Företagslarm - så säkrar ni er verksamhet

Inbrottsvågen i Sverige är inte enbart exkluderat till privatpersoner och privata hem. Nej, det som visat sig är att många inbrottstjuvar upptäckt att företag och de lokaler de huserar i har stora säkerhetsbrister. Att bryta sig in på ett kontor, i en verkstad eller i någon annan anläggning är relativt riskfritt - och det som går att stjäla är ofta enkelt att sälja vidare. Det handlar om en trend som måste lösas - och där företag själva sitter på nycklarna. Att investera i ett företagslarm är ett måste.

Oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver, oavsett var i Sverige man är verksam och oavsett hur lokalerna man huserar i ser ut så är frågan om säkerhet en fråga att ta på allvar.

Hur kan man förhindra ett inbrott? Hur kan man snabbt upptäcka en brand? Hur kan man agera preventivt och avstyra ett inbrott redan innan de hinner påbörjas? Kan man i efterhand komma att lösa en stöld, skadegörelse eller ett inbrott i företagets lokaler?

Svaret på alla dessa frågor är ja och lösningen stavas företagslarm. Genom att investera i företagslarm så säkrar man den egna verksamheten och erbjuder de anställda en ökad trygghet.

Utöver detta så kan man även komma att spara pengar på att investera i ett företagslarm. Detta genom att sänka premierna för försäkring. Försäkringsbolag ser mer än gärna att man som företag säkrar sin verksamhet genom larm och övervakning. En dyr premie kan sänkas radikalt. Dessutom så visar man som ägare till ett företag att man bryr sig om sina anställda och bidrar till en trygg, säker miljö genom att låta installera ett larm till lokalerna.

Hitta ett företagslarm för era behov

Alla företag har olika behov - och alla olika larmföretag erbjuder också olika lösningar och tjänster. Det viktiga är att man hittar en partner som förstår vad man behöver och som kan tillfredsställa de önskemål och krav man har. En typisk fråga kan handla om övervakning via kameror.

Behöver man verkligen det tillägget? I många fall så gör man det - men i ett rent avskräckande syfte. Kamerorna ska placeras synligt då en tjuv, genom detta, kan få kalla fötter. Det kan de facto, även om det inte rekommenderas, räcka med en varnande skylt om att övervakning sker för att man ska kunna stävja ett inbrott. En kamera kan även hjälpa till att identifiera en brottsling i efterhand.

Trygghet kan även skapas på ett företag genom att man investerar i ett företagslarm med inbyggt passersystem. Vem befinner sig i lokalen, hur länge har denne varit där och under vilka dagar? En annan viktig fråga kan handla om vad som händer om ett inbrott sker. Kan man kontakta larmcentralen - kan dessa skicka väktare och larma polis? Se över alla alternativ som finns, kolla kostnader och försök att välja ett företag som kan skräddarsy ett företagslarm efter era specifika - och unika - behov.

4 Oct 2021