Anpassa dig som städfirma i Stockholm

Om man driver en städfirma i Stockholm och gjort det under en längre tid så har man upptäckt att marknaden under senare år kommit att förändras. I och med att rut-avdraget infördes så har kunderna ökat ganska kraftigt och som en följd av detta så har också andra företag öppnat verksamheter i jakt på dessa nya kunder. Förr om åren så kunde en städfirma i Stockholm känna sig relativt trygg med att ett väl utfört jobb räckte som garanti för att man även i fortsättningen skulle bli rekommenderade av företag och privatpersoner – i dagsläget fungerar det inte riktigt så. Nej, i takt med att det hela tiden startar nya företag i städbranschen så måste man som städfirma vara beredd att erbjuda kunderna extratjänster och dessutom hålla en lägre prisnivå än vad man tidigare gjorde.

Det har, helt enkelt, blivit mer av kundens marknad och som städfirma i Stockholm är detta något man måste inse och acceptera. Gör man inte det så kan man inte räkna med att fortsätta då kunderna alltid kommer att hitta en städfirma som erbjuder dessa tjänster och de lägre priserna vi talade om. Som städfirma kan man således inte luta sig mot att de uppdrag man får utförs korrekt och att den kundbas man genom åren byggt upp kommer att räcka för att fortsätta – då står man nämligen där utan kunder. Det går inte att lita på lojalitet längre och detta är inget som är unikt för just en städfirma i Stockholm utan något som går att applicera till alla branscher där en större konkurrens skapats; snickare, målare, grosshandlare med mera.

Det handlar om att försöka hänga med om man vill fortsätta vara verksam inom den bransch man valt och acceptera de nya villkoren som råder. Som städfirma i Stockholm kan detta innebära att man plötsligt får komma på oregelbundna tider, att mer saker inkluderas i arbetet och att man kanske får lägga ner mer tid vid varje uppdrag än vad man gjorde för bara några år sedan. Effekten av rut-avdraget är tydlig och i och med att fler personer i Stockholm väljer detta så påverkar det hela branschen.

En städfirma i Stockholm påverkas av Rut-avdraget

Man ska dock som kund i Stockholm luta sig tillbaka och tro att man kan välja bort varenda städfirma som inte dansar efter sin pipa. I och med att det kommit så pass många aktörer på marknaden så har också nya problem dykt upp; nämligen det faktum att alla inte håller lika hög kvalitet på de uppdrag de åtar sig.

Som privatperson i Stockholm kan du här ha otur och välja bort en dyrare städfirma som du känner dig säker med för ett billigare alternativ och därefter upptäcka att en städning inte genomförts, att den varit usel eller att saker försvunnit i hemmet. Det här är en direkt följd som kommer då nya aktörer söker sig till lukrativa områden; oseriositet, fusk och stölder. Som kund måste man därför vara vaksam och se upp innan man anlitar en städfirma i Stockholm.

31 Jul 2017