Få ordning på företagets ekonomi och förbättra processerna

Hur bokföringen sköts i ett företag kan påverka mer än bra flödet in och ut av pengar. Givetvis måste bokföringen skötas korrekt enligt lagar och regler samt rapporteras i tid, men genom att analysera företagets inkomster och utgifter över året går det också att analysera hur detta påverkar hela företagets ekonomi. Därigenom kan man ta fram bättre processer för att förbättra hur exempelvis inköp och logistik sköts. Om företaget har deltidsanställda går det att analysera när de behövs som bäst och mycket mer. En bra redovisningsfirma kan hjälpa er med att ta fram denna typ av material och givetvis också hjälpa er med att få bokföringen att flyta på bättre, samt ge förslag på ytterligare avdrag som kan göras och hur man bäst använder sig av skattereglerna vid olika tider på året.

Resultaträkningen – mer än bara ett papper för Skatteverket

Många ser på bokföringen som ett nödvändigt ont som bara görs för Skatteverkets skull, men den kan förstås också användas till företagets fördel. Med hjälp av resultaten för respektive månad går det att analysera när det är bäst att göra inköp för att ha en bättre buffert till övers om något skulle hända. Ibland kan man även utnyttja att göra större inköp vid lågsäsong om det passar verksamheten och på så sätt göra stora besparingar på material som behövs senare under året när priserna går upp. Samma sak med den egna försäljningen. Om det ser ut att gå trögt vissa månader är det kanske då som det är dags att slå till med en rea.

Årsredovisningen snyggt presenterad

Företagets årsredovisning och årsberättelse talar om för delägare och andra intresserade hur det gått för företaget under året. Att den är snyggt och tydligt presenterad gör att företaget framstår som seriöst och pålitligt och därför bör man ta hjälp av någon som är kunnig för att få den professionellt utformad. En snygg layout istället för ett dokument framhamrat i Word gör stor skillnad. Givetvis bör även resultaten presenteras på ett överskådligt sätt. Ta hjälp av en redovisningsbyrå som ger er den typen av helhetslösningar och som erbjuder att skapa olika typer av diagram och tabeller så att man kan analysera flera typer av information i rapporterna.

Rådgivning i er närhet

Välj också en byrå för er redovisning som ligger i Malmö om er firma gör det. Det är viktigt att kunna mötas upp då och då för att gå igenom det material som hanteras i bokföring och rapporter. Att ägna lite extra tid och möda åt redovisningen kommer som sagt att betala sig genom att de data som produceras kan generera bättre processer och användas för att optimera arbetet. Se redovisningsbyrån som er partner och se till att bygga upp ett långsiktigt samarbete. Genom att de förstår er verksamhet och era processer kommer de att kunna ge kvalificerad rådgivning och hjälpa er på bästa sätt.

5 Sep 2017