Aktieägaravtal - säkerställ vad som gäller i framtiden

Varför ska man som bolag skapa ett aktieägaravtal? Den frågan kommer ofta fram. Till skillnad från den bolagsordning som alltid ska skickas in och registreras hos Bolagsverket så är ett aktieägaravtal vare sig obligatorisk eller offentlig.

Det är en frivillig handling, men man märker ändå att fler och fler företag tar sig tid att skapa detta avtal som sedan signeras exempelvis av grundarna till bolaget. Anledningen till varför man gör det är enkel: ett aktieägaravtal skingrar alla frågetecken för framtiden, det minskar risken för konflikter och det får också alla att - på ett tydligare sätt - dra åt samma håll.

Det ett aktieägaravtal innebär är att man som styrelsemedlem - exempelvis grundare - av ett bolag går igenom framtiden genom olika frågor. Vad händer om någon vill sluta, vad händer om man vill dela ut fler aktier, vad sker om en plötsligt ned- eller uppgång inträffar, hur gör man i händelse av dödsfall, ska aktier räknas som en personlig egendom - och vad händer om någon skiljer sig; tar då den tidigare äkta maken/makan över hälften av tillgångarna?

Ett aktieägaravtal skingrar frågetecknen

Man går helt enkelt igenom olika tänkbara scenarion och bestämmer vad som ska gälla om dessa inträffar. Det handlar om ren och skär säkerhet och en trygghet. Även om allt känns bra för stunden och alla är goda vänner just nu så kan det alltid hända saker i framtiden som ställer detta på ända. Det är precis som i vanliga livet: man måste ställa in sig på att saker och ting kan hända som inte riktigt ligger i linje med de känslor man har idag.

Ett aktieägaravtal är ett bra sätt för företag att säkerställa att den initiala linjen och målbilden man bestämt sig arbete för också åtföljs. Genom att samla alla intressenter, ta juridisk hjälp med utformningen av ett aktieägaravtal - och låta alla framföra de punkter de själva anser extra viktiga - så skapar man en trygghet som hela bolaget kan vila mot. Även i tider då det blåser lite extra.

Det är en ren investering. Handlingen kan dessutom förses med sekretess och där ingen obehörig kan se vad som avtalats - eller där exempelvis informationen hamnar i orätta händer.

29 Oct 2022