Är ni en stor förening som har svårt att hinna med allt?

Ekonomisk förvaltning riktar sig främst till föreningar. Med hjälp av det kan ni slippa handskas med alla de ekonomiska frågorna. Ni slipper ha hand om det själva och kan fokusera på annat.

När ni ska anlita en ekonomisk förvaltare är det enda ni bör se över att ni har tillräckligt med pengar för det. De kostar sitt i lön, men tar ju istället över allt som har med ekonomin att göra. Mindre föreningar kan klara sig bra utan hjälp från en förvaltare, medans stora oftast behöver ta hjälp.

Vad är inräknat i en förvaltares jobb?

Förvaltaren har ett viktigt och omfattande jobb att sköta. Det innefattar exempelvis många lagar att hålla reda på. De har hand om bokföringen, och den ska skötas på ett visst vis enligt landets lagar. Juridiska- och skattefrågor är något de också har ansvar över ibland. Fastighetsjuridiska arbetsuppgifter kan även det ingå i förvaltarens ansvar. De har hand om redovisning, budgetering, finansiella prognoser och sköter den årliga planeringen. De förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. Deras grundläggande uppgifter är den årliga inkomst och att göra fastighetsdeklarationen. I det ingår även att deklarera momsen i tid. Med det sagt har de ett väldigt viktigt jobb att sköta. Det är av största vikt för både föreningen och utåt sett att allt sköts som det ska, samt att det blir gjort i tid.

Hitta en förvaltare ni är trygga med.

Att ni hittar en duktig förvaltare är A och O. På så sätt kommer er ekonomi klara sig galant. Ni bör anlita en förvaltare som är professionell och har stor kunskap. Det är otroligt viktigt då de har ett så stort ansvar. Det finns många olika förvaltar att välja mellan. När ni ska välja vem som ska få ta hand om er ekonomi bör ni göra det med stor omsorg. Har ni möjlighet att träffa och prata med några olika firmor så vore det bra. På så vis kan ni få en så tydlig bild av de olika företagen som möjligt. Läs gärna även några recensioner om varje företag. Att välja ett lite större företag kan vara bra då de ofta har varit med i branschen längre. Ta dock inte ett företag som har så fullt upp att de inte har tillräckligt med tid för er. Fråga även vad de tar för pris. Det kan vara bra att ta med i beräkningen när ni väljer. Läs mer om ekonomisk förvaltning på denna hemsida: https://www.ekonomiskförvaltning.nu

25 Oct 2020