Du måste ge dina anställda föräldraledighet

Att driva ett företag med anställda i Stockholm är inte alltid en dans på rosor. Ganska långt ifrån faktiskt. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för dina anställda och kan inte behandla dem hur som helst. Även om ditt företag verkar i en bransch där man förväntas jobba långa dagar, finns det en gräns för hur länge du får låta dem jobba om dagarna, och vilka krav du kan ställa på dem. De har rätt till ett visst antal veckors semester varje år, och en del av den tiden måste vara sammanhängande.

Och framför allt måste du låta den som blivit förälder vara hemma med sitt barn om den så önskar, och den anställde ska inte bli diskriminerad på grund av detta eller komma efter i löneutvecklingen.

Familjerätt och arbetsrätt

Reglerna kring anställda och deras barn finns dels inom det område som kallas familjerätt, och dels det område där du som arbetsgivare bör ha en hel del koll – arbetsrätten. Båda dessa områden faller under den bredare benämningen civilrätt, dvs frågor som har att göra med privatpersoners förehavanden sinsemellan och gentemot organisationer och företag. Är du nyfiken på vilka skyldigheter du har mot anställda som har barn kan du tala med en jurist som kan både familjerätt och arbetsrätt. Läs mer om familjerätt här.

Föräldraledighetslagen

Lagen som ger föräldrar rätt att vara lediga med sin barn heter kort och gott Föräldraledighetslagen. Enligt föräldraledighetslagen har en nybliven förälder rätt att vara hemma med sitt barn helt eller delvis fram till dess att barnet fyllt ett och ett halvt år, oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. Därefter har föräldern rätt att vara hemma i förhållande till hur mycket föräldrapenning han eller hon får, fram till att barnet fyllt åtta år.

Som arbetsgivare har du inte rätt att vid en arbetsintervju avfärda någon med hänvisning till att hon är gravid eller, om det är en man, snart ska bli pappa. Inte heller får du behandla en anställd sämre eller underlåta att ge honom eller henne årligt lönepåslag med hänvisning till att hen är föräldraledig. Du kan aldrig säga upp någon med anledning av att denne är föräldraledig. Gör du det har den anställde rätt att kräva att uppsägningen ogiltigförklaras.

Att hitta en ersättare

Driver man ett litet företag kan det vara svårt att hitta någon som kan hoppa in och sköta de ofta ganska specifika uppgifter som utförts av den som är på föräldraledighet, men det ingår i att vara arbetsgivare, och det är upp till dig att lösa situationen. Dock måste den anställde meddela dig i god tid att denne tänker ta ut föräldraledighet, och i vilken omfattning. Minst två månader innan ledigheten ska den anställde meddela detta. Som chef kan du då välja att ta in en vikarie en tid innan personen går på ledighet, så att denne kan lära upp sin ersättare.

Försök vara ett föredöme

Även om man kan bli frustrerad över att en anställd vill vara föräldraledig är det bara att acceptera och ta chansen att kanske bli en bättre och mer vidsynt chef, om man skulle drabbas av mycket negativa känslor. Att kunna glädjas med sina anställda är en viktig egenskap som chef och bidrar till ett bättre arbetsklimat både för dig och dina anställda. Om du som chef uppmuntrar dina anställda att ta ut lagstadgad semester, friskvårdstimmar och föräldraledighet kommer du att skapa en framgångsrik och dynamisk stämning i arbetsgruppen, och du kommer att märka det på ett bättre resultat.

Att å andra sidan gå och sura eller baktala en anställd som vill gå på föräldraledighet, kommer bara att leda till att ditt chefskap och hela ditt företag blir ifrågasatt, och anställda kommer att söka sig till andra, mer humanistiskt inriktade företag.

5 Apr 2018