Dags att göra miljövänliga och nyttiga val!

Miljöorganisationen Greenpeace meddelade i våras att de inte längre vill betala in sin personals pensioner in till Fjärde AP-fonderna. Orsaken till det är de statliga pensionsfonderna investerar pensionärernas pengar i verksamheter som bidrar till klimatförstörande verksamhet, menar Greenpeace. De menar i en debattartikel i Aftonbladet att AP-fondernas investeringar går stick i stäv mot inentionerna i Parisavtalet och intentionerna med klimatlagen.

Mest ord och lite handling

Mycket av det som hände efter Parisavtalet har tyvärr mest blivit ord och minsta möjliga handling, menar organisationen och hänvisar till statsministern:

– Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot, sa statsminister Stefan Löfven då.

Här anklagar organisationen finansvärlden gå emot den riktning som ett Parisavtalet manade världens länder att gå. Med "finansvärlden" menar organisationen alltså fondsparande som staten ägnar sig åt. Det statliga investerandet går bland annat till amerikanska Exxon Mobil, Lundin Petroleum och andra miljöbovar.

Viktigast är allas handlingar blir miljövänliga

Även om det kan vara svårt att ändra statliga bolag som väljer att investera i miljöovänliga verksamheter som Exxon Mobil, Lundin Petroleum och andra miljöbovar är det till syvende och sist det egna agerandet som är viktigast. Att var och en av oss väljer det uppenbart miljövänliga alternativet än att fortsätta som om våra handlingar inte spelar någon roll. Här är företagen en viktig motor mot en mer miljövänlig värld. Här finns det flera små och stora företag som väljer att satsa på miljövänlig verksamhet och skaffar till exempel miljövänliga fordon för sina anställda när de ger sig i väg på tjänsteresor. Istället för en förmånsbil, får de tjänstecykel till sin tjänsteresa.

Regeringen ger 25 procents bidrag

För varje elcykel som handlas in får man 25 procent i bidrag från staten. Det förutom det bidrag som man får när man skaffar sig en elbil. Eftersom det sitter en miljövänlig regering vid makten för tillfället vill de uppmuntra alla val som vi svenskar gör och bidrar till den omställningen. Varför inte utnyttja det faktum att vi just nu har miljövänliga politiker som ger bidrag till vart och ett företag som väljer miljövänliga alternativ. Det är hög tid att börja använda miljövänliga förmåns- eller tjänstecyklar i stället för att fortsätta köra på bensin eller diesel.

Mycket har hänt i utvecklingen

Det är en hel del som har förbättrats när det kommer till elcyklar. Deras batterier håller bättre. De flesta elcyklar har fått bredare däck som gör det möjligt att även kunna använda dem under vinterhalvåret och som man kan vika ihop ifall man får ta med sig cykeln på bussen, tåget eller på tunnelbanan.

14 Jun 2018