Företagslots för dig som vill bli företagare i Huddinge

Kommunen är beroende av näringslivet samtidigt som näringslivet är beroende av kommunen. För att hjälpa företagare att etablera sig i Huddinge har kommunen flera insatser. En av dessa är Företagslotsen. Den vänder sig till alla företagare i kommunen men fokus är på de som vill etablera sig eller starta företag här. 

Vad får du hjälp med?

  • Skriva olika ansökningar

En del företag kan starta direkt utan några specifika ansökningar. Andra behöver tillstånd från kommunen utifrån att de exempelvis ska servera alkohol. Det bästa är alltid att fråga kommunen vad som krävs inom de olika branscherna. Behövs speciella tillstånd inom golvslipning, asbestsanering, restauranger eller alkoholservering?

  • Fylla i olika blanketter beroende på behov

Som nyföretagare är det inte alltid lätt att veta vilka blanketter som behöver fyllas i och skickas in. Även här är det stor skillnad mellan olika branscher. 

  • Söka mark att etablera företaget på

Vill ni etablera er i Huddinge men hittar inte plats? Det är något som Huddinge kommun kan hjälpa till med. De är insatta i vilka områden som förväntas bli industriområden, butiksområden m.m. Dessutom har de samarbete med näringslivet överlag. 

  • Hitta lediga butikslokaler

I likhet med hur kommunen kan hitta passande markområden så kan Företagslotsen hjälpa till med att hitta lediga butikslokaler, lagerlokaler eller andra lokaler. 

Så får du hjälp av lotsen

Om du exempelvis vill starta upp ett företag inom golvvård, städning och golvslipning kan du gå till Huddinge.se och söka upp Företagslotsen. Det går där att fylla i en intresseanmälan som i princip enbart innebär att Företagslotsen kommer att kontakta dig för vidare diskussion. 

Utöver personuppgifter och kontaktuppgifter anges vilket slags företag som förväntas etableras. I detta fall (vid golvslipning) skulle alltså ”Servicetjänster, exempelvis städ och bilvård” vilket bör vara vad som mest passar in på golvvård. 

Sedan beskrivs verksamheten tydligt så att Företagslotsen får en bra bild över vilken verksamhet som kommer att bedrivas. Här nämns det även om du behöver lokal, mark eller bägge. Om mark önskas måste man även ange ungefär hur stor markyta som efterfrågas. 

Spelar det ingen roll var någonstans i Huddinge som marken önskas lämnas sista rutan tom. I annat fall nämns inom vilket område man förväntar sig. 

Glöm inte nätverken

På sidan om Företagslotsen, på Huddinges hemsida, nämns även vikten av nätverk. Som företagare är det mycket viktigt att nätverka och skapa kontakter för att därigenom skapa förutsättningar för affärer. I exemplet ovan, med företag inom golvslipning och golvvård, finns en fördel att gå med i nätverk inom service och underhåll. Men man bör inte heller tänka för smalt här utan även gå med i nätverksgrupper som är bredare i område och bransch. Via hemsidan går det att hitta en rad passande nätverksföreningar i Huddinge. Här kan du läsa mer om en hantverkare som arbetar med golvslipning i Huddinge: golvslipninghuddinge.se.

28 Nov 2018