Därför är en företrädare bra att ha för företaget

Har du eget företag? har det snabbt gått bra och företaget har växt ordentligt? Ibland kan ett företag växa för snabbt. Det är helt enkelt inte lätt att växa som företag. Ska man växa snabbt gäller det att man har en tydlig organisation och struktur på företaget som finns med redan från början. Det är tyvärr inte alla företagare som är medvetna om den sidan av en tillväxt. Då kan man drababs av några av "växtvärkarna" som företagare. Vi tar upp några av dem här.

1. Logistiken är inte klar och leveranserna blir sena

En sak som ofta händer när man växer väldigt snabbt är att man inte har någon plan för hur leveranser ska kunna utökas. Plötsligt rusar en massa kunder till internet eller telefonerna. Alla vill ha leveanser snabbt, men företaget ahr inte planerat för en mer omfattande logistik till kunder eller företag. Plötsligt har man flera kunder som vill ha produkterna samtidigt och man drabbas av "växtvärk" hur man ska kunna möta alla dessa behov samtidigt.

2. Det finns ingen som tar hand om personalen

Plötsligt behöver man många fler i företaget och man anställer på kort tid väldigt många. När det kommer in många nya på kort tid, behöver alla introduktion i företaget. De är ju lite vilse och kan kanske inte ta för sig och själva se till att klara av allt nytt på egen hand. Finns det ingen då som kan ta över den person som introducerar dem i deras nya arbetsuppgifter, blir det lätt kaotiskt när ingen tar över de arbetsuppgifter som den som ska ta hand om personalen och sätta in dem i alla nya uppgifter.

3. Det finns ingen som tar hand om kundservicen

Även om leveranserna kanske tas om hand, är det inte alltid så att alla kunder blir nöjda. Alla leveranser kanske inte stämmer till 100 procent, så är det i alla företag, men man behöver någon som tar hand om de kunder som inte är nöjda. Då blir det lätt så att kunderna sviker företaget om det inte finns någon kundservice som kan lindra kunders missnöje.

4. Det finns ingen som tar helheltsansvar för ekonomin

Den sista biten i de "växtvärk" som ett företag kan råka ut för är att hela ekonomin sväller på kort tid. Har man ingen som tar hand om den och tar ett helhetsansvar, kan man som företagare tappa greppet, även om tillväxten är mycket positiv för företaget. Då kan man behöva en företrädare som tar ansvar för företagets alla juridiska delar.

Läs mer om det företrädaransvar som en jurist kan ta för företagets räkning på: företrädaransvar.se.

3 Oct 2018