Anlita en översättare för att överbrygga kulturella skillnader på företaget

Att personalen kan kommunicera med varandra på ett bra sätt är givetvis viktigt för verksamheten. Vissa företag har personal med ursprung från många olika delar av världen, varför språket ibland kan bli ett hinder. Språk är dock en barriär som kan brytas på flera sätt – bland annat genom att anlita en översättningsbyrå i Stockholm.

Att den här barriären bryts är inte bara viktigt för företagets lönsamhet, utan även för hur personalen trivs på arbetsplatsen. Att inte kunna språket som de övriga kollegorna pratar kan vara svårt och ge upphov till osäkerhet, förvirring och att kompetensen inte tas till vara på fullt ut.

Att hitta en översättare är kanske inte alltid det lättaste. Då man ofta inte kan kontrollera själv att det som översatts blir korrekt översatt, och i så fall i ”rätt ton”, så gäller det att verkligen ha ett stort förtroende för översättaren man anlitar.

Hur man hittar en översättare

Ett bra ställe att börja kolla på är Kammarkollegiets register över översättare. Översättarna som är anslutna till Kammarkollegiet har klarat deras test och är därmed auktoriserade. Att anlita en auktoriserad översättare är kanske en förutsättning för att jobbet ska bli bra gjort. Åtminstone är det en god anledning till att lita på att den som är ansluten till kammarkollegiets register är duktig på sitt jobb.

Ofta kan en översättare från ett språk till svenska – men inte tvärtom. Ofta gäller nämligen att man har modersmålsnivå för det språk man ska översätta till. Så om du hittar en översättare som kan översätta från till exempel tjeckiska till svenska, är det inte säkert att samma person översätter åt andra hållet, det vill säga från svenska till tjeckiska.

Vad ska du översätta?

Vissa översättningar kräver att översättaren är nischad inom området. Det här kan till exempel gälla komplicerade tekniska termer eller juridiska begrepp. En översättare kanske kan översätta en komplicerad manual för en maskin till ditt företag – men inte ett anställningsavtal eller annat som har med lagen att göra. Översättarna brukar skylta med vad deras specialområden är, om de har några. Det bästa är att helt enkelt prata med den som ska översätta och se om denne har kompetens att utföra det jobb du vill ha gjort.

Kammarkollegiets auktorisationsprov

Auktorisationsprovet som Kammarkollegiet håller i testar blivande översättares förmågor. Det finns för tolkar här också – men i det här fallet är det översättningsprovet som vi tar upp. De blivande översättarnas kunskaper ibland annat juridisk och ekonomiska texter testas på en hård nivå. Här läggs en stor vikt vid att termerna översätts med motsvarande – korrekta – begrepp inom respektive område. Vissa översättare väljer att specialisera sig på något av dessa områden senare i karriären.

 

12 Dec 2016