Geoteknisk undersökning för säkert bygge

Om du tänker bygga någon form av anläggning på okänd mark, gör du klokt i att ta reda på vad som döljer sig under ytan. Låt göra en geoteknisk undersökning!

Vi har alla hört talas om tunnelbygget genom Hallandsåsen. Det är lätt att vara efterklok, men måhända borde bygget ha börjat med en mer omfattande geoteknisk undersökning av åsens innanmäte. Men även byggprojekt av mindre dignitet behöver planeras noggrant. Jorden under ytan kan vara förrädisk och inte tåla att tyngas av ett nytt hus.

Du tänker inte bygga en tunnel men väl ett hus i ett drömläge vid sluttningen ner mot ett vattendrag. Ritningarna på huset ligger klara och du vill gärna visa dem för en av dina släktingar. “Huset ser ju bra ut och läget är perfekt, men har du undersökt marken på tomten?", frågar en välmenande släkting.

Geoteknisk undersökning av en tomt

Du har aldrig byggt något hus tidigare och att göra en geoteknisk undersökning har inte funnits på din karta. För att inte råka ut för framtida sättningar på tomten tar du därför kontakt med en konsultfirma som kan utföra en geoteknisk undersökning.

Konsultfirman tar fram offentliga data om vad som gäller för din tomt. Det kan handla om tidigare analyser, kartor med mera. Firman tar också markprover och det visar sig att jordlagren inte är helt stabila. Du får därför rådet att låta påla din tomt och konsultfirman ger dig tips om företag som kan utföra ett sådant arbete med pålning och markstabilisering.

24 May 2023