Dålig skolmiljö påverkar resultaten negativt

Med vikande skolresultat från 90-talet och framåt har politiker kommit med ett flertal olika förslag för att förbättra resultaten hos eleverna i de svenska skolorna. Det har varit allt från nya betygsystem till att skolan ska vara statlig istället för kommunal samt att friskolor ska läggas ner. Samtidigt är frågan betydligt mer komplex än så då det är flera faktorer som påverkar skolresultatet. En av de större är skolmiljön med bra luft, fräscha lokaler och förutsättningar att kunna koncentrera sig.

Många skolor stängda

I många städer har skolorna mycket gamla och slitna lokaler som för länge sedan haft behov av renovering och uppfräschning. Media rapporterar regelbundet om smutsiga lokaler, dålig luft och elever som inte finner någon arbetsro. Här bör man som förälder eller personal kräva OVK-besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll). En sådan ska enligt lag ske var tredje år enligt svensk lag. Om detta sker är det förvånansvärt hur ofta som skolor får stänga på grund av mögel och bristande ventilation.

Bara under år 2016 fick ett flertal skolor snabbt stängas efter att man upptäckt för höga halter av mögel. Bland annat gäller det Enebyskolan i Eneby, Hagabodaskolan i Habo och Pilbäcksskolan i Växjö. Ibland har hela skolorna fått stänga medan det i andra fall enbart handlat om delar av skolan.

År 2016 rapporterade Uppsala Nya Tidning om en lokal i Uppsala som var tvungen att stänga på grund av behov av mögelsanering. I lokalen var det tidigare både förskola, förskoleklass samt fritids. Saneringen förväntades ta ca 2 veckor och alla barn fick under denna tid gå i en annan lokal. Undersökningen genomfördes på sommaren och man avgjorde då att lokalen inte fick öppnas efter semestern.

Orsaken till att möglet upptäcktes var att både lärare och personal påpekat att det varit mycket dålig luft. Man tror även att det problem som en av förskolelärarna fått med sitt stämband kan vara ett resultat av den dåliga luften.

Det som är anmärkningsvärt är att personalen redan flera år tidigare klagat på dålig luft och att mögel är ett av de senare resultaten av dålig ventilation och luftproblem. Problemet kan alltså funnits under lång tid utan att man tagit det på allvar. 

Ett ständigt problem

Dålig skolmiljö med mögel och dålig ventilation är däremot inte något nytt. Bara mellan 2010 och 2013 kom 125 anmälningar in till Arbetsmiljöverket om dålig inomhusmiljö på olika skolor i Sverige. I 53 fall uttrycktes en tydlig oro för att lokalerna kunde göra att både personal och skolungdomar lättare kunde bli sjuka. Var femte anmälning angav också att problemet funnits i minst två år.

Att skapa ny struktur, byta betygsystem och utbilda fler lärare är bra vägar framåt för förbättrat skolresultat. Men man måste också ”gräva där man står” och ta hand om det som redan finns. Lokaler som förfaller skapar knappast förutsättningar för framtidens skola.

9 Feb 2017