En företagshälsovård i Varberg

Att driva ett företag kräver en hel del. Man ska kunna bokföra, ha kunskap om lagar och regler och se till de anställda mår bra. Då är det skönt att ta hjälp av företagshälsovården i Varberg.

Birgitta hade aldrig kunnat förutse arbetsbördan hon nu satt med. Företaget hade endast några år på nacken men hade expanderat explosionsartat. I början satt hon hemma och erbjöd hjälp med redigering och andra textrelaterade jobb. Nu hade hon fem anställda som dagarna i ända tog hand om olika uppgifter och svarade på mail från kunderna. Nästa vecka skulle det dessutom börja en tjej som tog över allt löneansvar och fakturering.

Visst var det kul att firman växte, men arbetsbördan hade satt sina spår. Hon insåg att något måste göras och bestämde sig för att kontakta Företagshälsovården i Varberg.

Företagshälsovården i Varberg var flexibla

Hon satte sig tillsammans med företagshälsovården för att specificera vad hon önskade och upptäckte vad de till hennes glädje kunde erbjuda. Till att börja med skulle en från företagshälsan komma till företaget och se över arbetsplatserna, tala om ergonomi och hur de kunde förbättra sin situation med motion och rörelse.

Allt sittande vid datorerna gjorde att spänning från nacke och axlar var vanligt. Något hon hoppades skulle bli bättre. Alla anställda skulle dessutom få en hälsoundersökning vartannat år. Om någon anställd behövde vård kunde denne genom henne boka tid på företagshälsovården. Vid fredagsfikat bjöd hon på smörgåstårta och berättade om den nya dealen hon hade gjort, vilket mottogs med glada tillrop.

8 Nov 2021