Enkla steg till att hitta er nya chef

Det finns alltid en oro när någon högt uppsatt på ett företag slutar och detta särskilt om personen i fråga varit duktig och omtyckt. Kort och gott – hur ersätter man en chef och hur ska man kunna hitta rätt i den djungel som finns? Det är inte som att lägga ut en annons för en vanligt vakant plats på ett företag där man med lätthet kan använda sig av Arbetsförmedlingen eller genom att annonsera i tidningar.

Nej, att tillsätta högre positioner kräver lite känsligare händer och detta av den anledningen att det handlar om ett extremt stort ansvar. Anställer man en chef så är vikten av dennes kompetens oerhört stor och här kan man således inte vara tillräckligt noggrann.

Men; hur gör man då och hur ser en korrekt chefsrekrytering ut? Ja, det hela behöver faktiskt inte vara så svårt – vi anser att många företag gör hela processen onödigt tidskrävande och försvårar för sig själva. Kort sagt: bra personer finns där ute, det finns potentiella chefer och allt man behöver göra är att hitta dessa, något man gör genom att låta proffs ta hand om sin chefsrekrytering.

Ett bra rekryteringsföretag är bästa vägen att gå

Det finns bra rekryteringsföretag och om du har din verksamhet i Stockholm så finns det bara där flertalet skickliga som bistå dig genom hela processen och om vi bryter ner arbetet med en chefsrekrytering i mindre punkter så kan det hela se ut enligt följande. Ditt företag i Stockholm vänder er till en partner för en chefsrekrytering och ni får detta jobb på köpet – föregående det slutgiltiga beslutet som naturligtvis ligger på ert bord:

  • Önskemål, krav och förväntningar: Kort och gott – du förklarar vad ni behöver och vad som er nya chef ska kunna, vad denne ska ha för egenskaper och vilka kvalifikationer som krävs.
  • Sökning. Baserat på detta så går er rekryteringsföretag igenom alla sina kanaler för att hitta rätt kandidater; kanaler såsom kontaktnät, en stor databas och sitt eget register samt genom renodlad headhunting. Det sista går ut på att kanske rekrytera en chef från ett annat företag – en person som skulle passa ditt företag i Stockholm betydligt bättre.
  • Intervju, analys, tester och utvärdering: De personer som passar in i er mall intervjuas, de får genomföra tester, deras svar analyseras noggrant och slutligen så sållar man ut de sista – och för er bästa – kandidaterna.
  • Slutintervju. Här deltar ni och ert företag är de som fattar det avgörande beslutet. På det stora hela så skräddarsyr man således de bästa lösningarna just för ert företag och ni slipper hela den tidskrävande process som en chefsrekrytering trots allt innebär.
12 May 2017