Blogg

Så lyckas du med ditt projekt

21 nov 2017

Ett projekt kan egentligen handla om nästan vad som helst. Till exempel kan det vara att göra en badrumsrenovering eller att sanda bostadsrättsföreningens gångvägar – nästan vad som helst, alltså. För att lyckas med ett projekt på bästa sätt krävs bra projektverktyg samt en förståelse vad ett projekt egentligen innebär. Vad är det egentligen som alla projekt har gemensamt? Det, och lite mer, benar vi ut i den här texten.

De fem stegen

Många väljer att dela upp ett projekt i fem steg. Genom att känna till dessa kan du enklare planera det som du ska göra.

 1. Initiativ. Ett initiativ krävs för att projektet ska kunna påbörjas. Utan det kan inte steg två, eller något annat steg för den delen, inledas. Det kan antingen komma som en idé från dig själv, eller att du till exempel har fått uppgiften från en chef att ha hand om ett projekt på jobbet.
 2. Planering. Planering är oerhört viktigt för att projektet ska kunna fullföljas på ett bra sätt. Här bör man ha rimliga tids- och delmål för att jobba på bästa möjliga vis.
 3. Verkställande. Att faktiskt göra jobbet och verkställa planeringen som gjorts i ett tidigare skede.
 4. Bevaka processen. Medan jobbet utförs bör man kontinuerligt göra små utvärderingar av hur det går. Om planeringen var god och planen följs till punkt och pricka bör det inte innebära större problem. Men det kan innebära att man får frångå planen något för ett praktiskt problem som oväntat dykt upp på vägen, till exempel.
 5. Avslut. Avsluta projektet, förhoppningsvis med goda resultat.

Bra projektverktyg kan hjälpa dig på vägen

Det finns idag mängder av olika projektverktyg som kan användas för att sätta mål och för att hålla koll på processen. En del är gratis och kan användas i webbläsaren, medan andra är lite dyrare. Så vad bör egentligen ett bra projektverktyg ha? Givetvis är det subjektivt, men många anser att det bör innehålla bland annat det här:

 • Möjligheten till en god överskådlig bild av samtliga projekt (givet att man faktiskt har flera projekt).
 • Kunna hantera uppgifter och underuppgifter på ett bra sätt.
 • Att det finns en kommentars- eller chattfunktion inför varje uppgift. Arbetar man i ett stort projekt med många involverade kan det här vara värt guld.
 • Kunna göra projektmallar. Har man många projekt är det tidsödande att sitta och skapa nya projekt för jämnan. Kan tiden för varje skapat projekt reduceras kan det vara värt en hel del i form av sparad tid.
 • Att layouten är snygg och intuitiv.

Leksaksaffärer

17 nov 2017

Ett lätt sätt att få med sig sitt barn ut på stan är med ett löfte om att besöka en leksaksaffär. Att tillbringa någon timme med att storögt studera utbudet i någon av stans större leksaksaffärer kan få ett barn att stå ut med att kanske prova kläder eller hänga med föräldrarna på ett museibesök. Ofta räcker det för att få gå runt och känna sig som om man befann sig i paradiset, men om habegäret blir för stort får man hänvisa barnet till önskelistan.

En bra leksaksaffär

Vad är det då som kännetecknar en bra leksaksaffär? Det är inte enbart storleken det kommer an på. Visst finns det fantastiska leksaksaffärer som har flera våningar fyllda med leksaker, men då gäller det att affären är bra organiserad så att man lätt hittar till de olika avdelningarna. Det ska också finnas ett tydligt sätt att gå igenom butiken och kunna se hela utbudet utan att känna att man missar något.

I bra leksaksaffärer ska man kunna prova på att leka med leksakerna. Helst ska också personalen vara synlig och interagera med barnen. Att låta några ur personalen vara ute i butiken och demonstrera nyheter eller gamla favoriter är ett säkert sätt att skapa bra stämning och få människor intresserade av produkterna. Tydlig skyltning och personal som inte drar sig för att följa med och visa vägen är också ett stort plus enligt många kunder.

Leksaksaffärer i London och New York

Åker man på storstadssemester är ett besök på någon av resmålets större leksaksaffärer ett måste. Inget ont om Stockholm, men någon riktigt överdådig, larger-than-life leksaksaffär har vi inte här, utan utbudet domineras av ett par större kedjor och några väldigt små nischade leksaksaffärer.

Befinner man sig i London med ett barn är naturligtvis ett besök på Hamleys ett måste. Originalbutiken på Regent Street är världens äldsta leksaksaffär med anor tillbaka till 1760. Hamleys har sju våningar fyllda med över 50000 leksaker och lockar strax över fem miljoner kunder per år. Hamleys satsar mycket på kundkontakt och demonstrationer av leksaker, det pågår alltid något speciellt och ett besök ska vara en helhetsupplevelse för kunden mer än en jakt på en speciell vara.

Åker man till New York bör man avlägga ett besök på världens nu största leksaksaffär, leksaksjätten Toys 'R Us flaggskeppsbutik på Times Square. Butiken förfogar över 10000 kvadratmeter och huserar bland annat ett pariserhjul och en modell av en Tyrannosaurus Rex i naturlig storlek. Även i denna butik satsas det stort på kundinteraktion och demonstrationer och besöket känns mer som att vara på ett nöjesfält än i en butik.

Leksaksaffärer på nätet

Har man långt till Times Square eller Regent's street går det numera att hitta roliga och originella leksaker på nätet. Nackdelen är förstås att man inte kan få närkontakt med leksakerna på samma sätt som i en riktig leksaksaffär, men utbudet i en leksaksaffär på nätet är i det närmaste oändligt. Shoppar man leksaker till barnen inför jul är nätet ett bekvämt och effektivt sätt att handla leksaker på, men det gäller att vara ute i god tid och räkna med en del frakttid.

Siktar du på att bli ledare?

10 nov 2017

Planerar du att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm eller någon annan stad i landet? En ledarskapsutbildning kan göra oerhört mycket för hur du lyckas som ledare på en högre position i företaget. Samtidigt finns saker som du kommer att lära dig under arbetets gång, som inte lärs ut på seminarier eller kurser. I den här texten listar vi en del tips som höga chefer, runt på storföretag över hela världen, har delat med sig av.

Träna på att göra en bra pitch

Som VD är det möjligt att kunderna inte alltid direkt kommer och knackar på dörren. Att kunna göra en bra pitch och presentation av en idé eller en produkt är en viktig egenskap hos en hög chef. Viktigt är att på kort tid och på ett pedagogiskt vis kunna engagera utomstående i företagets produkter eller affärsmodell.

Att kunna göra en bra pitch är inget som kommer helt naturligt (åtminstone inte för många). Det här är något som de flesta behöver träna ordentligt på för att kunna frodas som en chef på en högre position. För de allra flesta är det inte så enkelt som det låter.

Gå en ledarskapsutbildning

Som nämnt i inledningen kan en ledarskapsutbildning ge dig ovärderlig kunskap som du kan använda dig av vid senare tillfällen. Det finns en rad olika inriktningar som programmen erbjuder. Till exempel kan du specialisera dig mot konflikthantering eller mot projektledning. Vilken inriktning på ledarskapsutbildningen som passar dig bäst vet bara du. Det bör stämma överens med hur ni arbetar och vad du har för mål senare i karriären. Kanske siktar du mot att bli styrelseordförande? I sådana fall lämpar sig säkert en ledarskapsutbildning med inriktning mot styrelsearbete mycket bra.

Många väljer att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm där utbudet är stort (förutsatt att man bor relativt nära), medan andra väljer att göra det på distans. Fördelen med att göra det på distans är att du inte begränsas rent geografiskt och kan välja de kurser som finns valbara – oaktat om du bor i en storstad (Stockholm, Göteborg t.ex.) eller ute på glesbygden. Det enda du behöver är ju dator och internet, vilket finns ute på landsbygden såväl som i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Ta kritik på rätt sätt

Många chefer kan vittna om mer och mer kritik ju högre upp på stegen du klättrar. Det gäller att kunna hantera kritiken utan att ta det personligt. Först och främst bör man kunna skilja på konstruktiv kritik och kritik som är svårt att göra någonting produktivt av.

Kan man sålla ut den kritiken som faktiskt är värd något finns stora möjligheter att förbättra sitt ledarskap, sina företagsrutiner eller annat som påverkar personalen på företaget. Avfärda inte samtlig kritik som gnäll eller intetsägande klagomål. Genom att ta dem på allvar har du genuint goda möjligheter att förbättra verksamheten.

Lär dig att säga nej

Det här gäller samtliga på ett företag – inte bara cheferna. Medan det för en lägre anställd kan handla om att inte ta på sig kollegans pappersarbete, kan det för en chef handla om att hårfint avskilja vilka möjligheter som faktiskt får företaget att växa och vilka som endast är distraktioner.

Dieselolja

30 okt 2017

Dieselolja, i vardagligt tal benämnt diesel, är en petroleumprodukt som använd som drivmedel i dieselmotorer. I en dieselmotor antänds drivmedlet (dieseloljan) genom kompression, till skillnad på till exempel en bensinmotor, där drivmedlet (bensin) antänds genom en gnista. Diesel framställs precis som bensin ur råolja på ett oljeraffinaderi.

Fördelar och nackdelar med diesel

Fördelarna med dieselmotorer jämfört med ottomotorer (bensinmotorer) är billigare bränsle, lägre koldioxidutsläpp, högre vridmoment och verkningsgrad och längre livslängd på grund av kraftigare konstruktion och lägre varvtal.

Nackdelarna med dieselmotorer är bl a ett högre partikelutsläpp som kräver dyra filter, högre tillverkningskostnader och lägre maxeffekt på grund av det lägre maxvarvtalet.

Den mest uppmärksammade nackdelen med dieselmotorer är dock dess höga utsläpp av kväveoxider och kolväten. Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning i naturen och kan orsaka astma och lungfunktionsnedsättning hos människor. Detta har gjort att dieselmotorn nu är ifrågasatt och många städer överväger ett förbud mot dieselmotorer.

Transport av diesel

Diesel är ett miljöfarligt ämne och omfattas av lagen av transport av farligt gods. Det innebär att vid större mängder (över 450 liter men max 1000 liter) måste föraren ha adekvat utbildning, räddningsverkets så kallade ADR-S-utbildning, för att få transportera diesel. Den säkerställer att föraren har god kunskap inom transport av farligt gods, samt lastning och lossning. Det är också viktigt att dieseln transporteras i godkända UN-märkta behållare. UN-märkningen är internationell och är framtagen av FN som en garanti för att en behållare klarar att hålla miljöfarliga ämnen. Jordbrukare som driver sina traktorer med diesel har rätt att transportera mindre mängder diesel (upp till 450 liter per transport) för eget bruk.

IBC-tank

IBC-tanken är den vanligaste behållaren för transportering av miljöfarliga vätskor och andra ämnen. Den kan dock även användas till transport av livsmedel och annat. IBC-tanken består av polyetenplast och kan rymma upp till 1000 liter vätska, vilket även är maxgränsen för dieseltransporter. IBC-tanken har en stålram runt om och står på pall av trä eller plast vilket gör den enkel att lasta och lossa och även står säkert vid transport.

Framtiden för diesel

Många städer överväger som sagt ett förbud mot dieseldrivna bilar, vilket skulle innebära ett dråpslag mot den del av bilindustrin som fortfarande tillverkar dieseldrivna bilar. Upptakten till dieselkrisen är den tyska biltillverkaren Volkswagens manipulerande av en av sina motorer, som fick den att visa på lägre utsläpp av kväveoxid. Skandalen skapade misstro mot hela bilindustrin och  gjorde också att de stora problemen med kväveoxid uppmärksammades. Det har också gjort att bilköpare blivit mycket mer tveksamma till bilar som drivs med diesel och hela den del av bilindustrin som använder sig av dieselmotorer befinner sig i en nedåtgående spiral.

Även i Stockholm finns planer för att förbjuda dieseldrivna bilar på stadens gator. Ett förbud mot dieseldrivna motorer i Stockholm skulle med största sannolikhet vara början till dieselmotorns död, i alla fall i Sverige.

Kan en redovisningsbyrå hjälpa mitt företag i Göteborg?

29 sep 2017

Att driva ett eget företag är inte det lättaste – många upplever att just det där med bokföring, redovisning och skatter tillhör det absolut jobbigaste och detta oavsett vilken storlek man har på detta företag. Det är helt enkelt inte det som man primärt jobbar med – man startar sitt företag för att man vill arbeta med det man är duktig på och säg då att det företag man har är specialiserat på snickeri, ja, då är det inte direkt bokföringen som är det man helst vill göra.

Det tar nämligen tid, kostar mycket pengar om man räknar fel och tar fokus från firmans huvuduppgifter – många upplever också att det är just denna del som får dem att överväga en avveckling av sitt företag. Det är här som man gärna glömmer att det faktiskt finns företag som enbart jobbar med bokföring och annat som rör siffror, skattetabeller och faktureringar och att man faktiskt kan anlita en sådan för att få bukt med sina problem. En redovisningsbyrå kan definitivt få ett företag att komma på fötter igen – både ekonomiskt och i ren arbetsglädje. Har du ett snickeri i Göteborg och tycker att all din lediga tid går åt till att sitta med pappersarbete – ja, varför då inte anlita en redovisningsbyrå som sköter det åt dig? På så sätt kan du koncentrera dig på det din firma är startad för – i det här fallet snickeri i Göteborg – och låta redovisningsbyrån ta hand om allt arbete som du tycker tar både tid och lust ifrån dig.

Det kan dessutom vara så att du räknat fel och betalat för mycket exempelvis skatt – då gör den redovisningsbyrå en enkel korrigering och plötsligt har du mer pengar på kontot än vad du från början räknat med. Så kan alltså en redovisningsbyrå hjälpa en snickarfirma, men detta gäller i stort sett inom alla branscher och områden över hela landet. Man gör det som man är bra på, helt enkelt och en redovisningsbyrå är duktig på siffror, skatter och avdrag medan en snickarfirma alltså primärt naturligtvis just snickrar – att ta hjälp av varandra kan vara en god investering.

Om du vill läsa mer om hur en redovisningsbyrå kan hjälpa dig, så läs här: www.redovisningsbyrågöteborg.nu

 

Hur får jag jobb på en redovisningsbyrå?

Att arbeta på en redovisningsbyrå innebär ett stort ansvar där kundernas pengar och förtroende ligger i dina händer. Du måste alltså ha rätt sorts utbildning och här kan man se att något inom ekonomi och juridik är att föredra – alltså affärsjurist, civilekonom eller annat inom dessa områden. Att arbeta på en redovisningsbyrå är ett spännande jobb där man verkligen får utlopp för det som man studerat – har man exempelvis en examen från universitetet med inriktning ekonomi – ja, då är möjligheterna att man ska trivas på en redovisningsbyrå väldigt goda.

Man får helt enkelt arbeta med det man kan utan att det för den sakens skull blir tråkigt. Ena dagen kan du få ta hand om bokföringen till ett litet snickeri i Göteborg och nästa sköta en större firma i Lunds årsredovisning – man har helt enkelt plats för de flesta branscher och företag på en redovisningsbyrå.

Arbetsmarknaden i Solna

26 sep 2017

I Solna kan du hitta en flyttfirma och ett bubblande IT-bolag i samma kvarter. Företagslivet här är varierat, och med sina 9 500 olika aktörer i näringslivet finns stora variationer. Något som har gjort Solna till en attraktiv stad för företag – såväl flyttfirmor som IT-bolag – är läget. Det går snabbt att ta sig hit från centrala Stockholm och både Arlanda och Bromma Flygplats finns inom räckhåll. Faktum är att Solna har utsetts till Sveriges bästa företagsklimat av Svenskt Näringsliv – de senaste nio åren.

Funderar du på att sysselsätta dig genom att till exempel starta en flyttfirma, en frisörsalong eller något annat, är Solna med stor sannolikhet en mycket bra plats att göra det på.

Jobbprogram

Solna Stad håller i flera jobbprogram för den som har problem att hitta jobb i staden. Till exempel:

 

 • Traineejobb kan sökas av den som är mellan 20 och 24 år, som är nyanländ eller som är långtidsarbetslös efter att ha fyllt 25 år. Det som gör traineejobb speciellt är att du kan studera en yrkesutbildning på halvtid och arbeta inom det yrke du pluggar till på halvtid – tillsammans utgör de heltid alltså. Exempel på traineejobb kan till exempel vara kock eller målare, yrken som det finns yrkesprogram till på gymnasiet. Det här kan inte appliceras på yrken som ofta inte kräver en viss utbildning, till exempel att jobba på flyttfirma.
 • Ett utbildningskontrakt passar den som inte slutförde gymnasiet, eller som helt enkelt aldrig började. Kompetensen införskaffas genom att studera på folkhögskola eller på Komvux på halvtid. Den andra ”halva tiden” spenderas” på praktik och arbete. Studierna går alltså i en lite lugnare takt jämfört hur det är med att gå gymnasiet i vanliga fall, som ju är på heltid. Det här leder till mindre stress och att det följaktligen samtidigt blir lättare att behålla motivationen.

Kommunikationer

Som tidigare nämnt är en anledning till att så många företag etablerat sig i Solna de goda kommunikationerna. Det här gör att man utan problem kan bo i andra delar av Stockholms län, samtidigt som man har ett arbete i Solna. Till exempel går pendeln till Solna Station och tunnelbanan till stationer som Västra Skogen, Huvudsta och Solna centrum.

Skurmaskin – Blir det billigare eller inte?

20 sep 2017

Företag som utför städning av sina egna lokaler måste avgöra om de anställda gemensamt ska städa dessa lokaler eller om en person ska anställas som städare. Utöver det behöver man även avgöra om städningen ska ske manuellt eller med maskiner.

Med exempelvis en skurmaskin går det betydligt snabbare att skura och därmed hinner städpersonalen mer varje dag. Men samtidigt så är det en stor investering. En fråga som därmed flera företag ställer sig är om det är billigare att köpa en skurmaskin eller om manuell städning ska ske.

Det man får räkna med i detta fall är att städpersonalen enbart är anställd de timmar som städning pågår. Med andra ord att om städningen förkortas i tid med 2 timmar så kommer det minska utgifterna för företaget med en summa som en städare kostar för 2 timmar.

Exempel:

En städare får i lön 125kr i timmen. Detta innebär för företaget en total kostnad på ungefär 200kr per timme med arbetsgivaravgifter m.m. Det första man behöver göra är alltså att räkna ut hur mycket städpersonalen kostar per timme.

Andra steget är att avgöra hur många timmar man skulle kunna förkorta städningen med hjälp av en skurmaskin. Är det en stor yta kan lätt några timmar sparas per dag. I detta fall är det uppenbart att skurmaskinen är ekonomiskt försvarbar att köpa in. Men vad händer om städningen bara tar 30 minuter mindre varje dag?

Om det handlar om en halvtimmes besparing i tid innebär detta en besparing på 2,5 timme per vecka. Med 52 veckor på ett år innebär det en besparing på 130 timmar. Om varje timme kostar företaget 200kr innebär detta en besparing på 26 000 kr.

Kostar skurmaskinen 26 000 kr har man alltså sparat in den på ett år. Detta i alla fall om man enbart tittar på inköpskostnaden. Nu blir det inte helt rättvist då man även får räkna med service av maskinen (om det är större modeller) samt att vissa tillbehör kan behöva bytas ut. Samtidigt så håller en skurmaskin betydligt längre än bara ett enda år.

Därtill kan man lägga till den ergonomiska aspekten. De som städar jobbar med en betydligt bättre ergonomi om de har en skurmaskin än om de ska använda en klassisk mopp. Flera studier visar att ju noggrannare man är med att använda rätt utrustning desto mindre arbetsrelaterade skador uppstår på lång sikt.

Att köpa en skurmaskin är alltså ekonomiskt försvarbart – på lång sikt. Detta utifrån flera aspekter.

Bättre resultat genom utökad kontorsstädning

19 sep 2017

Många arbetsgivare ser enbart till resultat och produktion och glömmer genom detta att man faktiskt har ett ansvar för att få så bra sådana som möjligt. Det vill säga; man är förblindad av att nå ett så bra resultat som möjligt och där man ger sina anställda de verktyg de behöver – vidareutbildningar, morötter i form av bonusar och löneförhöjningar och kanske resor – men där man ändå inte utvecklas i den riktning man vill och anser att företaget har potential till att göra.

Här måste man ställa sig frågan; har jag verkligen gjort allt? Svaret är förmodligen nej och en sak som många glömmer i detta gäller arbetsmiljön. Kort sagt; får de anställda verkligen bästa möjliga förutsättningar och är lokalen där de jobbar utformad på ett korrekt sätt?

I många fall så kan en översikt av lokalen där de anställda jobbar ge en väldigt positiv effekt och om vi ger ett exempel på några områden där en företagsledning bör rikta sin uppmärksamhet så kan vi göra detta genom några punkter. Vi kan här säga att det handlar om ett vanligt företag i Stockholm – femton anställda som sitter på ett kontor och jobbar med att sälja produkter- och tjänster via både telefon och via internet. Här är några områden som definitivt kan vara värda att se över för en ökad produktion:

 • Ventilation. Ett återkommande problem på arbetsplatser (särskilt kontor) gäller ventilationen. Ser man att de anställda har svårt att koncentrera sig, jobbar sämre (mer uppenbart än vanligt) ju längre dagen lider eller ofta blir sjuka. Ja, då kan det vara läge att se över ventilationsfrågan. Frisk och fräsch luft gör en otrolig skillnad och tyvärr är denna fråga något som ständigt göms bort – trots OVK besiktningar.
 • Kontorsstädning. Hur ofta sker en kontorsstädning på kontoret i Stockholm? Femton personer sittande på ett kontor skräpar ner och hygienen blir otroligt viktig att hålla efter. Många företag glömmer bort sin kontorsstädning och drar snarare in på denna än att se de uppenbara fördelarna. Utökad kontorsstädning skapar större trivsel, hindrar sjukdomar och ger en bättre produktivitet. Dessutom: kontorsstädning är bra sett till kunderna också. Vem vill göra affärer med ett företag i Stockholm vars toaletter, kök och arbetsbänkar är överlarmade av smuts? Kontorsstädning har dessutom fördelen av att tjänsten är billig; åtminstone i Stockholm där det finns ett stort urval av städföretag som specialiserat sig på tjänsten.
 • Ljud. Hög ljudvolym är – liksom ventilation – något som påverkar koncentrationen negativt. Datorer som surrar, tangenter som trycks ned, samtal med kunder och med medarbetare är ljud som är vanligt förekommande på ett kontor i Stockholm. Lösningen? Akustiktak är väldigt bra och absorberar effektivt bort det värsta bruset. Även ljuddämpande skärmar och lösningar av glas kan vara värda att överväga.

De här jobben kan du söka i Göteborg

18 sep 2017

Den som vill jobba i Göteborg har många yrken att välja mellan. Vissa kräver en del erfarenhet och utbildning, medan vissa av jobben är enklare. I den här texten kan du läsa om vilka jobb du kan söka om du vill flytta hit.

Erbjudandena som listas är endast exempel och avser tillhandahålla en överskådlig bild av de arbetstillfällen som finns i staden. Inga kontaktuppgifter till företag finns alltså, utan textens syfte är bara att ge exempel på vilka områden man kan rikta in sig på som arbetssökande i Göteborg.

Målare

Tjänsten vi använder oss av är en av Sveriges största för jobbsök. Skulle man jämföra med flera tjänster skulle säkerligen ännu fler erbjudanden visa sig. En sökning på ordet ”målare Göteborg” ger oss sex annonser på en gång.

De flesta firmor ställer som krav att man har gesällbrev, det vill säga att man har gjort sin tid som lärling. Något annat som arbetsgivarna gärna ser att man har är körkort. Hos de flesta är detta ett krav. Som målare åker man självständigt runt till olika kunder och det är därför lätt att se varför ett körkort är nödvändigt för tjänsten. Om du vill anlita en professionell målare i Göteborg kan du klicka här.

Kock

En sökning på ”Kock” ger oss genast många träffar i jobbsökartjänsten, betydligt fler än målare. I Göteborg, i likhet med andra större städer i landet, har restaurangbranschen sett en god tillväxt på senare år. De allra flesta arbetsgivare söker en erfaren kock. Är man en kock utan erfarenhet, men utbildning, är det möjligt att man får börja på ett mindre ställe för att sedan jobba sig uppåt.

Många ställer krav på att de som söker tjänsten minst ska ha fem års erfarenhet av yrket. De flesta skriver också att kocken ska vara ”driven”, ”brinna för yrket” och liknande beskrivningar. En ambitiös personlighet verkar alltså premieras starkt, vilket visserligen är i likhet med de flesta andra yrken.

Personlig assistent

Även en sökning på ”Personlig assistent” ger oss fler träffar än sökningen på ”målare Göteborg”. I likhet med tjänsten som målare är det många arbetsgivare här som efterfrågar körkort, men det är inte ett lika vanligt förekommande krav som i målarbranschen.

Som personlig assistent värderas dina personliga egenskaper högt. Ofta finns inget krav på varken erfarenhet eller utbildning, men att du och den du ska vårda kommer bra överens är däremot viktigt. Ofta arbetar man hemma hos någon och hjälper honom eller henne med vardagliga bestyr – men det kan se helt olika ut från tjänst till tjänst. Till exempel söks det just nu ”utgångsassistenter” (någon som kan följa med under nattklubbsbesök) och assistenter som gillar att resa. Hur jobbet som personlig assistent blir beror helt på personen som du ska hjälpa.

Fördelar med att vara konsult

15 sep 2017

Det finns flera fördelar med att vara konsult. Till exempel är det ofta välbetalt, ger dig flexibla arbetstider och är inte sällan mer stimulerande då du ständigt får spetsa din kompetens. Självklart finns det en del nackdelar också, och att vara konsult passar inte alla. Många menar till exempel att det inte finns samma i trygghet i att vara konsult (vissa menar dock motsatsen), då man inte har samma säkerhet i form av anställningsavtal och andra papper att luta sig tillbaka mot ifall uppdragen börjar sina.

Flexibelt

Är du managementkonsult i Stockholm? I sådana fall kanske du arbetar för ett stort företag där du den ena dagen reser inrikes och reser till Oslo den andra. Som konsult, varesig man är managementkonsult eller någon annan typ av konsult, kan man få resa i jobbet. Vissa ser det här som en nackdel – men andra tycker att det är riktigt roligt.

Det är inte bara flexibelt gällande stad och plats, utan även tid. Som konsult har du ofta en större makt över din egen tid. Eftersom timlönen dessutom är rätt hög kanske du till och med kan nöja dig med att arbeta halvdagar någon gång i veckan (eller mindre – det är ju upp till dig som obunden konsult). Det här kan vara väldigt praktiskt för den som är småbarnsförälder eller som behöver ett flexibelt schema av någon annan anledning.

Arbeta med det du är duktig på

Är du väldigt duktig på organisation och på att fatta beslut? Då kanske managementkonsult är något för dig att sträva efter att bli. Om du istället brinner för system och datorer, finns det säkerligen mängder av uppdrag för dig som är IT-konsult att ta dig an. Det som många finner glädje i som konsult är att de får jobba på hög nivå med något som de är intresserade av. Som konsult får man stora möjligheter att ständigt bli bättre på det man gör. När man inte är ute på uppdrag är det många konsulter som utbildar sig om branschen och gör sig mer attraktiv på marknaden.

Var finns det kunder?

Det går att spekulera i att det finns flest uppdragsgivare i storstäder som Stockholm, men givetvis finns det konsulter över hela landet. I de allra minsta städerna kanske det inte finns särskilt många konsulter, och om det gör det, får de ofta pendla eller arbeta på distans. Många av konsultuppdragen tillåter dig att arbeta på distans (framförallt om det gäller IT) och det spelar då ingen roll om du sitter i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Om du inte känner din uppdragsgivare kanske du dock får åka till Stockholm eller annan stad för ett möte och en inledande intervju. Vissa företag betraktar processen att anlita en konsult ungefär som en anställningsintervju.

Exempel på vanliga konsulter

 • Managementkonsult
 • IT-konsult
 • Byggkonsult
 • Redovisningskonsult
 • Bokföringskonsult
 • Marknadsföringskonsult
 • PR-konsult

 

Dina anställda jobbar bättre med en modern telefonväxel

9 sep 2017

I och med att utvecklingen inom teknologi tagit sådana enorma steg under senare år så finns det också helt andra behov hos oss. Det vill säga, både som kund och som anställd så förväntar vi oss lösningar som gör det lättare för oss att dels nå de tjänster eller produkter vi vill ha och dels kunna utföra våra jobb på ett smidigare sätt. Menas här – har man som anställd en lösning i sin mobil som man dagligen på ett smidigt sätt använder och så kommer man till sitt jobb och möts av uråldriga system där man tvingas koppla samtal via exempelvis en receptionist så är detta något som får en att tvivla på kompetensen hos sitt företag.

Vet man att det finns lösningar som är mer effektiva och där man samtidigt ser att företaget man jobbar för inte kan investera i sådana – ja, då är också chansen stor att man söker sig till ett nytt arbete; till ett företag som anammar ny teknologi snarare än att envist hålla fast vid uråldriga sådana. Är man då bortskämd som anställd? Inte nödvändigtvis. Man ska naturligtvis veta att det kostar pengar att byta till exempelvis en modern telefonväxel eller för ett företag att byta allting till olika typer av molntjänster och att det dessutom inte är något som sker i en handvändning.

Men – man måste även se till sina egna behov och man måste se hur nya lösningar kan förenkla sitt arbete. En ny telefonväxel är ett bra exempel på just detta. För – hur agerar den moderna människan; vill den gå till jobbet varje dag och väl där vara fjättrad till sin plats på kontoret?

Nej, den moderna människan är flexibel och ska också ges möjligheter att vara det. Med en modern telefonväxel kan ett företag ge sina anställda dessa möjligheter – man kan låta dem jobba hemifrån, man kan låta dem jobba utomlands och man kan låta dem jobba under kvällar- och helger (om det går att göra så inom det område man jobbar, vill säga).

En modern telefonväxel ger mer frihet

Med en ny telefonväxel – i exempelvis en molntjänst – så får de anställda den frihet som de idag i många fall kräver – ett möte kan ha deltagare från hela landet och hela världen och kostnaden blir inte högre på grund av detta. Tvärtom: man betalar för de samtal som görs och man slipper de fasta avgifter samt den personalkostnad som en äldre telefonväxel förde med sig.

Ett modernt företag erbjuder flexibilitet och man gör detta då man vet att det i slutändan ger en stor vinst – en vinst i både rena pengar och i trivsel hos de anställda; en ny telefonväxel är ett tydligt exempel på en sådan handling.

Få ordning på företagets ekonomi och förbättra processerna

5 sep 2017

Hur bokföringen sköts i ett företag kan påverka mer än bra flödet in och ut av pengar. Givetvis måste bokföringen skötas korrekt enligt lagar och regler samt rapporteras i tid, men genom att analysera företagets inkomster och utgifter över året går det också att analysera hur detta påverkar hela företagets ekonomi. Därigenom kan man ta fram bättre processer för att förbättra hur exempelvis inköp och logistik sköts. Om företaget har deltidsanställda går det att analysera när de behövs som bäst och mycket mer. En bra redovisningsfirma kan hjälpa er med att ta fram denna typ av material och givetvis också hjälpa er med att få bokföringen att flyta på bättre, samt ge förslag på ytterligare avdrag som kan göras och hur man bäst använder sig av skattereglerna vid olika tider på året.

Resultaträkningen – mer än bara ett papper för Skatteverket

Många ser på bokföringen som ett nödvändigt ont som bara görs för Skatteverkets skull, men den kan förstås också användas till företagets fördel. Med hjälp av resultaten för respektive månad går det att analysera när det är bäst att göra inköp för att ha en bättre buffert till övers om något skulle hända. Ibland kan man även utnyttja att göra större inköp vid lågsäsong om det passar verksamheten och på så sätt göra stora besparingar på material som behövs senare under året när priserna går upp. Samma sak med den egna försäljningen. Om det ser ut att gå trögt vissa månader är det kanske då som det är dags att slå till med en rea.

Årsredovisningen snyggt presenterad

Företagets årsredovisning och årsberättelse talar om för delägare och andra intresserade hur det gått för företaget under året. Att den är snyggt och tydligt presenterad gör att företaget framstår som seriöst och pålitligt och därför bör man ta hjälp av någon som är kunnig för att få den professionellt utformad. En snygg layout istället för ett dokument framhamrat i Word gör stor skillnad. Givetvis bör även resultaten presenteras på ett överskådligt sätt. Ta hjälp av en redovisningsbyrå som ger er den typen av helhetslösningar och som erbjuder att skapa olika typer av diagram och tabeller så att man kan analysera flera typer av information i rapporterna.

Rådgivning i er närhet

Välj också en byrå för er redovisning som ligger i Malmö om er firma gör det. Det är viktigt att kunna mötas upp då och då för att gå igenom det material som hanteras i bokföring och rapporter. Att ägna lite extra tid och möda åt redovisningen kommer som sagt att betala sig genom att de data som produceras kan generera bättre processer och användas för att optimera arbetet. Se redovisningsbyrån som er partner och se till att bygga upp ett långsiktigt samarbete. Genom att de förstår er verksamhet och era processer kommer de att kunna ge kvalificerad rådgivning och hjälpa er på bästa sätt.

Bokföringsprogram eller redovisningsbyrå?

29 aug 2017

För de flesta företagare är det arbetet som är roligast att utföra. Man brinner för sitt jobb och älskar att utföra det. Men lika roligt är det inte att ta hand om alla fakturor, kvitton och verifikationer. Bokföringen ligger som ett mörkt moln över arbetsdagen. Det finns två vägar att gå – antingen bokföra själv via ett eget bokföringsprogram eller anlita en redovisningsbyrå.

Genomföra bokföringen själv:

 • PLUS Som företagare har du hela tiden exakt kontroll på allt som sker gällande utgifter, intäkter m.m.

 • PLUS Det blir billigare än att anlita en redovisningsfirma för bokföringen.

 • MINUS Det tar ofta längre tid att genomföra bokföringen själv än att lägga ut det på ett extern företag. I och med att det är tid som annars kunde användas för att generera intäkter kan det bli billigare i längden att låta någon redovisningsfirma ha helt ansvar för hela bokföringen
 • MINUS Det är lätt att bokföra – så länge man inte stöter på problem. Då tar det lång tid och är extremt krångligt. Det kan därmed bli dyrt i längden med antal timmar som läggs på detta. Utöver det kan det lättare bli fel vilket även det kan bli riktigt kostsamt.

 

Kort sagt handlar det helt enkelt om att spara tid och ork genom att låta någon annan ta hand om bokföringen. Men det kostar mer än om man gjort det själv. Det blir därmed en avvägning mellan kunskap, tid, ork och kostnadseffektivitet.

Stor flexibilitet i Stockholm

Det finns appar som underlättar bokföringen. Utöver det en rad olika bokföringsprogram. Möjligheten finns alltså att bokföra en hel del själv. Samtidigt finns flera både större och mindre bokföringsfirmor som kan ta hand om hela bokföringen. Så frågan blir om man vill göra det själv eller anlita ett företag.

Men det går även att kombinera detta. Där utbudet är som störst (Stockholm) finns även flest kreativa lösningar. Lösningar som kan attrahera företagare runt om i Sverige, även om det själv inte är beläget just i Stockholm. Men eftersom staden är ”Sveriges puls” är det här som de flesta innovativa lösningarna har sitt ursprung.

En kombinationslösning är exempelvis att en enkel app som används för bokföring. Men istället för att betala en fast kostnad så betalas en abonnemangsavgift. Detta innebär att man kan höra av sig till bokföringsfirman (som i detta fall finns i Stockholm) och få hjälp om man kör fast. Det är även möjligt för dem att koppla upp sig via appen och se exakt hur bokföringen har genomförts. Därmed finns en säkerhet och en enkelhet. Och man spar pengar. Förutsatt att man vill bokföra själv.

Säljande skyltar – det här ska du tänka på

24 aug 2017

Det krävs en hel del kunskaper för att kunna utforma en skylt så att den locka till sig kunder framför ögonen på konkurrenterna. Än idag finns det många företagare som inte har förstått vikten av skyltar som verkligen talar till kunderna. Det finns vetenskap bakom detta, en undersökning från USA visade av 8 av 10 kunder tagit steget in i en butik tack vare en intresseväckande skylt.

Men det räcker inte med att bara placera ut en skylt i närheten av butiken, den måste vara rätt utformad också. Logotypen är exempelvis väldigt viktig för skyltens slagstyrka. 79 procent av deltagarna i nämnda undersökningen berättade att de kommer ihåg företag baserat en tydlig logotyp.  Loggan är alltså ett viktigt vapen i marknadsföringen.

Här är de främsta egenskaperna som gör att din skylt blir säljande:

 • Läsbarhet (viktigt för 60% av männen och 76% av kvinnorna)
 • Unik upplevelse, kreativitet (51% respektive 63%)
 • Färger och färgkombinationer (34% respektive 43%)

Enkelt uttryckt kan man säga att rena, enkla och starka skyltar attraherar kunder på bästa sätt.

Skylten ska vara grafiskt tilltalande och attraktiv formgivningsmässigt. En snygg kombination av bilder och text ska göra skylten maximalt tilltalande. Ljusa och färgstarka skyltar stod också på topp när den handlar om att fånga kundernas intresse. Men allra viktigast är att skylten är klar och tydlig. Är skylten otydlig och svår att förstå så har du ingen nytta av den.

Det finns gott om fallgropar

Det finns givetvis också en hel del fallgropar som man måste undvika när man ska ta fram en säljande skylt. Det är många som slarvar och tar dessa genvägar utan att tänka igenom kampanjen ordentligt. Detta trots att det är ganska enkla regler, som egentligen mest handlar om vanligt sunt förnuft.

Först och främst får skylten inte vara störande, förargelseväckande eller förolämpande. Exempelvis kan humor slå snett, då den sällan uppfattas av alla, särskilt i text. Detta är den vanligaste fallgropen, enligt undersökningen.

Ett annat stort problem är felstavningar och andra korr- och skrivfel. Dessa misstag ger ett oseriöst, okunnigt och slarvigt intryck som inte gynnar marknadsföringen. Dubbel- eller trippelkolla alltid stavningen på dina skyltar!

Smuts är ett annat problem. Är skyltarna smutsiga så ger det lätt intrycket att det gäller även hela verksamheten. Tvätta och putsa skyltarna regelbundet, särskilt utomhus gäller det att hålla koll.

Slarva inte med skylten. Tänk igenom och var noggrann med varje detalj, så ger det ditt företag ett seriöst och tilltalande intryck. Det kan ta lite tid och kosta lite mer, men du kommer garanterat att vinna på det i längden.

Här kan du läsa mer om skyltar.

Bättre ventilation för bättre arbetsmiljö

17 aug 2017

Hur ser det egentligen ut på din arbetsplats? Frågan är relevant om man ser till att väldigt många kontor, framförallt i Stockholm, i dagsläget erbjuder sina anställda en rent hälsovådlig arbetsmiljö. Tecken på att man har en arbetsplats där någonting behöver göras är följande:

 • Trötthet. Om man som anställd känner att man blir trött bara någon timme in på arbetsdagen är ett säkert tecken på att något är fel.
 • Många sjukdagar. Känner man att man stänidgt är förkyld och där man ser att sina arbetskamrater i en stor – onaturligt stor sådan – utsträckning sjukskriver sig så är detta ett symptom på ett större problem.
 • Dålig koncentrationsförmåga. Att man ju längre en arbetsdag lider får svårare att koncentrera sig, att man blir irriterad och störd och att man inte kan sköta sitt jobb är något som många spårar till dålig kost och minimal motion – i de flesta fall så handlar det i själva verket om en dålig arbetsmiljö.

Ser man att dessa tre punkter finns inom arbetsgruppen så har man också stora skäl att agera. Samtliga är tecken på att något bör göras och här bör man således kontakta sin arbetsledare för att få till stånd en grundlig undersökning av hur miljön på arbetsplatsen egentligen ser ut. Anledningen till att vi ovan nämnde just en kontorsmiljö i Stockholm är att det ofta är i sådana som man hittar dessa problem. Det vill säga; kontor i Stockholm ligger ofta i äldre fastigheter som inte har lika hög standard som nybyggnationer har. Kort sagt, ett kontor i Stockholm där dessa tre punkter är synliga bör se över följande lösningar för att få till stånd en bättre arbetsmiljö. Vi tar även dessa i punktform.

 • Städning. Detta är den vanligaste orsaken till vantrivsel och sjukdomar på jobbet. Väldigt många kontor i Stockholm använder sig av för lite kontorsstädning i förhållande till hur många anställda man har. En renare miljö ger högre trivsel, bättre stämning och färre sjukdagar.
 • Ventilation. Äldre byggnader har ofta väldigt dålig ventilation. Luften stannar och gör att de anställda blir sjuka, att de får svårt att koncentrera sig och att de blir irriterade. Dålig ventilation är även vanligt förekommande i skolor i Stockholm och här krävs det krafttag. Vi har – oavsett om det handlar om en skola eller en arbetsplats – inte råd med att se hur en dålig ventilation påverkar så mycket. Ett dolt fel som inte många tänker på, men som vid ett byte kan göra underverk. Byt ut gammal ventilation mot ny!
 • Ljud. Ett kontor i Stockholm har ofta en hög ljudnivå – folk pratar med kunder, knappar på datorer, lyssnar på musik etc. Ju fler anställda – desto mer påverkas man. Lösningen på att få ett mer harmoniskt ljud och en behagligare nivå är att man installerar akustiktak. Detta fäster man under det befintliga taket och fungerar på samma sätt som en matta gör. Det höga ljudet absorberas och dämpas och en trevligare miljö skapas därigenom.

← Äldre inlägg