Bättre ventilation för bättre arbetsmiljö

Hur ser det egentligen ut på din arbetsplats? Frågan är relevant om man ser till att väldigt många kontor, framförallt i Stockholm, i dagsläget erbjuder sina anställda en rent hälsovådlig arbetsmiljö. Tecken på att man har en arbetsplats där någonting behöver göras är följande:

  • Trötthet. Om man som anställd känner att man blir trött bara någon timme in på arbetsdagen är ett säkert tecken på att något är fel.
  • Många sjukdagar. Känner man att man stänidgt är förkyld och där man ser att sina arbetskamrater i en stor – onaturligt stor sådan – utsträckning sjukskriver sig så är detta ett symptom på ett större problem.
  • Dålig koncentrationsförmåga. Att man ju längre en arbetsdag lider får svårare att koncentrera sig, att man blir irriterad och störd och att man inte kan sköta sitt jobb är något som många spårar till dålig kost och minimal motion – i de flesta fall så handlar det i själva verket om en dålig arbetsmiljö.

Ser man att dessa tre punkter finns inom arbetsgruppen så har man också stora skäl att agera. Samtliga är tecken på att något bör göras och här bör man således kontakta sin arbetsledare för att få till stånd en grundlig undersökning av hur miljön på arbetsplatsen egentligen ser ut. Anledningen till att vi ovan nämnde just en kontorsmiljö i Stockholm är att det ofta är i sådana som man hittar dessa problem. Det vill säga; kontor i Stockholm ligger ofta i äldre fastigheter som inte har lika hög standard som nybyggnationer har. Kort sagt, ett kontor i Stockholm där dessa tre punkter är synliga bör se över följande lösningar för att få till stånd en bättre arbetsmiljö. Vi tar även dessa i punktform.

  • Städning. Detta är den vanligaste orsaken till vantrivsel och sjukdomar på jobbet. Väldigt många kontor i Stockholm använder sig av för lite kontorsstädning i förhållande till hur många anställda man har. En renare miljö ger högre trivsel, bättre stämning och färre sjukdagar.
  • Ventilation. Äldre byggnader har ofta väldigt dålig ventilation. Luften stannar och gör att de anställda blir sjuka, att de får svårt att koncentrera sig och att de blir irriterade. Dålig ventilation är även vanligt förekommande i skolor i Stockholm och här krävs det krafttag. Vi har – oavsett om det handlar om en skola eller en arbetsplats – inte råd med att se hur en dålig ventilation påverkar så mycket. Ett dolt fel som inte många tänker på, men som vid ett byte kan göra underverk. Byt ut gammal ventilation mot ny!
  • Ljud. Ett kontor i Stockholm har ofta en hög ljudnivå – folk pratar med kunder, knappar på datorer, lyssnar på musik etc. Ju fler anställda – desto mer påverkas man. Lösningen på att få ett mer harmoniskt ljud och en behagligare nivå är att man installerar akustiktak. Detta fäster man under det befintliga taket och fungerar på samma sätt som en matta gör. Det höga ljudet absorberas och dämpas och en trevligare miljö skapas därigenom.
17 Aug 2017