Arbetar du inom städbranschen?

Om det är så att du arbetar inom städbranschen kommer du regelbundet att behöva köpa in maskiner och utrustning för att kunna städa effektivt. Du kan behöva städartiklar, moppar, dammsugare och så vidare. Så länge man ägnar sig åt hemstädning behöver man inga stora maskiner, om det inte är så att du behöver kunna rengöra mattor av olika slag. Ofta vill kunderna kanske att man tvättar en och annan matta, eller så har de heltäckningsmattor som de vill få rengjorda. Det finns sopmaskiner för alla typer av städning, även mattvättar. Sker städningen hemma hos någon kan det vara lite bökigt att transportera en så stor maskin hem till någon, då kommer du att behöva en skåpbil för den transporten. 

Sopmaskin för större ytor

Om du behöver städa och rengöra större ytor behöver du en sopmaskin som du antingen kan köra framför dig eller som du kan sitta på och styra med en ratt, som en mini-sopbil. Det är om du städar affärer med stora ytor, butiker, lagerlokal och liknande lokaler, som du kan behöva en sådan sopmaskin. Då fungerar de som både dammsugare och mopp, med vatten och rengöringsmedel. Detta är den vanligaste sopmaskin som man ser användas i offentliga lokaler.

Sopmaskin för byggplatser

Arbetar du däremot på en byggarbetsplats, eller en plats med fint spån, kan man behöva en annan sorts sopmaskin. Då är de byggda på så sätt att det fina träspånet inte kommer in i motorn. De fungerar då som jättestora dammsugare av flisor och fint sågspån. De är anpassade för den typen av bygarbetsplatser, där man inte kan använda vanliga dammsugare, eller moppar.

Sopmaskin för utomhusstädning

Arbetar du utomhus, till exempel ser till att gator och gångbanor är rena, behöver du sedan en annan typ av sopmaskin, eller sopbil som kan göra stora ytor rena på kort tid. Det finns olika sopmaskiner för olika typer av ytor utomhus.

Hyra eller köpa

Av ekonomiska skäl kan det finnas fördelar med att endast hyra de sopmaskiner som du behöver för din städverksamhet. Hyr du sopmaskinerna slipper du de höga initiala kostnaderna, och bokför då kostnaderna för hyran som en utgift varje månad. Hyr du dem kan du få service på dem. Bestämmer du dig för att köpa, har du andra fördelar med det, genom att du alltid har tillgång till dem och kan sölja dem när som helst.

Läs mer här om sopmaskiner och hur de kan hjälp dig i ditt städföretag.

7 Oct 2018