Företagen kan skapa miljövänlig tillväxt

När man städar passar man ju på att slänga en massa skräp. Det blir ju en massa skräp när vi lever våra vardagsliv. Kanske inte alltid som man tänker på hur mycket skräp var och en av oss egentligen genererar; såsom hushållsavfall; matrester, förpackningar, plastemballage, tidningar, kuvert, kartonger, kläder, skor och böcker.

Hur gör vi oss av med alla saker? Slänger vi, eller ser vi till att återanvända och återvinna skräpet? En stor del i det, har ju de bostads- eller hyresrätter ansvar för där vi bor. Har de miljöstuga? Med olika återvinningsstationer för glas, papper, kartonger, konservburkar, plastsaker, och miljöfarligt avfall? I miljöstugorna behöver vi balpressar som hjälper till att göra plats för skräpet. Det är effektiva maskiner som gör det möjligt att pressa in så mycket skräp som det bara går innan det är dags för miljöbilarna att komma och hämta skräpet. Läs mer om balpressar på: balpressstockholm.se.

Som husägare är man beroende av att det finns miljöstationer nära där man bor, så det inte är ett så stort företag att lämna skräp i återvinningen. Hur ska man göra, om man vill slänga skräp miljlvänligt?

Hur gör företagen?

Ännu större fråga är det hur företagen slänger skräp på ett miljövänligt sätt, eftersom de är större konsumenter av skräpet än vad man är som privatperson. Hur gör ni på ert företag då ni vill bli av med saker som inte längre behövs? Ser ni till att sortera skräpet? Har ni olika behållare för olika sorters skräp? Pantar ni flaskor? Går pappret till pappersåtervinningen? Går glasflaskorna till glasåtervinningen?

Det går ju nämligen att återvinna i princip allt; återvinna plast; mer och mer av våra plastsaker är återvunnet plast. Tidningarna görs av återvunnet papper. Dessutom är allt fler tidningar digitala numera. Glaset görs av återvunnet glas. Kartonger görs av återvunnen kartong. 

Skapa tillväxt med miljövänliga innovationer

När det kommer till att skapa tillväxt, kan företagen verkligen göra det med sitt företagande och innovationer. Många är rädda för att om man stiftar lagar som drar ner på avfallsmängden som företagen tillåts göra sig av med, eller om man minskar andelen utsläpp – ja då minskar företagandet. Ja, de gamla företagen och  museiföremålen och dinosaurierna som ändå ska dö, de lär dö. Men inte de företag som ser det som sin innovation att ta fram tjänster och varor som arbetar för att ta fram miljövänliga produkter, bilar, teknik. För det krävs en stor omställning, men för den sakens skull är inte företagandet som sådant hotat på grund av större restriktioner för miljöns skull.

Tidningen Ny teknik har listat några av dem. Ett av dem är Solelia, som har elbilsgarage med solcellsladdning. Finns i Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Danska Sustainia som arbetar med hållbarhetsfrågor, en tankesmedja där andra företag och organisationer ska bidra till miljölösningar inom teknik.

Heliospectra, med olikafärgade lysdiodsystem för olika sorts odlingar i växthus. Climatewell som utvecklar system för luftkonditionering drivet av solenergi och omvandlar det till kyla, eller värme, Parans Solar Lighting somtillverkar inomhusbelysning med solljus och Absolicon som utvecklar solfångare som genererar el och värme.

30 Jan 2018