Arvsrätt ger dig din del av arvet

Då någon dör så har vi en särskild arvsordning som ska följas för att ge varje anhörig och familjemedlem den del av dödsboet som personen i fråga har rätt till. Vi har en arvsrätt som följs och om vi snabbt pekar på hur denna svenska arvsrätt ser ut så är följande ordning normalt den som följs: Äkta maka/make - barn (bröstarvingar) - barnbarn - föräldrar - syskon och så vidare. Allt detta finns tydligt reglerat i Ärvdabalken. Äkta makar ärver varandra med fri förfoganderätt.

Det innebär att de har rätten att göra vad de vill med sin del av arvslotten och det kan innebära att man säljer hus, båt, sommarstuga och så vidare och reser under en längre tid. Det innebär i sin tur att barnen - bröstarvingarna - inte får sin arvslott direkt och att de får vänta till dess att mamman avlider.

De har då sin kvot av arvet kvar - men det kan ha minskat. Ett särkullbarn får ut sin arvslott direkt däremot. Om pappan lever med en annan kvinna och dör så kan man som barn alltså få din del av arvet så fort boutredningen är färdig och arvskiftet gått igenom.

Mer info: https://www.arvsrätt.nu.

Hur förvaltar du ett större arv?

Det finns en vanligt förekommande sak som sker i samband med ett dödsfall och ett arv. Om du, enligt vår arvsrätt, får ärva din pappa som särkullbarn så kan du få ganska mycket pengar på fickan. Du kan ärva pengar, en bil, ett hus och så vidare; det avgörs av hur stort dödsbo det handlar om samt hur många arvslotter som finns och vilka som är, så att säga, delägare i din faders dödsbo.

Det vanligt förekommande - och sorgliga - är att många bränner alla sina pengar på väldigt kort tid. Något som dels har att göra med att det är pengar som man inte räknat med och dels att det finns en bakomliggande sorg. Är man ledsen - något som man naturligtvis är vid ett dödsfall - så kan man handla irrationellt och på många sätt försöka trösta sig själv genom att spendera pengar.

Man försöker köpa sig fri från sorgen, man skaffar sig dyra vanor och man spenderar upp ett helt arv i en rask takt; utan att själv riktigt förstå hur det gått till. Det går tyvärr fort att skaffa sig dyra vanor och pengar kan brännas betydligt fortare än vad man tror.

Ta hjälp med dina investeringar

För all del. Det handlar om dina pengar. Du har - enligt vår arvsrätt - laglig rätt till dem och du får naturligtvis också spendera dina slantar precis som du vill. Vi vill dock ändå komma med ett råd som innebär att du tar hjälp med förvaltningen. Din bank är ett alternativ. Så klart. Ett annat alternativ är att du låter det sparande som finns också fortsätta - men i ditt namn. Ärver du en räntefond så kanske det kan vara en lösning att låta pengarna vara kvar där.

Ett tredje alternativ är att du delar upp ditt arv och sprider riskerna. Säg att du ärver en miljon kronor. En stor summa, men inte en omöjlig att bränna. Vårt råd är att man delar upp pengarna efter olika tidsperioder. Säg att du ska använda en del av arvet inom ett år - oavsett till vad. Sätt då över kanske 100.000 kronor på en kort räntefond som har lite mindre företagsobligationer. Pengar du ska använda inom 2-3 år kan du placera i en fonddepå med lite fler företagsobligationer. Samma sak med pengar som du ska använda inom fem-tio år. Skapa en långsiktig plan och ta gärna hjälp av någon som kan branschen.

Respektera varifrån pengarna kommer - men inse att de är dina

Vår grundtes i detta är följande - oavsett var du väljer att placera pengarna du ärvt: fundera på vad du vill använda dem till. Tänk mer långsiktigt - du kanske vill köpa en bostad i framtiden, du kanske vill ha en båt, du kanske får egna barn som behöver hjälp med pengar. Kort och gott: ett arv ska läggas på framtiden.

Fundera inte på varifrån pengarna kommer och vad exempelvis din pappa eventuellt ville att du skulle använda dem till. Pengarna är dina och du använder dem för ditt eget bästa. Det är inget ok att bära, men det är heller inte pengar som hamnat i ditt knä enbart för att du ska festa och ha roligt. Respektera summan och få den att växa.

3 Jul 2018