Blogg

Så kan företaget prioritera ärenden

6 jan 2020

Är det många ärenden som ska hanteras och alla ärenden skriker lika högt och mycket "NU"? Då kan det till sist bli övermäktigt vilka ärenden man ska börja med. Som ansvarig för att möta alla frågor, ringa upp, skriva till eller bara vara närvarande hos den som har ärenden kan man till sist splittras mellan de olika ärendena. Då är det bättre att skaffa sig ett system som hjälper en med detta.

Det finns ju troligen de som har haft det på liknande sätt innan man själv hamnade i kläm mellan dem som behöver hjälp på en gång och dem som faktiskt kan vänta och där det inte är lika viktigt att de får hjälp eller hantering på en gång. Här finns det några olika ärendehanteringsystem som är bättre eller sämre än andra. Det viktiga är ju att man får det slags system som passar det egna företaget. Det finns olika system som är mer anpassade för ekonomiska ärenden, e-post-hantering och vårdfrågor. Det blir då upp till var och en att välja det slags ärendehanteringsystem som passar den egna verksamheten bäst.

Så kan ett ärendehanteringssystem fungera

Ett anpassat ärendehanteringssystem ska kunna prioritera bland de olika ärendena som man själv lägger in i systemet. Då fungerar systemet och prioriterar de ärenden som är viktigast och som ska hanteras före de andra, med hjälp av en robot som lägger alla ärenden i ett köordning. Utifrån vissa kriterier så bildas då en kö av ärenden som dyker upp i användarnas flöde när det är viktigt att de åtgärdas. Det kan handla om att prioritera värdefulla kunder och sådana som har betalat stora summor. De som inte har betalat så mycket kommer sist eller långt ner i listan. Ärendehanteringssystemet kan också göra påminnelser om vilka åtgärder som är viktiga, dwet kan mäta tiden som det tar att utföra vissa åtgärder. Det kan ge rapporter och exportera data till excel-ark så att användaren snabbt ser resultatet där. Man kan lägga in rapporter av olika slag i systemet.

Ett ärendehanteringssystem minskar tiden för kunder

För kunderna som inte känner till hur det fungerar i företaget kan ett ärendehanteringssystem korta ner väntetiderna. De vet inte vilka kunder som har hamnat före dem i kön för hanteringarna, och de vet inte vilka som ligger bakom dem i kön och de ska heller inte veta det. Det enda som kunderna ska märka är att servicen och tiden är rätt prioriterad och att de får svar på sina frågor. Här kan du läsa mer om ärendehanteringssystem på: https://www.ärendehanteringssystem.nu

Sälja företaget - ett sätt att skapa tillväxt?

6 dec 2019

Mergers and acquisitions – företagsförvärv – kan vara en väg till framgång både för köparen och säljaren. En rådgivare visar vägen.

Det kan låta som ett märkligt koncept, det som nämns i rubriken. Kan man verkligen vinna på att låta sitt företag bli uppköpt av ett annat företag, och framför allt, kan man få det att växa? Är det inte snarare så att företaget ”äts upp” av det större och blir en anonym del i ett större sammanhang?

Till att börja med kan det vara bra att konstatera att det finns många olika typer av företagsförvärv och det är långt ifrån alla som blir till gagn för det företag som köps upp. Ett företagsförvärv kan vara allt från en fredlig sammanslagning av två jämnstora företag till en ren och skär hostile takeover, som sker mot det säljande företagets vilja. Men det kan också vara något som gör att företaget får möjlighet att växa och nå sina mål.

Affärsmän skakar hand på möte

När kan det vara en lyckad idé att sälja företaget?

Om man vill ha möjlighet att driva vidare sitt företag efter eget huvud så långt det är möjligt, men få större ekonomiska muskler, kan det det vara en idé att sälja sitt företag enligt konceptet private equity. Private equity innebär att ett investmentbolag köper upp ett företag som man tror har stor potential att växa och göra vinster. För uppköparen blir köpet en investering eftersom man får tillbaka pengarna om företaget går bra. För företagaren blir det ett sätt att utveckla sitt livsverk mot de mål man satt upp.

Att sälja sitt företag är alltså inte den bästa idén om man bara driver företaget för att tjäna pengar. När man säljer företaget övergår även företagets vinster till de nya ägarna, och själv får man nöja sig med en lön. Men om man har andra drivkrafter, som en passion eller en idé som man till varje pris vill förverkliga, då kan en företagsförsäljning vara rätt väg att gå.

Ta hjälp av en extern rådgivare för att sälja företaget

När man vill sälja sitt företag gäller det inte gå för fort fram. En försäljning bör planeras noga och i så långt det är möjligt hållas hemlig innan något är klart. Under tiden man planerar sin försäljningsstrategi är det en god idé att trimma företaget och göra det så attraktivt som möjligt, genom att försöka dra ner på onödiga kostnader och göra en lista över det som talar för företaget, som potentiella kunder, framtida produktutveckling och så vidare.

I den här processen är det mycket bra att ha med sig en rådgivare inom mergers and acquisitions, som kan hjälpa till med att lägga upp en försäljningsstrategi, leta efter potentiella köpare och även förhandla med dessa för företagets räkning. Man kan se en sådan rådgivare som en sorts mäklare som hjälper till med att sälja företaget, ungefär som när man säljer en bostadsrätt. En rådgivare hjälper dig på samma sätt att få högsta möjliga pris för det du vill sälja.

Läs mer på https://www.hdrpartners.se/

Vad gör en säkerhetskonsult?

26 nov 2019

Den som lyssnade på Sveriges radio i somras och lyssnade på olika kändisars sommarprat på radion, kunde höra hur "Blondinbella" alias Isabella Löwengrip, som är en bloggare och som har blivit stalkad av en farlig person, stängde in sig i ett "panicroom" som hon hade låtit bygga i sin bostad. Hon och hennes barn hade tagit sig in i sitt "panicroom" när stalkaren kom, trots besöksförbud.

Hon kunde skydda sig och sina barn, genom att ha tänkt igenom sin egen säkerhet innan stalkaren kunde skada henn och barnen. Hon hade gjort det genom att bygga ett "panicroom" som hon gick in i, och där kunde hon ringa polisen i lugn och ro. De kom och stalkaren försvann. Det är sådana saker som en säkerhetskonsult kan hjälpa till med.

Så arbetar en säkerhetskonsult

Om man anlitar en säkerhetskonsult så kan den personen gå igenom vilka reella hot som kan finnas antingen kring en privatperson som "Blondinbella" eller mot ett företag. Säkerhetskonsulten gör en säkerhetsanalys av företaget. Kanske säkerhetskonsulten går igenom vilka skydd som redan existerar; finns det något skyddsrum som man kan gå till ifall något händer? En säkerhetskonsult kan förbereda personal på ett företag, om hur de ska agera ifall något händer. Om personalen på ett företag har ett säkerhetstänk så kan de agera på rätt sätt ifall något händer.

Det kan man göra vid ett attentat

Bland det allra viktigaste som man kan göra vid ett eventuellt attentat, är att försätta människor i säkerhet. Man kan bygga "Blondinbellas" "panicroom". Man kan visas på utgångar och stänga viktiga dörrar. Man kan lära personal hur de kan skydda sig själva mot en attentatsman. Man kan bygga med säkerhetsdörrar, som man inte kommer genom utan behörighet. Man kan bygga med säkerhetsdörrar och fönster som alla är skottsäkra. Man kan gå genom säkerhetsrutiner, så att man inte får ta med sig metall till jobbet, och ha en säkerhetsingång som börjar pipa om man har metall på sig.

Minimera risker för felaktigt agerande

Det finns många saker som man kan göra om det skulle bli angeläget med en större säkerhet på en allmän plats.Man kan även anlita säkerhetspersonal som patrullerar på dagarna om personal skulle vara utsatt. Genom att mentalt förbereda personal kan de så snart som något händer, veta vad de ska göra och står inte handfallna ifall något skulle hända. Om personalen vet vad de ska göra, så har man minskat riskerna för skador och de kan känna sig trygga med att de vet vad de ska göra. 

Så kan man rekrytera ny personal

16 nov 2019

Hur gör man för att hitta stjärnorna på sitt jobb? Hur kan man se till så att ett företag blir attraktivt för duktiga personer som har lust att lägga ner sin energi och sitt kunnande på företaget? Är det en hög lön som är avgörande?

Många vill ju ha en hög lön, men frågan är om man får rätt person för jobbet, endast genom att erbjuda en hög lön. Många människor som vill ha ett VD-jobb med hög lön, är inte alls duktiga VD:ar – tvärtom. Många är inte det. Nej, det krävs mer än en hög lön som kan locka rätt person till ett företag. Ibland kan det vara sådant som att de får arbeta med något som de tycker är stimulerande.

Anlita rekryteringsbolag som anställer folk

Driver man ett företag, vill man kanske helst av allt kunna koncentrera sig på det som man själv är bra på och kan. Är det då så att man är upptagen med annat, kanske man behöver ta hjälp av andra som kan frågor om rekrytering bättre än vad man själv kan. Att genomföra en eller flera rekryteringar tar mycket tid. Om man skulle annonsera ut en attraktiv tjänst, kan man få flera 100 ansökningar. Ska man då gå igenom 100-tals ansökningar tar det lång tid. När man väl har läst genom alla ansökningar och ska välja ut några av dem som ska komma på en anställningsintervju, ska man kunna ställa rätt frågor för att få information om personerna som är viktig och som hjälper en att välja ut vilken person som man sedan vill anställa – men vilka är de frågorna? Ska man bara gå på den som man tycker är trevlig? Ska man ställa viktiga frågor och bestämma sig på måfå? Är man inte van vid att göra detta, blir det mycket svårt att rekrytera rätt personal. Då är det faktiskt lättare att anlita en rekryteringsfirma som arbetar med detta varje dag.

Spara tid och låta någon anna anställa folk

Anlitar man en rekryteringsfirma kan man spara tid genom att någon annan kan detta och gör allt för arbete. Istället för att man själv ska lägga ner tid på att läsa ansökningsbrev, CV och träffa dem, kan man istället överlåta sådant till en rekryteringsfirma som kan göra allt sådant åt en. De är vana av att läsa ansökningsbrev och kan "läsa mellan raderna". De har läst beteendevetenskap och kan utvärdera personer på ett helt annat sätt, än vad en lekman kan göra. Läs mer om rekryteringar på: http://www.najspeople.se.

Mer reklam åt folket!

6 nov 2019

Alla företag är helt beroende av marknadsföringsmaterial. Utan reklam dör företagen. Utan reklam och möjligheten att hitta nya och fler kunder får företagen inte in nya intäkter. För alla företag som vill leva är det viktigt att få in nya och fler kunder. Är man inte på tårna och ser till så att fler får veta om de tjänster och varor som man säljer, går man till sist under.

Det sägs att det företag som inte marknadsför sig, inte finns kvar som företag om några år. Så viktig är marknadsföringen. Är man inte beredd att satsa av företagets tillgångar på reklam och marknadsföringsmaterial så ser man inkomsterna krympa. Kunderna vet inte om att företaget finns och inte heller vad som erbjuds eller vad som finns för dem. Det enda som kommer att hända är att de hittar till kunderna.

Se till att kunderna hittar till företaget

Bland det viktigaste ett företag har att annonsera om, är hur kunderna hittar till företaget, oberoende om det är på den digitala vägen, eller om det handlar om en fysisk butik. Att göra det lätta för kunderna att hitta till företaget är bland det absolut viktigaste; var du finns, vad du har att erbjuda i form av varor och tjänster och varför de ska välja just dig. Till vilket pris är endast en senare fråga. Kan man motivera varför kunderna ska välja just dig och om de förstår vilken hög kvalitet som du har, kommer de att vara villiga att köpa dina saker oavsett pris. Så att framhålla förtjänsterna med dig är bland det allra viktigaste. Så snart kunderna förstår det, kommer de att vilja köpa dina tjänster.

Papper – ett av Sveriges bästa produkter

Ända sedan medeltiden har man producerat papper i Sverige. Det blev tidigt ett av de viktigaste varorna som landet kunde exportera och en del av det välstånd osm vi ser i dag i Sverige kommer ur denna export. Många pappersbruk gick dessutom i export till andra länder, i form av kunskap och know-how om hur papperstillverkning går till. Den kunskapen har varit värdefull för utvecklingen av det moderna Sverige som vi känner till idag. Och papper fortsätter att vara en mycket viktig del av all vår konsumtion i vår vardag. Att ha ett helt papperslöst samhälle skulle aldrig fungera. Vi den svenska skogen att tacka för allt det papper som vi har kunnat använda och utnyttja till förmån för information.

Arbeta som elektriker i Västerås

30 okt 2019

Hur gör man om man vill arbeta som elektriker i Västerås? Är du i starten av ett nytt företag och behöver och vill etablera dig som elektriker med egen firma i Västerås, kan man behöva följa en strategi som även gäller för andra slags bolag. Här går vi igenom vad man bör tänka på när man står i starten av ett nytt bolag.

 1. Administration – bland det absolut första som man bör göra när man startar nytt företag, är att ansöka om F-skattsedel. Det gör man enklast på sajten verksamt.se. Man bör även göra en notering på Bolagsverket om att man har startat ett nytt företag. Man betalar en avgift till Bolagsverket, men inte till Skatteverket. Man måste göra en affärsplan och affärsidé för att visa att man vet vad man gör när man startar eget.
 2. Tillväxtstrategi – med affärsplanen och affärsidén är det även bra att göra en tillväxtstrategi; hur ska du bli en etablerad firma? Hur ska du kunna växa på marknaden? Genom att ha en medveten sådan plan, kommer du att ha mycket lättare sedan när du väl växer, för det vill väl alla som startar eget, eller hur?
 3. Kunder och marknadsföring – har du redan kunder, eller behöver du skaffa dig nya kunder? Hur ska du hitta nya kunder? Vilken slags marknadsföring vill och bör du ha? Att marknadsföra företaget är mycket viktigt. Även om du har kunder idag, bör du hela tiden ha en plan för att de nuvarande kunderna kanske inte finns kvar i morgon. Den som har en marknadsföringsplan kommer att konkurrera ut dem som inte har det.
 4. Fakturering och bokföring – det praktiska arbetet och det viktigaste arbetet i företaget kommer att vara att fakturera. Du måste ju få in inkomster. Här finns det många bra datorprogram som är bättre eller sämre dör denna administration. Sedan måste du som företag bokföra alla utgifter och inkomster, det är på basis av den som du sedan betalar skatt.

Arbeta som elektriker i Västerås

Så hur är det att arbeta som elektriker i Västerås? Det är ingen dum idé att arbeta just i Västerås, då staden ligger nära många orter; det är nära till både Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Enköping, Arboga, även om det kommer att medföra en del resande i arbetet. Skulle kundstocken sina i den ena staden, kommer du alltid att kunna hitta nya i någon annan av dessa städer. Och arbetar du duktigt och får många nöjda kunder, sprider sig det goda ryktet snabbt i en stad som Västerås. Det är inte lika anonymt som att arbeta i Stockholm, till exempel. Läs mer om arbete som elektriker i Västerås på: https://www.elektrikervästerås.se.

Problem med tidhantering?

26 okt 2019

Är man bara sin egen, får man fylla hela företagets olika tjänster i en och samma roll. Man är sin egen VD, sin egen ekonom, sin egen marknadsförare och utförare. Arbetar man som till exempel hantverkare, är man den som reser mycket, åker fram och tillbaka till sin färghandlare, elhandel eller vilken leverantör som man använder sig av, så har man sällan tid för den där viktiga administrationen. 

Det finns ju fler än egenföretagare som kan behöva sköta administraitonen när man är på språng. Arbetar man till exempel som hantverkare och samtidigt som projektledare, kan man behöva komma åt de andras tidregistrering, samtidigt som man är ute på egna uppdrag. Det är inte alla gånger som man har tiden att åka in och ut från sitt kontor när man är ute själv och arbetar som hantverkare. 

Arbeta som projektledare med administration

Hantverksdata för tidrapporteringar

Om det är så att man leder ett projekt, eller till och med kanske själv är företagsägare, och har personal som man behöver hålla kollen på; hur lång tid tar varje moment i ett projekt? Vad kostar allt per timme – kan man behöva ett användbart och praktiskt verktyg som hjälper en att hålla koll på antal timmar och kostnader. Det går inte att ha ett stort program, som till exempel Visma för sin tidrapportering, då man kanske bara har med sig sin mobil när man är ute på jobb. 

Visma för stort för småföretagare

Att då bara ha Visma att tillgå, för sin tidrapportering kan vara lite väl stort. Men det finns andra program som är mer nedskalade för hantverkare som är ute och aldrig åker in till företagets kontor. Det är då program som vem som helst kan ha i sin mobil, eller i sin iPad, och är åtkomlig överallt där man råkar befinna sig. Använder man sig till exempel av ett program som heter Hantverksdata, som är särskilt uppbyggt för hantverkare, med tidrapportering, offertskapande, bokföring med mera, så kan alla få åtkomst till samma data.

Program som underlättar för alla

Alla kan se hur mycket tid varje moment i projektet eller arbetet som krävs och vad det kostar. Om alla kan göra sin egen tidsrapportering själva och samtidigt se de andras tidrapportering blir det lättare för alla att se hur lång tid de andras arbete kräver. Det gör att det blir större acceptans och förståelse för tidsåtgången för de andras arbete och man undviker irritationer och missförstånd.

När du behöver personal i Stockholm

2 okt 2019

De flesta företag finns i Stockholm – det är inte så konstigt med tanke på att Stockholm är Sveriges största stad. Alla företag som vill väx mycket, flyttar förr eller senare till Stockholm. Det är här som man ägnar sig åt  rekrytering i Stockholm – dit de flesta väljer att flytta till. Men hur gör man för att hitta rätt personal till sitt företag? 

Det finns en hel bransch som ägnar sig åt rekryteringar. Det företag som kanske har en stor produktion, hinner inte alla gånger att rekrytera den personal som man kanske behöver. Att rerkytera personal tar nämligen ganska mycket tid i anspråk. Då kan det vara bra att anltia ett företag som är vana vid sådant och som vet hur man bär sig åt. Om man råkar rekrytera fel person till en tjänst, kan det innebära mycket tid, att först anställa, för att sedan komma underfund med att man har anställt fel person och behöva göra om hela proceduren på rätt sätt. Då kan det vara bättre att rekrytera rätt person från början i stället. 

Annonsera om tjänsten

Det första som man behöver göra är att annonsera om att tjänsten finns och att man vill ha någon som arbetar med det. Man kan annonsera i Arbetsförmedlingens annonser, i bemanningsföretagens annonser, på sajter som till exempel LinkedIn, på sociala medier som Facebook, Instagram, Whatsup och så vidare. Man kan även annonsera på den egna hemsidan om att man söker någon för en viss tjänst.

Intervjua någon för arbetet

Har man fått några hundra ansökningar på annonserna kan man börja intervjua folk för tjänsten. Man ringer dem och ber om att de ska komma på en intervju på arbetstplatsen. Genom att de kommer till företaget som de sedan ska jobba på, kan både du som ska anställa och de som vill bli anställda, känna efter om de skulle kunna passa in och trivas på arbetet.

Anställa personen

Har man kommit underfund med att en person skulle passa mycket bra på företaget kan man då anställa den personen. Man måste erbjuda en lön, som den personen kan tacka ja, eller nej till. Man bör skriva avtal där det tydligt framgår vilken lön personen ska få, för hur lång tid som man tänker sig att arbetet ska vara och vilka arbetsuppgifter som den personen ska ha. Ju mer man har specificerat i avtalet desto lättare är det om det skulle uppstå konflikter. Då kan man bara gå till avtalet och utifrån det bestämma hur det ska bli.

När man har gått i stå i företaget

30 sep 2019

Känns det som att företaget har stagnerat? Det kan hända alla företag, särskilt de som har haft stora framgångar. De kan göra så att man på företaget känner sig mätt och tycker att man kan luta sig tillbaka litet, efter att ha lyckats på sitt område, eller inom sin bransch. Det krävs enormt mycket av ett företag att inte stagnera, att inte vila på sina tidigare framgångar, utan att hela tiden söka efter nya sådana. Det krävs en enorm viljeansträngning och energi för att komma vidare i sin utveckling och inte bli nöjd med det som varar just då. Så hur kan man komma vidare om man har stagnerat? Här ger vi några tips på hur man kan komma vidare.

Vidareutbilda personalen

Man kan alltid satsa på att vidareutbilda personalen som får åka iväg och lära sig nya saker. Om personalen får en utbildning som gör dem mer kompetenta och lär sig mer om IT och hur man kan använda IT mer och bättre i sitt arbete på företaget så ser man till så att de kan applicera det som de har lärt sig i företaget och kan införa nya rutiner för arbetet och nya verktyg som kan hjälpa dem att bli mer effektiva.

Anställa nytt folk

Vill man inte vidareutbilda den egna personalen, inom till exempel IT, så kan man anställa folk som kan sådant och som kan hjälpa företaget att komma vidare. Många företag för ofta så; de ser ett behov att företaget ska jobba mer digitalt och anställer någon som kan föra företaget in i den digitaliserade världen.

Ledningen åker på inspirationsresa

Man kan även sända iväg ledningen på en inspirationsresa som inspirerar dem att åstadkomma något nytt i företaget. Det kan vara i princip vad som helst, men huvudsaken är att ledningen blir inspirerad och vågar tänka i nya banor, kan lösa problem i företaget på nya sätt och inte bara fortsätter att acceptera att man har det som man har det i företaget.

Ta in konsulter som löser problemet

Man kan även ta in konsulter som löser problemet med stagnation. Då kan konsulten som kommer utifrån, se på stagnationen i företaget med nya och fräscha ögon, och kan därför, med sin erfarenhet visa på lösningar som är bra för företaget och för de anställda. Konsulten kan inspirera alla i företaget, hur man kan komma vidare och inte stagnera. All utveckling börjar alltid med nya tankar och idéer. Här kan du läsa mer.

Bokföringsprogram för enskild firma

26 sep 2019

Tänk om det fanns ett enkelt bokföringsprogram för enkild firma. Så enkelt det skulle vara att kunna uppdatera det när som helst.

Säg att du jobbar som sömmerska, och har lite olika uppdrag. Du arbetar dels för en teater som hela tiden behöver nya kostymer. Ett annat updprag har du för ett danskompani som också behöver nya kläder när de framför sina olika dansföreställningar. Men sedan säljer du en hel del egna kläder. För dessa tre olika uppdrag behöver du hålla koll på hur mycket du får in för de enskilda uppdragen, och veta vilka av dem som kräver mest utgifter.

Det finns bokföringsprogram för detta

Då kan det vara en viss tröst att det faktiskt redan finns ett bokföringsprogram som är som klippt och skuret för den enskilda firman. Då kan du enkelt bokföra de olika inkomsterna som kommer in. Du kan ha ett konto för teatern, ett konto för danskompaniet och så ett bara för alla de kläder som du säljer. Genom att bokföra de olika uppdragen skilt för sig, ser du hur mycket tid och pengar som varje uppdrag kräver. Du kan se vilket av dem som kostar mest och hur du i så fall kan ta betalt. Du ser vad varje verksamhet kräver i tid och pengar. Utifrån det kan du sedan bestämma hur mycket du kommer att lägga din energi på. Ser du till exempel att arbetet med teatern kräver mer av din tid och pengar än vad du får in, och samtidigt ser att de kläder som du säljer ger mer pengar, då kanske du ska satsa på att sy dina kläder och sälja mer av dem. Eller tvärtom.

Viktigt hålla koll på ekonomin

Det är viktigt för alla företag att hålla en koll på ekonomin. Även detta gäller det egna företaget. Ser man att det kommer in fler uppdrag som man klarar av på egen hand, men ser att man kan tjäna mer pengar på ett av uppdragen kanske man till sist har råd att anställa någon som kan förmera de produkterna eller tjänsterna och som i sig är mer lönsamma. Man kan skaffa sig ett bokföringsprogram, som håller nere kostnaderna för bokföringen. Det kostar en del att anställa en ekonom som håller i bokföringen. Att hålla sig med en egen bokföringsfirma eller en konsult kostar också mycket. Har man då bara ett litet företag vill man kanske hålla nere nokföringskostnaderan och det kan man göra med bara ett enkelt och digitalt bokföringsprogram.

Lär känna dina kunder

9 aug 2019

Alla företag kliar sina huvuden för att försöka få sina kunder att köpa just deras produkt. Hur mår man fram till sina kunder på bästa sätt? Att marknadsföra sin produkt eller tjänst är självklart men om man inte vet var och hur spelar det ingen roll hur bra den är.

Det går faktiskt lättare att sälja en dålig produkt med bra marknadsföring än en superb sådan med dålig. 

Kundinsikt

Man vill så precist som möjligt får kundinsikt om hur människorna man tänker sig rikta sig emot  fungerar och tänker. För att nå fram med sin marknadsföring måste man därför noga kartlägga sin kundgrupp. Att skaffa sig kundinsikt är A och O i framgångsrik reklam. Det gäller att alltid ligga steget före och lära sig hur man når fram till rätt grupp av människor som man tror attraheras av just dina tjänster och produkter. Idag kan man genom internet precis se vad människor gör online för att rikta marknadsföringen på rätt sätt.

Viktigt med struktur

När man samlar in all data så är det viktigt att veta vad man ska göra med den och noga utvärdera den. Det gäller att ha ordning på informationen man får för den kan i rätt händer vara guld värd. Det kan bli fel om man slarvar och riktar marknadsföringen fel. Vi har nog alla varit med om att få helt fel reklam till sig. När man som körkortslös får reklam för bilar, barnlösa får annonser för leksaker och så vidare blir man irriterad.

Analysera beteenden hos människor

Det gäller att samla in så mycket kunddata som möjligt hos männískor som man tror skulle vara intresserade att ens tjänster och produkter. Man tar reda på intressen, familjesituation, ålder, kön, var de bor, hur de bor och yrke med mera. Efter detta går man in på djupet och undersöker köpbeteenden, värderingar och annat för att få en bild av kunderna för att kunna rikta insatserna utifrån det. 

Olika kanaler för att nå fram

Beroende på vad man får fram när man samlat på sig så mycket kunddata som bara är möjligt kan man sedan effektivt rikta marknadsföringen. Man kan tydligt se hur olika människor fungerar genom noggrann analys. Det skiljer sig en del mellan olika grupper. Det är väl inte förvånande att idag den yngre generationen till stor del är online. Men även där ser man olika beteenden. De yngre spelar mer spel medan de äldre använder sociala medier i stor utsträckning. Medelålders svenskar är också online, men besöker oftare nyhetssajter, bloggar och sajter som berör deras intressen. 

 

 

 

Stockholm Vatten- och Avfalls information om bilskrotning

30 jul 2019

För invånarna i Stockhbilskrotolm finns Stockholmvattenochavfall.se som en informationsportal gällande vatten- och avfallshantering. Här kan man bland annat läsa om var närmaste avfallsstation finns samt hur olika saker ska sorteras. Det är även här som information hittas gällande hur man ska göra med bilar som ska skrotas.

Producentansvar innebär att skrotning sker gratis

Någon skrotningspremie finns inte längre men däremot är det gratis att lämna in skrotbilar hos producenter och vissa återförsäljare. De ska därmed kunna ta hand om det avfall som skapas inom branschen. Detta i likhet med hur producentansvaret gäller för elektronik där man kan lämna tillbaka till återförsäljare av detta.

Informationen kring hanteringen av bilskrot i Stockholm anger däremot att mottagaren kan ta ut en avgift om ”bilen exempelvis saknar motor, växellåda eller katalysator”.

Ett alternativ är att åka till en bilskrot. De flesta tar emot bilarna gratis men om man inte är auktoriserad finns inte kravet att de måste ta emot bilarna gratis. Inom Stockholm finns två bilskrotar som ingår i mottagningssystemet för bilproducenterna. Utöver dessa finns även andra privata alternativ. Enklaste sättet att hitta en bilskrot i närheten är att gå in på Bilretur.se och sedan söka upp en lämplig bilskrot.

Vad kostar det?

Att lämna in en bil på en bilskrot kostar inget så länge de har avtal med bilproducenterna. En privat aktör utan avtal kan i teorin ta ut vilket pris de vill även om det mycket sällan kostar något.

Kan jag tjäna pengar vid skrotning?

Det är vanligt att en bilskrot inte tar ut någon avgift när bilen lämnas in. Men det finns även de som ger en viss ersättning. Det kan exempelvis vara att du som kund får 500 kr för en skrotbil förutsatt att alla väsentliga delar fortfarande finns kvar. Önskar hämtning av en skrotbil får man däremot extremt sällan ersättning.

Kan jag få hämtning?

Ja, inom Stockholm hämtas skrotbilar generellt utan någon kostnad. Om en bilskrot vill ha ersättning för hämtning så kontakta ett par andra och jämför eventuella priser. Ofta finns det minst en skrot som inte tar ut avgift för hämtningen.

Går det att köpa bildelar på skroten?

Även på denna punkt varierar det. Det finns bilskrotar som har ett mycket stort uppbyggt lager och vissa har till och med E-handel. Detta medan andra snarare valt att fokusera på metallåtervinning och återvinning av annat material. Det säljs då till återvinningsföretag vilket gör att privatpersoner inte kan köpa några reservdelar på skroten.

Få företagets kapital ska växa

2 jul 2019

De flesta företag önskar sig nog ett stort och stadigt kapital. Företagare är ju som andra människor; vissa är slösaktiga och är generösa. Ju större kapital som de har, desto mer generösa blir de. Andra är snåla, ovasett hur stort kapital de har. Då spelar det ingen roll, om de sitter på ett stort kapital eller ej. De är lika måna om att inte spendera ett öre för mycket oavsett hur mycket pengar de sitter på. Dock är det gemensamma för alla företag att de borde spara mer. Är man ett aktivt företag, och agerar på en nationell eller global arena, så måste man vara rustad för alla möjliga och omöjliga scenarier i framtiden; allt kan hända.

Så kan företagen spara pengar

Som bekant, kanske, är det ju ingen idé för någon som vill spara att sätta pengarna på banken, eller hur? Vi får ju knappt någon ränta, och det beror i Sverige på att bankerna i sin tur inte får någon ränta från staten, via Riksbanken. Den ränta om bankerna får betalt för kallas reporäntan, osm för tillfället ligger på -2,5 procent. Det gör att bankerna förlorar på att ge sina kunder i sin tur någon ränta. Därför är det bättre för alla som vill spara pengar, att göra det genom att investera sina pengar på någon kapitalförvaltning som till exempel en infrastrukturfond. Genom att investera pengarna i bolag som i sin tur gör stora vinster och som sedan delar med sig av vinsten till sina aktieägare så vinner både privatpersoner och de företag som har investerat i dem. Det ger en högre avkastning än ett sparande på bank. 

Vad ska man välja?

Det är en ganska stor djungel av aktier och derivat på aktiemarknaden och börsen. Många som själva inte är insatta, anlitar i stället någon som är det. Antingen anlitar man en börsmäklare, eller en kapitalförvaltare. Andra litar inte på varken den ena eller den andra, utan låter i stället en robot köpa och sälja aktier. Roboten är programmerad så att den genast registrerar en höjning av en aktie, och även en sänkning av ett aktievärde och blixtsnabbt säljer och köper enligt de registrerade höjnngarna och sänkningarna på börsen. På så sätt är handeln inte beroende av människor, tankar, känslor eller dagsformen. Vissa tycker att det känns tryggt, medan andra vill ha riktiga människor som gör det arbetet åt dem. Som tur är finns det möjlighet att kunna välja både och eller det ena eller det andra.

Så skapar du effektiva team

23 jun 2019

Enligt Shakespeare sade den slagna mannen Gloucester vid slaget vid Voworth Field: en häst, en häst, ett kungarike för en häst. Meningen är väl den att utan en häst kan en människa inte röra sig, är lika försvarslös som ett kungarike utan sin ledare. En häst är här viktigare än hela kungariket, för utan hästen ingen funktion och ensam riddare är bara en vanlig man men med en utomordentligt tung utstyrsel, klumpig nog att knappt kunna springa. Utan hästen är han ingenting. Så är det ibland. En ledare utan en grupp att leda är ju ingen ledare. Och en grupp utan ledare blir till ingenting, det blir ett kafferep på sin höjd.

En grupp med rätt ledare kan nå vad som helst

Men en grupp med en duktig ledare kan egentligen åstadkomma vad som helst, till och med bygga en raket som ner ända fram till mars, månen eller någon annan planet. Med en grupp med rätt ledare kan man bli ett framgångsrikt företag som skapar välfärd och vinst för många människor. Så hur kommer man dit? Hur skapar man en grupp med människor som utgör ett effektivt team? Hur gör man för att skapa effektiva team?

 • Dels måste man känna sig själv för att kunna leda andra. Känner man inte till sig själv och hur vi människor fungerar blir det så gott som omöjligt att leda andra.
 • Vad händer i en grupp? Vad finns det för dynamik i en grupp? Hur kan man ta fram det bästa i gruppen? Sådan kunskap är mycket viktig att ha.
 • Vad kan hända som är negativt i en grupp och hur kan man vända det till något som är bra?

Summa summarum innebär detta att:

 • en ledare måste arbeta med sig själv för att utvecklas och bli en bättre ledare – här gäller det att ha grundläggande kunskaper om beteenden, kommunikationer och viss mån psykologi.
 • en ledare måste arbeta med organisationen så att den blir bättre och fungerar som den ska - hur fungerar administrationen? Finns det personal som kan få en organisation att fungera bättre och på ett smidigt sätt?
 • en ledare måste arbeta med sin grupp som hen ska leda – en ledare kan leda en grupp, vilket inte alltid är lätt. Här entusiasm och vision viktigt.
 • gruppen måste vara villig att förändras och ändra sitt beteende – rätt medarbetare är guld värda. Det vet alla som arbetar med ledarskap.
 • gruppen måste arbeta med sin gruppdynamik och tänka och agera på bättre sätt – detta kan man omöjilgt kunna på egen hand. Då är det bättre ta in konstuler som kan hjälpa en med detta.

Förenkla dokumentation av företagsresor

13 jun 2019

Om man har ett företag med bilförare, hantverkare eller konsulter av olika slag som kör mycket bil över hela Sverige, kanske, så kan man behöva system som förbättrar både resorna och dokumentationen för bilarna. Det finns elektroniska system som man kan ansluta på alla bilar så att både arbetsledningen och arbetsgivarna i företaget vet var bilarna befinner sig, men som samtidigt hjälper bilförarna att hitta bättre, få ny information och som sparar tid till dokumentation av resorna som de gör. Då får man en körjournal för företagsbil.Så här fungerar det.

Så fungerar Plug & Drive

Man ansluter alla bilar till ett system som kallas Plug & Drive, vilket innebär att man lägger på en sändare på alla ens bilar. Sändarna ansluts till en elektroniskt loggbok som registrerar alla körsträckor. På så sätt behöver inte bilförarna göra någon extra dokumentation, utan bilarna gör det automatiskt åt dem. Bilförarna behöver alltså inte minnas hur de har kört och vart eller hur långt de har kört. Sändarna gör det automatiskt åt dem. Arbetsgivarna får en mer exakt och korrekt information om vart bilarna har kört, hur långt och vilket avstånd och vilken tid det har krävts. Sedan får man kunskap om systemet. Ledningen och bilförarna får veta om hur systemet fungerar. Anlitar man ett företag som erbjuder dessa system, kommer de ut och utbildar både ledning och bilförare. Så att alla känner till hur det fungerar och så att de kan använda det på rätt sätt.

Systemet arbetar automatiskt

Systemet gör mycket av jobbet automatiskt. Skulle man till exempel behöva dirigera om biltrafiken, om något oväntat skulle hända, så kan ledningen och bilförarna kommunicera via systemet. Det är även en hjälp för bilförarna på det sättet att om de inte skulle hitta, så kan de få hjälp via Global Positioning System (GPS), så att de snabbare hittar rätt och slipper köra fel. Skulle det också hända bilen eller bilföraren något så kan ledningen snabbt ge hjälp. De kan då sända hjälp om något skulle hända. Varje bil, kan även bokas av bilförarna. På så sätt vet ledningen vem som kör vilken bil. Och varje bil gör egna körjournaler som ledningen kan få information om, antingen i sin mobil, dator eller i sin ipad. Bilarna kan också sända information om när det är dags för reparationer och underhåll. På så sätt slipper man hålla reda på sådana saker, utan blir påmind av bilen själv.

← Äldre inlägg