Hantverksformulär-17 – ett enklare sätt att jämföra offerter

Om du behöver hjälp med golvslipning, målning, tapetsering eller annat hantverk är chansen mycket stor att du begär offerter från många olika företag för att på detta sätt hitta ett så lågt pris som möjligt. Men du kommer även märka att dessa offerter är utformade på olika sätt vilket gör dem inte helt lätt att ställa mot varandra.

En stor fördel är om hantverkarna har använt Hantverksformulär -17 vilket är en mall kring hur ett avtal kan skrivas mellan konsument och näringsidkare vilket gör att man minimerar risken för missförstånd eller kommunikationsmissar.

Stor skillnad på kvalitet

Även om det är en stor skillnad på hur arbetet utförs om det handlar om golvslipning eller en nybyggnation av en lekstuga så finns det många generella regler som gäller. De punkter som tas upp i detta formulär är:

A – Vilka parter ingår detta avtal

B – Omfattningen av det arbete som ska utföras. Det kan exempelvis stå att golvslipning ska utföras på en yta av 40 kvadratmeter och att efterbehandling sedan ska ske med lack. Utöver detta även vilket material som ingår i priset.

C – Hantverkarens avrådande. Med detta menas arbete som hantverkaren avrått till men som beställarna ändå har bestämt att ska utföras. På detta sätt har man kommit ifrån en ansvarsfråga.

D – Priset vilket då kan förklaras på olika sätt så som fast pris, pris per timme, pris per kvadratmeter osv.

E – Eventuellt ROT-avdrag och hur mycket detta är

F – Vilka tider ska arbetet utföras?

G – Tilläggsarbeten som ska utföras utöver det grundläggande arbetet som genomförs.

H – Hur ska betalning ske?

I – Övriga överenskommelser

Ett fiktivt exempel

Stefan har precis flyttat in i en äldre lägenhet i Järfälla. Han bestämde sig tidigt för att renovera lägenheten och ett av stegen var att beställa golvslipning på samtliga parkettgolv. I god tid innan  renoveringen skulle genomföras kontaktade han företag i Järfälla, och Stockholm, som arbetar med golvslipning. Detta för att få offerter och ställa dessa mot varandra.

Det blir enkelt att jämföra de olika offerterna så länge som hantverkarna använder mallen Hantverksformulär -17 men alla gör inte detta utan har egna mallar som används. Enklaste i detta fallet är att Stefan tar en offert från ett företag som lämnat Hantverksforumulär -17 och sedan utgår från detta när de andra offerterna jämförs. På detta sätt är han säker på att jämföra de punkter som bör vara centrala i en offert från en hantverkare.

På detta sätt kan man välja det billigaste alternativet eller det alternativ som på annat sätt anses väga tungt. För vissa är det viktigt att anlita ett lokalt företag och då kan det bli ett företag från Järfälla även om företag från andra delar av Stockholm erbjuder lägre pris.

Vi rekommenderar detta företag för en kompetent golvslipning: golvslipningjärfälla.se.

7 Feb 2019