BAM-utbildning för alla yrken

Alla som arbetar har intresse av arbetsmiljöfrågor. Det rör ju hälsan för en själv och för kollegorna. För ansvariga chefer och för fackliga ombud ger BAM-utbildning viktiga kunskaper.

För att veta vad BAM-utbildning står för behöver man antingen ha livlig fantasi eller vara initierad sedan tidigare, förstås. BAM utläses alltså Bättre ArbetsMiljö. För att kunna förbättra någonting alls behöver man veta en del saker.

Det första är det vad som kan ställa till med problem i arbetsmiljön på arbetet. Allt ifrån fallrisker till mobbning kan tyvärr vara aktuellt, beroende på arbetsplatsen. Sedan behöver man få en uppfattning om vilka krav som ställs enligt lag.

Att lagar inte efterföljs är allvarligt, och den sista delen av det hela är att veta vad man kan och får vidta för åtgärder. En arbetsplats där alla är trygga är det enda rimliga.

BAM-utbildning med företagsanpassning

Det finns en del olika nivåer och kurser att välja emellan, förstås. För dem som aldrig tidigare arbetat med arbetsmiljö finns en kortare och lättare introduktion. Fördjupningar finns för dem som kommer att ha en aktiv roll inom arbetet med arbetsmiljö. För dem som vill kan utbildningen också anpassas till det egna företaget.

Det fanns en tid då BAM-utbildning enbart handlade om ergonomi, och att låta bli att trampa på vassa saker och ramla ner från höjder. Idag är medvetenheten om det psykiska välmåendet högre och mer resurser viks till att arbeta för en positiv miljö utan mobbning och diskriminering. Utbildning är alltid nyttig och förhindrar att människor skadas – på olika sätt. Läs mer om BAM-utbildning på denna hemsida: arbetsmiljökurser.se 

25 Oct 2021