Företagslarm för att slippa alla tjuvar i Stockholm

Företagslarm stoppar tjuven redan innan hen hunnit bryta sig in på ditt företag i Stockholm. Förebyggande säkerhetsarbete är det allra mest effektiva.

Hur många tjuvar finns det i Stockholm? Det är nog en siffra som aldrig kommer gå att bestämma. Men faktiskt så behövs det bara en. En enda tjuv som väljer att bryta sig in i just ditt företags lokaler, och så kan verksamheten få problem för lång tid framöver.

Det gäller visserligen både din och tjuvens verksamhet. Tjuvar brukar ju fångas in och sättas i finkan, vilket skulle kunna beskrivas som en typ av produktionsstopp i den brottsliga verksamheten. Men sannolikt är du mer intresserad av hur du kan undvika att DIN verksamhet påverkas av ett ovälkommet besök.

Företagslarm gör att tjuven väljer att bryta sig in någon annanstans

Ett sätt att mota Olle i grind (om nu tjuven heter Olle) är att satsa på ett bra företagslarm i Stockholm. Ett larm har inte bara funktionen att sända signaler till polis och väktare om att det pågår ett inbrott, utan kan också avskräcka en hel del tjuvar från att försöka bryta sig in i dina lokaler.

Faktiskt är du nog mer intresserad av att slippa trasslet med försäkringsbolag och andra parter efter ett inbrott, än att fånga in en tjuv. Det är ju polisens jobb. Det finns ingen anledning till att just ditt företag ska agera lockbete för att få fast Stockholms alla tjuvar. Det kan dina konkurrenter få göra, om de nu väljer att snåla in på säkerhetsåtgärderna.

3 Aug 2022