Blogg

När du behöver personal i Stockholm

2 okt 2019

De flesta företag finns i Stockholm – det är inte så konstigt med tanke på att Stockholm är Sveriges största stad. Alla företag som vill väx mycket, flyttar förr eller senare till Stockholm. Det är här som man ägnar sig åt  rekrytering i Stockholm – dit de flesta väljer att flytta till. Men hur gör man för att hitta rätt personal till sitt företag? 

Det finns en hel bransch som ägnar sig åt rekryteringar. Det företag som kanske har en stor produktion, hinner inte alla gånger att rekrytera den personal som man kanske behöver. Att rerkytera personal tar nämligen ganska mycket tid i anspråk. Då kan det vara bra att anltia ett företag som är vana vid sådant och som vet hur man bär sig åt. Om man råkar rekrytera fel person till en tjänst, kan det innebära mycket tid, att först anställa, för att sedan komma underfund med att man har anställt fel person och behöva göra om hela proceduren på rätt sätt. Då kan det vara bättre att rekrytera rätt person från början i stället. 

Annonsera om tjänsten

Det första som man behöver göra är att annonsera om att tjänsten finns och att man vill ha någon som arbetar med det. Man kan annonsera i Arbetsförmedlingens annonser, i bemanningsföretagens annonser, på sajter som till exempel LinkedIn, på sociala medier som Facebook, Instagram, Whatsup och så vidare. Man kan även annonsera på den egna hemsidan om att man söker någon för en viss tjänst.

Intervjua någon för arbetet

Har man fått några hundra ansökningar på annonserna kan man börja intervjua folk för tjänsten. Man ringer dem och ber om att de ska komma på en intervju på arbetstplatsen. Genom att de kommer till företaget som de sedan ska jobba på, kan både du som ska anställa och de som vill bli anställda, känna efter om de skulle kunna passa in och trivas på arbetet.

Anställa personen

Har man kommit underfund med att en person skulle passa mycket bra på företaget kan man då anställa den personen. Man måste erbjuda en lön, som den personen kan tacka ja, eller nej till. Man bör skriva avtal där det tydligt framgår vilken lön personen ska få, för hur lång tid som man tänker sig att arbetet ska vara och vilka arbetsuppgifter som den personen ska ha. Ju mer man har specificerat i avtalet desto lättare är det om det skulle uppstå konflikter. Då kan man bara gå till avtalet och utifrån det bestämma hur det ska bli.

När man har gått i stå i företaget

30 sep 2019

Känns det som att företaget har stagnerat? Det kan hända alla företag, särskilt de som har haft stora framgångar. De kan göra så att man på företaget känner sig mätt och tycker att man kan luta sig tillbaka litet, efter att ha lyckats på sitt område, eller inom sin bransch. Det krävs enormt mycket av ett företag att inte stagnera, att inte vila på sina tidigare framgångar, utan att hela tiden söka efter nya sådana. Det krävs en enorm viljeansträngning och energi för att komma vidare i sin utveckling och inte bli nöjd med det som varar just då. Så hur kan man komma vidare om man har stagnerat? Här ger vi några tips på hur man kan komma vidare.

Vidareutbilda personalen

Man kan alltid satsa på att vidareutbilda personalen som får åka iväg och lära sig nya saker. Om personalen får en utbildning som gör dem mer kompetenta och lär sig mer om IT och hur man kan använda IT mer och bättre i sitt arbete på företaget så ser man till så att de kan applicera det som de har lärt sig i företaget och kan införa nya rutiner för arbetet och nya verktyg som kan hjälpa dem att bli mer effektiva.

Anställa nytt folk

Vill man inte vidareutbilda den egna personalen, inom till exempel IT, så kan man anställa folk som kan sådant och som kan hjälpa företaget att komma vidare. Många företag för ofta så; de ser ett behov att företaget ska jobba mer digitalt och anställer någon som kan föra företaget in i den digitaliserade världen.

Ledningen åker på inspirationsresa

Man kan även sända iväg ledningen på en inspirationsresa som inspirerar dem att åstadkomma något nytt i företaget. Det kan vara i princip vad som helst, men huvudsaken är att ledningen blir inspirerad och vågar tänka i nya banor, kan lösa problem i företaget på nya sätt och inte bara fortsätter att acceptera att man har det som man har det i företaget.

Ta in konsulter som löser problemet

Man kan även ta in konsulter som löser problemet med stagnation. Då kan konsulten som kommer utifrån, se på stagnationen i företaget med nya och fräscha ögon, och kan därför, med sin erfarenhet visa på lösningar som är bra för företaget och för de anställda. Konsulten kan inspirera alla i företaget, hur man kan komma vidare och inte stagnera. All utveckling börjar alltid med nya tankar och idéer. Här kan du läsa mer.

Bokföringsprogram för enskild firma

26 sep 2019

Tänk om det fanns ett enkelt bokföringsprogram för enkild firma. Så enkelt det skulle vara att kunna uppdatera det när som helst.

Säg att du jobbar som sömmerska, och har lite olika uppdrag. Du arbetar dels för en teater som hela tiden behöver nya kostymer. Ett annat updprag har du för ett danskompani som också behöver nya kläder när de framför sina olika dansföreställningar. Men sedan säljer du en hel del egna kläder. För dessa tre olika uppdrag behöver du hålla koll på hur mycket du får in för de enskilda uppdragen, och veta vilka av dem som kräver mest utgifter.

Det finns bokföringsprogram för detta

Då kan det vara en viss tröst att det faktiskt redan finns ett bokföringsprogram som är som klippt och skuret för den enskilda firman. Då kan du enkelt bokföra de olika inkomsterna som kommer in. Du kan ha ett konto för teatern, ett konto för danskompaniet och så ett bara för alla de kläder som du säljer. Genom att bokföra de olika uppdragen skilt för sig, ser du hur mycket tid och pengar som varje uppdrag kräver. Du kan se vilket av dem som kostar mest och hur du i så fall kan ta betalt. Du ser vad varje verksamhet kräver i tid och pengar. Utifrån det kan du sedan bestämma hur mycket du kommer att lägga din energi på. Ser du till exempel att arbetet med teatern kräver mer av din tid och pengar än vad du får in, och samtidigt ser att de kläder som du säljer ger mer pengar, då kanske du ska satsa på att sy dina kläder och sälja mer av dem. Eller tvärtom.

Viktigt hålla koll på ekonomin

Det är viktigt för alla företag att hålla en koll på ekonomin. Även detta gäller det egna företaget. Ser man att det kommer in fler uppdrag som man klarar av på egen hand, men ser att man kan tjäna mer pengar på ett av uppdragen kanske man till sist har råd att anställa någon som kan förmera de produkterna eller tjänsterna och som i sig är mer lönsamma. Man kan skaffa sig ett bokföringsprogram, som håller nere kostnaderna för bokföringen. Det kostar en del att anställa en ekonom som håller i bokföringen. Att hålla sig med en egen bokföringsfirma eller en konsult kostar också mycket. Har man då bara ett litet företag vill man kanske hålla nere nokföringskostnaderan och det kan man göra med bara ett enkelt och digitalt bokföringsprogram.

Lär känna dina kunder

9 aug 2019

Alla företag kliar sina huvuden för att försöka få sina kunder att köpa just deras produkt. Hur mår man fram till sina kunder på bästa sätt? Att marknadsföra sin produkt eller tjänst är självklart men om man inte vet var och hur spelar det ingen roll hur bra den är.

Det går faktiskt lättare att sälja en dålig produkt med bra marknadsföring än en superb sådan med dålig. 

Kundinsikt

Man vill så precist som möjligt får kundinsikt om hur människorna man tänker sig rikta sig emot  fungerar och tänker. För att nå fram med sin marknadsföring måste man därför noga kartlägga sin kundgrupp. Att skaffa sig kundinsikt är A och O i framgångsrik reklam. Det gäller att alltid ligga steget före och lära sig hur man når fram till rätt grupp av människor som man tror attraheras av just dina tjänster och produkter. Idag kan man genom internet precis se vad människor gör online för att rikta marknadsföringen på rätt sätt.

Viktigt med struktur

När man samlar in all data så är det viktigt att veta vad man ska göra med den och noga utvärdera den. Det gäller att ha ordning på informationen man får för den kan i rätt händer vara guld värd. Det kan bli fel om man slarvar och riktar marknadsföringen fel. Vi har nog alla varit med om att få helt fel reklam till sig. När man som körkortslös får reklam för bilar, barnlösa får annonser för leksaker och så vidare blir man irriterad.

Analysera beteenden hos människor

Det gäller att samla in så mycket kunddata som möjligt hos männískor som man tror skulle vara intresserade att ens tjänster och produkter. Man tar reda på intressen, familjesituation, ålder, kön, var de bor, hur de bor och yrke med mera. Efter detta går man in på djupet och undersöker köpbeteenden, värderingar och annat för att få en bild av kunderna för att kunna rikta insatserna utifrån det. 

Olika kanaler för att nå fram

Beroende på vad man får fram när man samlat på sig så mycket kunddata som bara är möjligt kan man sedan effektivt rikta marknadsföringen. Man kan tydligt se hur olika människor fungerar genom noggrann analys. Det skiljer sig en del mellan olika grupper. Det är väl inte förvånande att idag den yngre generationen till stor del är online. Men även där ser man olika beteenden. De yngre spelar mer spel medan de äldre använder sociala medier i stor utsträckning. Medelålders svenskar är också online, men besöker oftare nyhetssajter, bloggar och sajter som berör deras intressen. 

 

 

 

Stockholm Vatten- och Avfalls information om bilskrotning

30 jul 2019

För invånarna i Stockhbilskrotolm finns Stockholmvattenochavfall.se som en informationsportal gällande vatten- och avfallshantering. Här kan man bland annat läsa om var närmaste avfallsstation finns samt hur olika saker ska sorteras. Det är även här som information hittas gällande hur man ska göra med bilar som ska skrotas.

Producentansvar innebär att skrotning sker gratis

Någon skrotningspremie finns inte längre men däremot är det gratis att lämna in skrotbilar hos producenter och vissa återförsäljare. De ska därmed kunna ta hand om det avfall som skapas inom branschen. Detta i likhet med hur producentansvaret gäller för elektronik där man kan lämna tillbaka till återförsäljare av detta.

Informationen kring hanteringen av bilskrot i Stockholm anger däremot att mottagaren kan ta ut en avgift om ”bilen exempelvis saknar motor, växellåda eller katalysator”.

Ett alternativ är att åka till en bilskrot. De flesta tar emot bilarna gratis men om man inte är auktoriserad finns inte kravet att de måste ta emot bilarna gratis. Inom Stockholm finns två bilskrotar som ingår i mottagningssystemet för bilproducenterna. Utöver dessa finns även andra privata alternativ. Enklaste sättet att hitta en bilskrot i närheten är att gå in på Bilretur.se och sedan söka upp en lämplig bilskrot.

Vad kostar det?

Att lämna in en bil på en bilskrot kostar inget så länge de har avtal med bilproducenterna. En privat aktör utan avtal kan i teorin ta ut vilket pris de vill även om det mycket sällan kostar något.

Kan jag tjäna pengar vid skrotning?

Det är vanligt att en bilskrot inte tar ut någon avgift när bilen lämnas in. Men det finns även de som ger en viss ersättning. Det kan exempelvis vara att du som kund får 500 kr för en skrotbil förutsatt att alla väsentliga delar fortfarande finns kvar. Önskar hämtning av en skrotbil får man däremot extremt sällan ersättning.

Kan jag få hämtning?

Ja, inom Stockholm hämtas skrotbilar generellt utan någon kostnad. Om en bilskrot vill ha ersättning för hämtning så kontakta ett par andra och jämför eventuella priser. Ofta finns det minst en skrot som inte tar ut avgift för hämtningen.

Går det att köpa bildelar på skroten?

Även på denna punkt varierar det. Det finns bilskrotar som har ett mycket stort uppbyggt lager och vissa har till och med E-handel. Detta medan andra snarare valt att fokusera på metallåtervinning och återvinning av annat material. Det säljs då till återvinningsföretag vilket gör att privatpersoner inte kan köpa några reservdelar på skroten.

Få företagets kapital ska växa

2 jul 2019

De flesta företag önskar sig nog ett stort och stadigt kapital. Företagare är ju som andra människor; vissa är slösaktiga och är generösa. Ju större kapital som de har, desto mer generösa blir de. Andra är snåla, ovasett hur stort kapital de har. Då spelar det ingen roll, om de sitter på ett stort kapital eller ej. De är lika måna om att inte spendera ett öre för mycket oavsett hur mycket pengar de sitter på. Dock är det gemensamma för alla företag att de borde spara mer. Är man ett aktivt företag, och agerar på en nationell eller global arena, så måste man vara rustad för alla möjliga och omöjliga scenarier i framtiden; allt kan hända.

Så kan företagen spara pengar

Som bekant, kanske, är det ju ingen idé för någon som vill spara att sätta pengarna på banken, eller hur? Vi får ju knappt någon ränta, och det beror i Sverige på att bankerna i sin tur inte får någon ränta från staten, via Riksbanken. Den ränta om bankerna får betalt för kallas reporäntan, osm för tillfället ligger på -2,5 procent. Det gör att bankerna förlorar på att ge sina kunder i sin tur någon ränta. Därför är det bättre för alla som vill spara pengar, att göra det genom att investera sina pengar på någon kapitalförvaltning som till exempel en infrastrukturfond. Genom att investera pengarna i bolag som i sin tur gör stora vinster och som sedan delar med sig av vinsten till sina aktieägare så vinner både privatpersoner och de företag som har investerat i dem. Det ger en högre avkastning än ett sparande på bank. 

Vad ska man välja?

Det är en ganska stor djungel av aktier och derivat på aktiemarknaden och börsen. Många som själva inte är insatta, anlitar i stället någon som är det. Antingen anlitar man en börsmäklare, eller en kapitalförvaltare. Andra litar inte på varken den ena eller den andra, utan låter i stället en robot köpa och sälja aktier. Roboten är programmerad så att den genast registrerar en höjning av en aktie, och även en sänkning av ett aktievärde och blixtsnabbt säljer och köper enligt de registrerade höjnngarna och sänkningarna på börsen. På så sätt är handeln inte beroende av människor, tankar, känslor eller dagsformen. Vissa tycker att det känns tryggt, medan andra vill ha riktiga människor som gör det arbetet åt dem. Som tur är finns det möjlighet att kunna välja både och eller det ena eller det andra.

Så skapar du effektiva team

23 jun 2019

Enligt Shakespeare sade den slagna mannen Gloucester vid slaget vid Voworth Field: en häst, en häst, ett kungarike för en häst. Meningen är väl den att utan en häst kan en människa inte röra sig, är lika försvarslös som ett kungarike utan sin ledare. En häst är här viktigare än hela kungariket, för utan hästen ingen funktion och ensam riddare är bara en vanlig man men med en utomordentligt tung utstyrsel, klumpig nog att knappt kunna springa. Utan hästen är han ingenting. Så är det ibland. En ledare utan en grupp att leda är ju ingen ledare. Och en grupp utan ledare blir till ingenting, det blir ett kafferep på sin höjd.

En grupp med rätt ledare kan nå vad som helst

Men en grupp med en duktig ledare kan egentligen åstadkomma vad som helst, till och med bygga en raket som ner ända fram till mars, månen eller någon annan planet. Med en grupp med rätt ledare kan man bli ett framgångsrikt företag som skapar välfärd och vinst för många människor. Så hur kommer man dit? Hur skapar man en grupp med människor som utgör ett effektivt team? Hur gör man för att skapa effektiva team?

 • Dels måste man känna sig själv för att kunna leda andra. Känner man inte till sig själv och hur vi människor fungerar blir det så gott som omöjligt att leda andra.
 • Vad händer i en grupp? Vad finns det för dynamik i en grupp? Hur kan man ta fram det bästa i gruppen? Sådan kunskap är mycket viktig att ha.
 • Vad kan hända som är negativt i en grupp och hur kan man vända det till något som är bra?

Summa summarum innebär detta att:

 • en ledare måste arbeta med sig själv för att utvecklas och bli en bättre ledare – här gäller det att ha grundläggande kunskaper om beteenden, kommunikationer och viss mån psykologi.
 • en ledare måste arbeta med organisationen så att den blir bättre och fungerar som den ska - hur fungerar administrationen? Finns det personal som kan få en organisation att fungera bättre och på ett smidigt sätt?
 • en ledare måste arbeta med sin grupp som hen ska leda – en ledare kan leda en grupp, vilket inte alltid är lätt. Här entusiasm och vision viktigt.
 • gruppen måste vara villig att förändras och ändra sitt beteende – rätt medarbetare är guld värda. Det vet alla som arbetar med ledarskap.
 • gruppen måste arbeta med sin gruppdynamik och tänka och agera på bättre sätt – detta kan man omöjilgt kunna på egen hand. Då är det bättre ta in konstuler som kan hjälpa en med detta.

Förenkla dokumentation av företagsresor

13 jun 2019

Om man har ett företag med bilförare, hantverkare eller konsulter av olika slag som kör mycket bil över hela Sverige, kanske, så kan man behöva system som förbättrar både resorna och dokumentationen för bilarna. Det finns elektroniska system som man kan ansluta på alla bilar så att både arbetsledningen och arbetsgivarna i företaget vet var bilarna befinner sig, men som samtidigt hjälper bilförarna att hitta bättre, få ny information och som sparar tid till dokumentation av resorna som de gör. Då får man en körjournal för företagsbil.Så här fungerar det.

Så fungerar Plug & Drive

Man ansluter alla bilar till ett system som kallas Plug & Drive, vilket innebär att man lägger på en sändare på alla ens bilar. Sändarna ansluts till en elektroniskt loggbok som registrerar alla körsträckor. På så sätt behöver inte bilförarna göra någon extra dokumentation, utan bilarna gör det automatiskt åt dem. Bilförarna behöver alltså inte minnas hur de har kört och vart eller hur långt de har kört. Sändarna gör det automatiskt åt dem. Arbetsgivarna får en mer exakt och korrekt information om vart bilarna har kört, hur långt och vilket avstånd och vilken tid det har krävts. Sedan får man kunskap om systemet. Ledningen och bilförarna får veta om hur systemet fungerar. Anlitar man ett företag som erbjuder dessa system, kommer de ut och utbildar både ledning och bilförare. Så att alla känner till hur det fungerar och så att de kan använda det på rätt sätt.

Systemet arbetar automatiskt

Systemet gör mycket av jobbet automatiskt. Skulle man till exempel behöva dirigera om biltrafiken, om något oväntat skulle hända, så kan ledningen och bilförarna kommunicera via systemet. Det är även en hjälp för bilförarna på det sättet att om de inte skulle hitta, så kan de få hjälp via Global Positioning System (GPS), så att de snabbare hittar rätt och slipper köra fel. Skulle det också hända bilen eller bilföraren något så kan ledningen snabbt ge hjälp. De kan då sända hjälp om något skulle hända. Varje bil, kan även bokas av bilförarna. På så sätt vet ledningen vem som kör vilken bil. Och varje bil gör egna körjournaler som ledningen kan få information om, antingen i sin mobil, dator eller i sin ipad. Bilarna kan också sända information om när det är dags för reparationer och underhåll. På så sätt slipper man hålla reda på sådana saker, utan blir påmind av bilen själv.

Montera solfilm på fönster – för att spara pengar

3 jun 2019

Det finns en radsolfilm, fönster olika åtgärder man kan vidta för att sänka energikostnaderna i huset. Installera solceller, förbättra sina elvanor och byta värmesystem är några exempel på det. En metod som alltför ofta glöms bort är den att montera solfilm på fönster. Kanske är det för att det primära syftet ofta inte är att spara pengar, utan snarare att reducera värmeinsläpp och exponering för UV-strålning.

Men det går faktiskt att spara pengar genom att montera solfilm på fönster. Ett hus med många och stora fönster, kanske ligger de till och med i söderläge, kan behöva spendera betydande summor på att kyla ned huset sommartid. Bor man dessutom i ett område med många soltimmar – säg Gotland till exempel – så behöver klimatanläggningen jobba hårt. En hårt arbetande klimatanläggning blir, av förklarliga skäl, ganska dyrt på lång sikt. Med hjälp av solfilm behöver anläggningen inte arbeta lika hårt för att bibehålla det önskade inomhusklimatet.

Ett bra sätt att minsta elräkningen

Även under vintern kan solfilm på fönster hjälpa till att banta elräkningen. Detta eftersom det har en viss isolerande effekt. Vissa modeller är mer isolerande än andra, och om sänkta energikostnader är en stor del av anledningen till att du köper solfilm, bör du rådgöra med en solskyddsbutik för att få den optimala modellen just för dig.

Men hur lång tid tar det egentligen att spara in investeringskostnaderna? Det är en fråga som är omöjlig att ge ett rakt svar på. För det första, så varierar investeringskostnaderna väldigt mycket. Faktorer som vilken modell du köper, hur många fönster du har, hur stora fönster du har – och om du monterar själv eller inte – spelar in.

Sparar mer med direktverkande el

Det beror också på mycket vilket värmesystem du har. Hur mycket sparar du på att avlasta det? Är det direktverkande el kommer du att spara mer än om det är en värmepump, till exempel. Är det solcellsel, vilket förvisso är mycket ovanligt att ha som primär energiförsörjning, så lär du inte spara särskilt mycket pengar.

Att montera själv eller inte är något som många funderar på när de ska köpa solfilm för fönster. Många rekommenderar att man låter en solskyddsfirma stå för installationen. En del aktörer erbjuder garanti på sina produkter, men då enbart om de monteras av en av deras montörer. Gör man det själv kan man visserligen spara en slant, men så är det också en liten risk. På sikt, om olyckan skulle vara framme, kan det snarare bli dyrare att ha stått för monteringen själv.

Viktigt att anlita kompetent personal

Ibland är det också särskilt viktigt att det blir välgjort, och då är en erfaren montör att föredra. Ett exempel på det är om du köper solfilm med metaller i (som är mycket vanligt). Dess kanter behöver då förseglas med silikonfog för att korrosion inte ska bli ett problem framöver. Om fogen inte är komplett förseglad – vilket kan vara svårt att få till – kan du behöva köpa nya produkter, när de befintliga har skadats av rost.

Under rätt förutsättningar finns det alltså goda pengar att spara pengar på att köpa solfilm. Läs mer här.

 

Vad innebär lackförsegling?

14 maj 2019

När det gäller att vårda våra bilars lack är det mycket produkter och metoder att hålla koll på. Det enda som är man med säkerhet vet är att lacken slits mycket i vårt nordiska klimat. Vägsaltet är en annan bov som inte bilarna gillar. Det sliter på lackens lyster och färgton.   

Det är också viktigt att hålla lacken så ren som möjligt från smuts, fett och vägsalt för att förbättra hållbarheten. Det minskar också risken för kommande rostangrepp. 

Ta hand om lacken - metoder

Det finns olika sätt att vårda bilens lack. Grundläggande för all lackvård är noggrann och återkommande biltvätt med avfettning. Det är effektivt att kombinera med vaxning och polering som även ger är skydd mot smuts från väder och vind. En ny modern teknik har tillkommit som heter keramisk lackförsegling vilket ger stenhård skyddande yta som håller i flera år.

Polering - En polering ger bilens lyster tillbaka och tar bort små synliga repor effektivt. Man tar bor den oxiderade ytan som gör lacken matt av solen. Även strålkastarna behöver poleras med jämna mellanrum för en bra och korrekt ljusbild.

Biltvätt - För en effektiv biltvätt krävs inledningsvis en alkalisk avfettning innan bilen spolas med vatten. Sedan tvättar man noga bilen med svamp och vaxshampo.

Vaxning - Det ger bilens lack tillbaka sin ursprungliga lyster samt konserverar lacken på ett bra sätt. Efter vaxningen är det lättare att hålla bilen ren eftersom det ger en fukt- och smutsavstötande effekt.  

Glasförsegling - Även bilglaset på bilen blir hårt ansatt av smuts och fett. Här applicerar man ett medel som gör att glaset får en skyddande hinna som gör att vatten och smuts inte får fäste på samma sätt. 

Keramiskt lackskydd -  Det är en ny teknik som är oerhört effektiv och skyddar lacken mot all yttre påverkan. Det behåller lackens glans under lång flera år och ökar dessutom lystern. En stor fördel är också att man slipper tvätta bilen så ofta som annars. Man gär behandlingen efter en vanlig polering vilket ger ett lackskydd som även funger på fälgar av aluminium, plastdetaljer och alla glaspartier.

Behandlingen fungerar som ett lackskydd och skapar en oerhört hård hinna som håller i upp till 6 år. Hinnan står emot väder och vind men även fett och kemikalierna som används vid billtvätt. Det minskar problem med oxidation och solens UV-strålar. Det rekommenderas att lämna in bilen på en bilvårdsfirma och gör en ordentlig och korrekt keramisk lackbehandling får ett långt skydd. 

När du vill låta pengarna växa på egen hand

7 maj 2019

Har du också upptäckt den lukrativa värdepappershandeln? Det enda man kan säga med ganska så stor säkerhet är att pengarna växer på två områden; aktiemarknaden och fastighetsbranschen i Sverige. Så har man pengar över, som man vill se förökar sig, bör man handla på båda eller någon av dessa områden. Här tar vi upp, om man har ett företag som arbetar med värdepappershandeln.

Vad är LEI-kod?

Ända sedan finanskrisen 2008, har man velat inför strängare regelverk och kontroller över finanshandeln. De finansiella myndigheterna har sett ett alltmer växande behov av att kunna spåra värdepappershandeln och har därför infört en LEI-kod som alla företag som arbetar inom denna bransch, måste ha. LEIstår för Legal Entity Identifier, vilket innebär att när man har en sådan kod, kan någon utomstående spåra de aktiviteter som äger rum i handeln med värdepapper. På produkterna ser man till exempel en CE-märkning. CE-märkningen på olika produkter gör det möjligt att veta var produkten har tillverkats, var den såldes, och varifrån den ursprungliga porduktionsmaterialet kommer från. På liknande sätt ska en LEI-kod göra det möjligt att spåra ett värdepapper och vad som har hänt med det över tid.

LEI-koden underlättar kontrollen

Skulle till exempel en bank behöva göra en kontroll av handeln med ett värdepapper, kan banken gå in och med hjälp av LEI-koden skriva en rapport om den handeln. Den rapporten kan i sin tur senare ligga som underlag för en utredning, åtgärd av myndigheter i det land där handeln har ägt rum eller bara för att man ska kunna se vad som händer med de värdepapper som säljs och köps. Här kan du läsa mer: https://www.leikod.nu.

Vad innebär kontorsanpassning?

30 apr 2019

Företag expanderar, ändrarföretag inriktning, byter lokaler och få nya behov. Det är i dessa fall som kontorsanpassning behövs. Kortfattat handlar det om att anpassa de lokaler man har kontoren i så att man helt möter de behov som företagen har.

När behövs kontorsanpassning?

Det vanligaste är att ett företag vuxit så mycket att man behöver nya och större lokaler. Med tur kan de hitta lokaler som passar exakt efter behov. Har man haft kontor i ett klassiskt kontorslandskap kanske det går att hitta en lokal med liknande upplägg. Detta särskilt om utbudet av företagshotell och kontorskomplex är stora i en stad. I Stockholm är det däremot precis tvärtom. Utbudet är extremt litet och det är inte sällan att företag som främst jobbar med kontorsjobb hyr eller köper lokaler som haft en helt annan inriktning. I detta fall behövs kontorsanpassning. Helt enkelt en anpassning av lokalerna till de behov som finns.

Vilka genomför arbetet?

Vad som behöver ändras vid renovering och ombyggnation avgör även vilka som kommer utföra detta arbete. Vid grundlig ombyggnation handlar det både om VVS-personal, elektriker och snickare. Därtill kan det även komma golvläggare, inredare och IT-tekniker.

I Stockholm finns flera företag som valt att ha just kontorsanpassning som en av deras tjänster. Man utför då totalentreprenad och erbjuder kunden en komplett lösning. Därmed är det detta företag som tar hand om allt jobb oavsett vilka branscher som behöver vara inkopplade.

Var genomförs det?

Självklart kan kontorsanpassning genomföras i alla städer i Sverige. Så fort företag behöver flytta uppstår mer eller mindre behov av anpassning. Men ser man på antalet byggföretag som marknadsför sig mot denna speciella inriktning hittas de absolut främst i Stockholm och Göteborg. Det handlar inte enbart om att det är Sveriges två största städer utan att bostadsbristen och bristen på lokaler i dessa städer är enormt stor. Detta allra mest i Stockholm.

Det har resulterat i att man hittar nya och mer flexibla lösningar än tidigare. I Stockholm finns exempelvis garage som byggts om till lokaler och kontorslokaler. Detsamma gäller vindsförråd och andra lokaler som tidigare enbart användes till lager.

Vad kan exempelvis ändras?

Man kan förklara kontorsanpassning med tre steg. Första är ytskikten. Behöver golvet bytas, tapetsering ske eller taket målas? Här lägger man grunden för fortsatta arbetet.

Andra steget är att se över behovet av kontor och andra ytor. Ska innerväggar sättas upp, behöver dessa vara anpassningsbara och hur övriga ytor fördelas?

Tredje steget är att anpassa kontoret gällande inredning och stil. Detta sker utifrån företagets profil och kan därmed vara väldigt ljust och kliniskt likväl som mjukt och mysigt.

nordabglas.se/ är ett företag med stor erfarenhet av kontorsanpassning.

 

Så kan frisörer marknadsföra sig på nätet

22 apr 2019

Är du frisör? Eller planerar du att starta en salong och behöver göra en affärsplan? För många frisörer är en aktiv marknadsföring viktig, speciellt i början. Detta innan man har hunnit skaffa sig många stamkunder och en marknadsföring som sköter sig själva genom word-of-mouth.

Så vad kan man egentligen göra? Internetmarknadsföring är enkelt att komma igång med, och det har många fördelar. En fördel är att du generellt kan mäta resultaten väldigt bra. Du kan se hur många som har sett din annons, vad det kostar per klick och om din annonsering faktiskt också leder till konverteringar. Här berättar vi om ett par olika plattformar som frisörer kan använda sig av.

Adwords

Adwords är den populäraste plattformen för sökordsannonsering. Här betalar du per klick, och priset avgörs till stor del av konkurrensen på sökordet, men betydande är också vilket kvalitetsresultat annonsen för. Säg att du till exempel vill annonsera på ”frisör Åkersberga”. Din annons kommer då att bedömas på ett antal faktorer, bland annat hur relevant din annons och sida är i förhållande till sökordet ”frisör Åkersberga”. Om du får ett högt kvalitetsresultat kommer du att få en rabatt på klickpriserna. Får du ett lågt kvalitetsresultat tvingas du betalar mer än konkurrenter med bättre resultat, för samma klick.

I Adwords finns också en sökordsplanerare. Här kan du titta på vad folk söker på och bestämma vilket eller vilka sökord du vill annonsera på. Finns du i Åkersberga kan du titta på hur många sökningar ”frisör Åkersberga” har. Det kanske inte må vara några stora volymer sökningar, men kunderna som söker på det, och ser din sida, har god chans att vara nära till konvertering.

Facebook

Det som särskiljer Facebook från till exempel Adwords är möjligheten att ringa in sin målgrupp. På Adwords kan du visserligen fånga de som söker på ”frisör åkersberga” och därmed mycket sannolikt har ett intresse av att klippa sig där. På Facebook ser det dock lite annorlunda ut. Här kan du ringa in din målgrupp efter intresse, arbete och mycket mer. Precis som i Adwords kan du välja data som relaterar till kön och ålder, men att kunna välja intressen och bransch är det som särskiljer Facebook från de flesta andra plattformar.

Som nämnt i inledningen är internetsmarknadsföring ofta enkelt att komma igång med – men det kan vara desto svårare att lyckas med. Den som gör en seriös satsning kan välja att anlita en byrå med kunskap och erfarenhet. Med några enkla knep kan man snabbt nynas på nätet, som exempelvis hairbyzara.se/

Inriktningar inom varumärkesstrategi

10 apr 2019

Varför köper vi hellrevarumärke produkter från vissa varumärken än att välja billigare alternativ från mindre kända varumärken? Svaret är ofta att det första företaget lyckats bättre med sin varumärkesstrategi. Konsumenterna förknippar varumärket med olika egenskaper och känslor och väljer därmed deras produkter före andra företags produkter. Detta även om det skulle skilja i pris.

Det är bara att gå till sig själv och fråga vilken telefon man helst köper, en Samsung eller iPhone alternativt ett okänt märke som du aldrig hört talas om förr. Vad förknippar du med dessa tre olika alternativ? Hur har de jobbat med sin varumärkesstrategi.

För att bryta ner det går det att dela in arbetet inom varumärkesstrategi mot olika inriktningar. Här skiljer sig däremot marknadsföringsbolagen åt något men ett exempel kan tas från två olika marknadsföringsbyråer i Stockholm som just erbjuder denna tjänst.    

Företag 1

En Pr-byrå i Stockholm som grundades år 2000 och som sedan dess fått flera utmärkelser inom branschen. På deras sida om varumärkesstrategi presenteras tre inriktningar.

 • Varumärkesplattform

Detta kan sägas vara grunden. En plattform som resterande arbete tar avstamp från. Ett kortfattat dokument som visar vägen i vad som ska förmedlas och vad målet är med hela strategin.

 • Intern förankring

När plattformen är på plats är nästa steg att implementera detta tänk hos de anställda. Ett tydligt budskap ska förmedlas både internt och externt. Ett budskap som ska bli så självklart att man förknippar det med dess varumärke. Det är även viktigt att de anställda både inser vikten av detta arbete och även blir delaktiga i att förmedla budskapet.

 • Extern kommunikation

Hur ska denna nya varumärkesstrategi användas utåt? Vilka kanaler ska användas? Vem genomför detta och vilken utvärdering ska sedan ligga till grund för nästa steg? Det är den externa kommunikationen som många tänker på när man har varumärkesstrategi men som visas ovan är det tredje steget. Utan steg ett och två kommer steg tre att falla platt.

Företag 2

Ett företag i centrala Stockholm som vill hjälpa företag med dess digitala närvaro. Detta med allt från driva webbsidan till att synas inom sociala medier. En av deras tjänster är därmed varumärkesstrategi. Här har man fyra punkter som nämns:

 • Varumärkesplattformar

Se ovan

 • Varumärkesmätningar

Utvecklas arbetet med varumärket åt rätt håll? Det är viktigt, men inte lätt, att skapa tydliga mål som därmed kan utvärderas efterhand. Det blir därmed ett sätt att utvärdera varumärket, logan, kommunikationen m.m. Hur värderas varumärket idag?

 • Varumärkesanalyser

Varumärkesanalys ligger till grund för allt arbete som sedan ska utföras. Den kan med fokus på företaget och dess verksamhet likväl som mot kunder, konkurrenter och marknad.

 • Konverteringsgrad

Hur kan varumärket användas för att öka konverteringsgraden? Vilken strategi ska användas för att få fler besökare till att bli kunder?

Ser man på dessa två företag i Stockholm så finns alltså mycket stora likheter. Även om de presenterar olika underavdelningar inom varumärkesstrategi så är målet och oftast vägen dit densamma. Skillnaden är bara vilka ord man använder.

Välja digital bokföringsbyrå i Stockholm

2 apr 2019

De flesta företag anlitar en bokföringsbyrredovisningå för att få hjälp med bokföringen. Därmed kan man lägga all tid och arbetskraft på de tjänster och produkter man säljer istället för att lägga detta på onödig administrativ tid. Många har även samma bokföringsbyrå under mycket lång tid vilket betyder att man bör tänka efter extra innan man tecknar avtal med en byrå. Vad kan du som bor i Stockholm tänka på i val av byrå för bokföring?

Framtiden är digital

Utbudet av olika lösningar för digital bokföring ökar mycket fort. Det handlar allt från att man kan lämna in sina papper digitalt till att hela bokföringen finns tillgänglig digitalt för både kunden och bokföringsbyrån. Detta har en rad fördelar. Digital bokföring innebär bland annat att bägge parter kan se hur bokföringen sker live och inte enbart luta sig på en månadsrapportering. Dessutom blir det betydligt mer transparent och kunden kan själv välja hur mycket av bokföringen man vill göra.

Men framförallt innebär den utökade digitala bokföringen att man inte är bunden till en plats. Hittar du inte bokföringsbyrå i Stockholm som möter dina behov i tjänster och pris så leta i andra städer. När bokföringen sker digitalt behöver man knappast träffas på ett kontor utan kan sköta allt på distans.

Samtidigt bör du fundera över vad som händer om du en dag verkligen vill träffa byrån. Har du företaget i Stockholm och väljer ett företag i Uppsala är det ju inga problem att åka dit om så behövs. Men väljer du Kiruna blir det svårare.

Inriktning i storlek

Bokföringsbyråer kan ha något olika inriktning i vilka företag de prioriterar. De flesta säger att ”vi jobbar mot alla företag” men fråga gärna ungefär hur många anställda företagen har som de jobbar mot. Är du ett enmansföretag kan det finnas en fördel att välja en byrå som har många andra enmansföretag. På detta sätt har de denna inriktning och den kompetens som behövs för att möta dina behov.

Priset är avgörande

Med digital bokföring har priset pressats på bokföring. Men inget är gratis och det skiljer rejält mellan företagen. Titta inte på timkostnaden utan be de uppskatta ungefär hur lång tid detta arbete kommer att ta. Se på dina tre sista månader och räkna ut ett snitt gällande verifikationer. Ange detta när du ber om pris och uppskattad tid. Det kommer tydligare visa vad slutsumma blir. Det allra bästa brukar vara att prata med andra som har samma byrå för att höra hur mycket de betalar och om de är nöjda. digitalredovisning.nu/ är en byrå som har nått framgångar på detta område med stora kunskaper. 

← Äldre inlägg