut och går igenom bilens yta tum för tum. Man kan behöva lacka flera lager för att lackeringen ska bli så jämn som möjligt. Bilindustrin kan inte skryta med att vara särskilt stor i Sverige, så många billackerare arbetar bland många av landets bilverkstäder och arbetar med bil- och plåtskador. Med de försäkringsbolag som många bilverkstäder arbetar med, har det blivit en relativt lukrativ bransch. 

Den som har astma kan inte jobba med lackering

Har man astma ska man inte söka sig till billackeringsyrket. På många ställen måste man genomgå en ett hälsotest innan man kan antas som lackerare av härdplast. Om man inte passerar det hälsotestet kan man få yrkesförbud även om man har genomgått utbildning till lackerare. Det testet kan du avkrävas att göra även om du har tagit det tidigare i ditt yrkesliv. Och det är många som drabbas av inadningsbesvär. Därför ska man vara noga med skyddsutrustningen varje gång man går in i bilverkstaden för att utföra sitt arbete som lackerare. Det är som sagt starka kemikalier som man arbetar med som lackerare.

Det är inte många som stannar kvar inom bilindustrin som lackerare, många vill variera sitt arbete och även arbeta som målare. Lackering inom inredning växer, och det är inte bara privatpersoner som vill ha lackerade möbler, även butiker och affärer vill ha lackerad inredning för längre hållbarhet och snyggare finish.

Ingen lång utbildning

Det krävs ingen särskild utbildning som lackerare, men många går fordons- och transportprogrammet på gymnasiet med inriktning mot karosseri och lackering. Utbildning till billackerare kan man även få på Komvux, eller en arbetsmarknadsutbildning om man är arbetslös. Det är heller inte särskilt svårt att få arbete efter genomgången utbidlning. Och har man inte den exakta utbildningen, men har någon slags hantverkarutbildning i ryggen, kan man få en utbildning på arbetsplatsen. Det viktiga är produktkännedom och att man som lackerare är nogrann i sitt arbete.

Stor efterfrågan på lackering i storstäderna 

Just för tillfället är det låg arbetslöshet för bil och fordonslackerare, men det är geografiska variationer. Det är något högre arbetslöshet på landsbygden än inne i storstäderna där arbetstillfällena är fler. I hela Sverige finns det cirka 500 företag som alla arbetar med lackering av olika saker, de flesta arbetar med lackering av bilar, eller plåtskador. Av de 500 finns 100 bara i Stockholm. Av de 100 som arbetar med lackering i Stockholm, arbetar 20 med lackering av möbler och butiksinredning och heminredning.

← Äldre inlägg