Det här krävs för att bli översättare

För att bli en bra översättare och få jobb hos en översättningsbyrå (eller annan arbetsgivare för den delen) måste man kunna fler än ett språk – men det räcker inte där. För att frodas inom yrket bör man besitta en rad olika förmågor såväl som kännedom kring kulturer i länderna där mål- och källspråken talas. Att kunna fler än ett språk är givetvis en nödvändighet, men därutöver finns det mycket att öva på. 

Noggrannhet

Noggrannhet är A och O i översättning. Jobbar du på en översättningsbyrå och gång på gång släpper ifrån dig slarvigt översatta texter lär du inte bli långvarig. Som regel är det givetvis alltid viktigt med noggrannhet – men det finns texter som kan innebära att slarvfel får större konsekvenser. Här kan till exempel medicinska och juridiska texter nämnas. Av förklarliga skäl är det mycket viktigt att texterna är rätt. 

Arbetet på en översättningsbyrå behöver inte bara bestå av översättning, ord för ord. Det är inte ovanligt att man får hjälpa kunder med att utforma olika typer av dokument på rätt sätt. Detta i enlighet med vad som gäller i målspråkets i land. 

Självständighet

Som översättare är man ofta ensam i ett arbete. Det här kan låta som en nackdel, men är något som får många att dras till yrket. Det innebär inte bara och nödvändigtvis att man saknar sällskap under arbetsdagarna – det innebär också i många fall att man kan arbeta var som helst, när som helst. Givetvis har man normalt deadlines att förhålla sig till, men det finns många fördelar med att kunna anpassa sitt schema i mycket hög grad. 

Stresstålighet

Även om man kan arbeta var som helst och när som helst, är det givetvis viktigt att man är produktiv. Jobbar man på en översättningsbyrå behöver man ofta hålla ett högt tempo för att verksamheten ska vara lönsam. Således gäller att man har disciplinen att sätta sig ned och börja arbeta fort. Om man inte kan hålla ett högt tempo kommer arbetet som översättare att bli svårt. 

Estetik

Hur estetiskt lagd man behöver vara varierar, beroende på vad det är för typ av översättning man gör. Jobbar man på exempelvis en översättningsbyrå är det inte ovanligt att man sysslar med faktabaserade texter nästan uteslutande. För den som däremot vill jobba med att översätta exempelvis romaner eller dikter, krävs det att man är någorlunda estetiskt lagd. 

Det gäller att man kan ta källspråkets meningar och översätta dem på ett sätt som bäst motsvarar kulturen i målspråkets land. Normalt översätter man inte ord för ord (som kan vara fallet i mer tekniska texter), utan snarare ska man fånga en känsla och återge den på ett annat språk. 

1 Jul 2018