Digitaliseringen av Europa dröjer

Det är nu redan 4 år sedan som EU:s kommission antog beslutet att hela EU:s olika delar av samhället ska digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Ett av de områden som man mer än gärna ville digitalisera har varit sjukvården. Efter 4 år kan man säga att det har väl gått "så där". Til en början var Sverige med på tåget och man började planera för att införa alla sjukjournaler i digitala system som skulle vara åtkomliga för alla patienter, samt de olika läkar som behövde få tillgång till dem. Ännu har det inte gjorts möjligt. Det som från början var tänkt som en större möjlighet för patienterna att få tillgång till den egna privata informationen blev aldrig verklighet. Mycket därför att man ännu inte har kunnat lösa säkerhetsriskerna med att sjukjournaler ligger på ett "moln", tillgängliga för alla sjukpatienter – men även för illasinnade människor som kan få tillgång till känslig information.

Landstingen i Sverige försökte införa "hälsokonton" för alla

Sverige införde på försök att alla människor i hela landet skulle få egna "hälsokonton" där vi skulle kunna lagra all sorts information som berörde vår egen hälsa. Till exempel, säger vi att du föds i Karlstad av en mamma och pappa som råkar bo där. När du är 1 år gammal, flyttar ni till Stockholm. Där träffar du en läkare som vaccinerar dig, hjälper dig när du råkar få en tand avslagen när du är ute och leker. När du är 18 flyttar du till Kiruna och går på ett rymdgymnasium, men du råkar bryta benet udner en skidfärd. Sedan flyttar du tillbaka till Karlstad, där du bor under resten av ditt vuxna liv, tills du drabbas av ett hjärtproblem och nu vill din doktor få en helthetsbild av din hälsotillstånd. Han eller hon kan inte få tillgång till dina journaler från Kiruna, därför att det är ett annat ladnsting som bestämmer över dina journaler där borta.

Det blev bara ett fiasko med digitala journaler tillängliga för patienterna

Det är detta problem som de egna "hälsokonton" skulle avhjälpa, men som ännu inte har kommit till stånd. Skulle det ha varit verklighet, hade din hjärtläkare kunnat få journalen av dig, som nu finns i Kiruna. Din läkare hade kunnat få information om du hade några allergiska reaktioner mot latex, eller hade någon annan allergisk reaktion. Ska du in till en operation på grund av hjärtproblem skulle läkaren vilja veta detta. 

Läs här om du intresserad av att läsa om fler områden i vårt samhälle som skulle behöva digitala arkiv som är tillgängliga var man än befinner sig i världen. 

13 Jul 2018