Frågor och svar om LEI

Planerar du och ditt företag att börja handla aktier eller andra värdepapper? Tidigare har det varit lite mer okomplicerat, men relativt nyligen trädde ett nytt värdepappersregelverk i kraft (MiFlD2), som säger att företag behöver en LEI-kod för detta.

Med tanke på att reglerna är relativt nya, är det inte särskilt anmärkningsvärt att många ännu inte har hunnit bekanta sig med dem. Fenomenet har dock funnits en längre tid, men under senare tid har kraven utökats något. Viktigt är att man håller sig uppdaterad med regelverken. Här går vi igenom ett antal vanliga frågor och svar.

Vad är det och hur ser koden ut?

Som nämnt i inledningen är en LEI kod något som företag behöver för att kunna handla med värdepapper. Varje LEI kod är unik och kan endast tilldelas ett företag en gång, och koden kan inte användas av någon annan aktör än just företaget som fick det tilldelat till sig.

Det finns ett register som utfärdas av handelsregistret – LEI ska dock inte ses som ett substitut för detta. LEI står för Legal Entity Identifier och används globalt. Koden är alfanumerisk på 20 tecken.

Behöver alla företag en LEI kod?

Nej, det finns ett antal undantag. Som du säkert kunna tyda av texten vid det här laget, behöver privatpersoner inte en kod. Inte heller enskilda firmor (med en årlig omsättning under 3 miljoner SEK) behöver identifiera sig med LEI. Som regel gäller dock att om ett företag handlar med till exempel ETF, FX Swaps, obligationer eller aktier krävs LEI-koden. Andra undantag är följande:

  • Bolag som enbart placerar i värdepapper eller fonder i en kapitalförsäkring.
  • Bolag som endast handlar FX-terminer i syftet att underlätta betalning för tjänster och varor.

Kostar det?

Ja. Förutom en avgift som tas ut vid själva registreringen, behöver du även betala årsvis. Exakt vad det kostar går inte att säga på rak arm, utan det beror på vilken leverantör det är som är utgivare av koden.

Hur ansöker man?

Det första steget är att välja en leverantör. Hos dem behöver du sedan göra en användarprofil på deras hemsida. De kommer att efterfråga ett antal nödvändiga uppgifter som krävs för att koden ska tilldelas dig. När du har lämnat in uppgifterna och de har bekräftats kommer det dröja mellan två till fjorton dagar innan du har koden.

Vilka är leverantörerna?

Leverantörer är inte knutna till något särskilt land, och det är bra att känna till att juridiska personer kan tilldelas en LEI kod av en leverantör. Det finns en rad olika leverantörer att ansöka om en kod hos – se bara till att de är auktoriserade.

26 Jun 2018