Dina anställda jobbar bättre med en modern telefonväxel

I och med att utvecklingen inom teknologi tagit sådana enorma steg under senare år så finns det också helt andra behov hos oss. Det vill säga, både som kund och som anställd så förväntar vi oss lösningar som gör det lättare för oss att dels nå de tjänster eller produkter vi vill ha och dels kunna utföra våra jobb på ett smidigare sätt. Menas här – har man som anställd en lösning i sin mobil som man dagligen på ett smidigt sätt använder och så kommer man till sitt jobb och möts av uråldriga system där man tvingas koppla samtal via exempelvis en receptionist så är detta något som får en att tvivla på kompetensen hos sitt företag.

Vet man att det finns lösningar som är mer effektiva och där man samtidigt ser att företaget man jobbar för inte kan investera i sådana – ja, då är också chansen stor att man söker sig till ett nytt arbete; till ett företag som anammar ny teknologi snarare än att envist hålla fast vid uråldriga sådana. Är man då bortskämd som anställd? Inte nödvändigtvis. Man ska naturligtvis veta att det kostar pengar att byta till exempelvis en modern telefonväxel eller för ett företag att byta allting till olika typer av molntjänster och att det dessutom inte är något som sker i en handvändning.

Men – man måste även se till sina egna behov och man måste se hur nya lösningar kan förenkla sitt arbete. En ny telefonväxel är ett bra exempel på just detta. För – hur agerar den moderna människan; vill den gå till jobbet varje dag och väl där vara fjättrad till sin plats på kontoret?

Nej, den moderna människan är flexibel och ska också ges möjligheter att vara det. Med en modern telefonväxel kan ett företag ge sina anställda dessa möjligheter – man kan låta dem jobba hemifrån, man kan låta dem jobba utomlands och man kan låta dem jobba under kvällar- och helger (om det går att göra så inom det område man jobbar, vill säga).

En modern telefonväxel ger mer frihet

Med en ny telefonväxel – i exempelvis en molntjänst – så får de anställda den frihet som de idag i många fall kräver – ett möte kan ha deltagare från hela landet och hela världen och kostnaden blir inte högre på grund av detta. Tvärtom: man betalar för de samtal som görs och man slipper de fasta avgifter samt den personalkostnad som en äldre telefonväxel förde med sig.

Ett modernt företag erbjuder flexibilitet och man gör detta då man vet att det i slutändan ger en stor vinst – en vinst i både rena pengar och i trivsel hos de anställda; en ny telefonväxel är ett tydligt exempel på en sådan handling.

9 Sep 2017