Få takläggare i Stockholm på Facebook

Det finns flera vägar att marknadsföra sina produkter eller tjänster, oavsett om det är en stor bank eller en liten kiosk som vill synas bättre. Utöver klassisk printreklam (ex. tidningar, affischer m.m.) är en digital närvaro mycket viktig. Det handlar om att synas på internet med egen webbplats och vara aktiv inom passande sociala media. Kunderna söker på Google efter företagen och förväntar sig ofta att kunna skicka en fråga via exempelvis Facebook. Men en undersökning på fem större takläggare i Stockholm visar att de knappast ser Facebook som en viktig marknadsföringskanal.

Hemsida – Men inte alltid uppdaterad

I undersökningen genomfördes en sökning på Google med frasen ”Takläggare Stockholm”. Därefter togs de fem första företagen ut och granskades utifrån deras synlighet via hemsida och deras närvaro på Facebook. Att de har en hemsida är självklart eftersom det är dessa som Google visar upp i sökresultatet. Men för företag handlar det inte bara om att ha en hemsida, man måste även ha den uppdaterad.

Några takläggare hade en ”nyhetsdel” på sidan. Det kan liknas med en blogg men med fokus på nyheter och erbjudanden inom deras bransch. Av de som hade nyhetsdel hade samtliga en relativt dålig uppdatering på dessa. Ett exempel kan nämnas från den takläggare som skrev om takskottning i det senaste inlägget. Detta i mars då de allra flesta i Stockholm knappast har en snöflinga kvar på gården eller taket.

Andra företag valde att inte ha någon nyhetsdel vilket gör sidan mer statisk. Därmed fanns inte heller text som kändes tydligt årstids- eller tidsbegränsade.

Facebook – Liten närvaro – Liten aktivitet

Av de fem undersökta företagen var det två som hade en Facebooksida. En av dessa hade visserligen en sida men hade inte ett enda inlägg. Det är därmed inte ens säkert att det är just det företaget som står bakom Facebookprofilen. Räknar man bort denna takläggare kan man säga att 80% av takläggarna i Stockholm inte finns på Facebook. Detta förutsatt att undersökningen på fem företag är signifikant resterande företag.

Det företag som faktiskt var närvarande bjöd däremot på förhållandevis liten aktivitet. När undersökningen genomfördes var det tre månader sedan det sista inlägget gjordes. De hade enbart sju likes och mycket få interaktioner med sina kunder.

Bör de synas bättre?

Ett råd som många experter ger, gällande synlighet inom sociala media, är att enbart synas på de ställen man kan hålla uppdaterade. Det företag som valde att synas på Facebook men därefter inte lagt upp något innehåll har alltså valt helt fel väg. Även det större företaget som visserligen fanns på Facebook men hade långt mellan uppdateringarna borde tänka över sin marknadsföringsstrategi.

Kan takläggare hitta kunder via sin Facebookanal? Till stor sannolikhet ja. Det krävs inte mycket jobb att lägga upp uppdateringar 1-2 gånger i månaden. Det räcker troligtvis med att en kund skapas per år för att det ska vara lönsamt. Med tanke på att kunder även kan dela inläggen finns en marknadsföringsstyrka som få företag tar på allvar.

Med tanke på att så få takläggare i Stockholm har valt att synas på Facebook blir därmed inte heller konkurrensen speciellt starkt i mediebruset. Frågan är vem som först inser det.

26 Feb 2017