Förändringsledning i företaget

Förändring kan vara utvecklande för ett företag, men det kan också möta starkt motstånd. Ska du jobba med förändringsledning bör du vara väl förberedd. Gå en speciell utbildning för det.

För det första ska du få folk till att samarbeta, mot ett bestämt mål, som kanske inte alla är överens om. Det kan bli skarpt läge, och hur ska du då hantera detta på ett effektivt och förtroendefullt sätt? De förändringar som ska göras kanske någon annan har bestämt, till exempel en ägargrupp, och det är bara ditt jobb att genomföra dem. Du kan anmäla dig till en utbildning i förändringsledning.

Personalens förtroende och goda relationer

Att det bara bestäms saker i firman tas inte emot väl av personalen. De kan ha många och bitska synpunkter. Hur ska du vara som människa för att höja upp var och en och motivera dem? Du ska vara en stark men ändå förtroendeingivande ledare som får flocken att gå åt samma håll. Samtidigt ska du sätta gränser och definiera vars och ens ansvarsområde.

På en kurs i förändringsledning får du praktiska tips och kunskaper, och du träffar andra ledare i samma situation. Ni kan utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i rollen, som faktiskt ställer stora krav på ledarens egna personlighet. Det finns kurser som sträcker sig över tid med träffar då och då, så att du får feedback under en längre period och att deltagarna blir som ett stödjande nätverk. Det är också givande om ni är några fler deltagare från samma arbetsplats.

18 Dec 2021