Miljövänligare el med hjälp av PPA

Miljövänligare elproduktion blir möjlig genom användningen av PPA. Elproducenter står inför betydande kostnader vid etablering av sina anläggningar och letar efter sätt att få kunderna att bidra till finansieringen. Genom att ingå PPA-avtal kan båda parter gynnas på lång sikt.

Som elanvändare är det förståeligt att du vill vara en del av förändringen och bidra till en ökning av grön el i vårt energisystem. Men att bygga exempelvis en solpark innebär höga kostnader. Här kommer PPA, eller Power Purchase Agreement, till undsättning. PPA innebär att producenter och konsumenter samarbetar genom att ingå långsiktiga elavtal med en fast volym till ett fast pris. Dessa avtal ger trygghet åt båda parterna och skyddar mot oväntade händelser.

Fördelarna med PPA

PPA ger en stabil prissättning på elen. Genom dessa långsiktiga avtal kan elproducenten säkerställa stabila intäkter över en längre tidsperiod. Det ger producenten möjlighet att investera i förnybar energi, såsom vind- och solkraft, med ökad tillförsikt. Å andra sidan gynnas även konsumenten av denna modell. Det fasta priset ger en trygghet även i tider av osäkerhet. PPA utgör helt enkelt en win-win-situation där båda parter gynnas. Genom att ingå avtal över lång tid minskas även riskerna för alla inblandade.

PPA fungerar som en överenskommelse som reglerar villkoren för både producenten och användaren. Detta skapar tydlighet och förutsägbarhet för affären. Avtalstider på 10–15 år är inte ovanliga inom PPA, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för företag som vill trygga sin elförsörjning på lång sikt. Samtidigt bör man vara medveten om att mycket kan hända under en så lång period. Det är därför viktigt att företaget kan garantera sin närvaro på samma plats under avtalsperioden. För konsumenterna öppnar detta upp möjligheten att vara med och påverka vilken typ av el vi vill ha i Sverige.

19 Jul 2023