Har ditt företag rätt rådgivare?

Man kan göra mycket på egen hand, men man kan inte göra allt. Det är något som gång på gång bevisas. Ett företag kan nå en viss ekonomisk nivå på egen hand, men för att ta sig därifrån så krävs det ofta ett samarbete för att få förmögenheten att växa och där man själv kan fokusera på den huvudsakliga verksamheten. Kort sagt, man behöver förvaltning och man behöver en pålitlig samarbetspartner som kan sköta investeringar, pensionsfrågor och som kan handskas med alla andra viktiga ekonomiska spörsmål som kan få en förmögenhet att växa. Det är något som de flesta överlåter till sin bank.

Vår erfarenhet säger dock att det är bra - till en viss gräns. Har man ett större kapital - oavsett om man talar om företag eller om privatpersoner - så behöver man också private banking och detta av den enkla anledningen att den tjänsten ger bättre möjligheter att, till minimal egen ansträngning nå maximal utdelning och avkastning.

Private banking - får du det du behöver?

Din bank kan mycket väl erbjuda dig private banking och säga sig vara villiga att förvalta ditt kapital. Det är dock en sanning med viss modifikation. Vi skulle säga att det är en tjänst som kräver en mer professionell karaktär och touch. Ett företag som, helt enkelt, specialiserat sig på A) kunder som har en större förmögenhet och kapital och B) som vet vilka behov sådana har inom private banking.

Som kund till ett sådant företag så får du en större transparens om vad som händer med sina pengar och ditt kapital. Du får en service som innebär att du kan ringa 24/7 och där inga frågor är för stora eller små för att hanteras. Får du en magkänsla som kräver en snabbare aktion så kan företaget du anlitat också möta denna känsla - dels med en undersökning om investeringen i fråga och dels också, om så är fallet, med direkt handling. Du får ett kunnigt bollplank som kan möta alla dina ambitioner.

Och: du får en tjänst som skräddarsys efter dig och ditt företag. Banker som erbjuder private banking har ofta missförstått begreppet. Tjänsten är densamma oavsett kunden. Det handlar, enligt oss, om att se vilken kund det handlar om, vilka mål kunden i fråga har, hur man når dessa mål och hur man kan arbeta fram en tjänst som är till gagn för alla.

Ditt kapital ska växa för framtiden

Målet är att ditt kapital ska växa. Det kan ske på olika sätt och genom en skräddarsydd tjänst inom private banking så ses alla vägar över. Allt från handel med aktier, med fonder, med värdepapper ses över, pensionsfrågor - en extremt viktig, men ofta bortglömd del av en förmögenhet - får alternativa, mer gynnsamma lösningar och där alla risker ställs mot en potentiell avkastning på ett sundare, mer genomtänkt sätt.

Allt detta inom de juridiska gränser som finns och där du aldrig behöver riskera att betala mer skatt än vad som är nödvändigt. Ditt uppbyggda kapital ska förvaltas och det ska växa, det gör det enbart genom att välja rätt partner inom private banking.

Läs mer om private banking.

17 Oct 2018