Behöver du hjälp med bokföring i Uppsala?

Det är inte bara kontering man får hjälp med när man anlitar proffs för bokföring i Uppsala. Man får också tips från revisionsbyråns specialister på skatteregler och vinstfördelning.

Många företagare hinner eller vill inte befatta sig med bokföring. Fördelen med att lämna bort jobbet till en specialist är att man kan lita på att bokföringen blir gjord på rätt sätt, men man får faktiskt ett mervärde på köpet. Det där med ekonomisk analys, det vill säga konkreta tips på vad man ska hålla ögonen på i verksamheten, och hur man kan öka sin vinst, kan man få tips om från revisionsfirman. Även en bostadsrättsförening kan ha stor nytta av att lämna skötseln av räkenskaperna till proffs. Dels för att ha ryggen fri gentemot hyresgästerna, och dels för att man kanske själv saknar tillräcklig tid och kompetens. Ofta förvaltar man stora värden, och det är också bra att kunna få hjälp med det ansvar man har när det gäller budgetering och finansieringsfrågor.

Aktuella skatteregler och vinstutdelning

Skatt är något trist, tycker många, men då är det ju bra att man känner till avdragsmöjligheter och aktuella regler. Det är sådant som ändras, och alla revisorer måste därför uppdatera sina kunskaper och fortbilda sig för att hänga med när det händer något nytt i regelverken. Kunden tjänar på detta och slipper själv att hålla koll på ändrade bestämmelser. Det kan också gälla nya rättigheter till olika bidrag som man kan söka. Reglerna för vinstutdelning ändras ibland, och det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att få bra tips om detta.

En utomståendes syn

Den löpande bokföringen tar inte slut. Ständigt kommer det nya transaktioner, nya inköp och försäljningar och en hel del fakturahantering med detta. Löner, moms, kvitton, betalningar och mycket annat, allt detta måste man bokföra. Man kan göra en del av det själv eller låta personalen göra det och lämna så mycket man vill till en bokföringsbyrå. Kanske vill man inte alls låta någon anställd ha insyn i affärerna utan vill lämna hela sin bokföring i Uppsala till någon utomstående. Det är också enkelt för proffs på redovisningsbyrån att ge experttips och goda råd, dels på grund av sin erfarenhet och dels just för att man ser allt utifrån. En revisor har tillgång till ett stort kontaktnät, både inom bankvärlden och juridiken, och kan ge hjälp också när det gäller lite mer komplicerade frågor om avtal och lånevillkor.

3 Feb 2020