Hitta en bra IT-partner för er verksamhet

Oavsett vilken typ av verksamhet man driver så finns det all anledning att välja rätt partner då det kommer till it- och serverdrift. Anledningen till detta är att de flesta företag i dagens Sverige gjort sig beroende av it och där man således använder datorer till sin dagliga verksamhet – datorer som måste fungera och som måste kunna ha fungerande servrar. En server har olika typer av behov beroende på vilken typ av företag man talar med; vissa kan anse att servern för löner, ekonomi och bokföring är det viktigaste medan ett annat företag hellre ser till vikten av att ha en fungerande hemsida.

Det som dock är gemensamt här är att servers kräver underhåll – löpande uppdateringar, blockering, virusprogram – och att väldigt många företag negligerar denna viktiga fråga – något som i slutändan leder till att de förlorar väldigt mycket pengar då något väl inträffar. För – att något förr eller senare händer råder det nästan inget tvivel om. En server har begränsad livslängd och vikten av serverdrift ska av den anledningen inte underskattas.

Om vi – som exempel på detta – säger att du driver ett företag då du har alla dina transaktioner, dina kunder och dina kommande affärer samlade på en server och där denna plötsligt en dag kraschar. Ja, då kommer du onekligen att ställas inför stora bekymmer som kommer att kosta dig mycket tid och därigenom mycket pengar att lösa. Med rätt sorts partner för din serverdrift hade du här fått reda på problemen i god tid och det här företaget hade dessutom löst dessa utan att du tvingats lägga en massa onödig kraft och onödiga pengar på detta.

Basera ditt val efter dina behov

It och serverdrift är i dagsläget en stor industri och man har som företagare några parametrar att ta hänsyn till och luta sig mot då det kommer till val partner inom detta. Vi kan först och främst peka på det faktum att man inte behöver överköpa sig. Med detta menar vi att det är dumt att betala för mycket pengar för tjänster som man saknar behov av. En mindre verksamhet har helt andra behov gällande sin serverdrift än vad ett större, nationellt företag har och därför ska det mindre företaget hitta en partner som har liknande storlek.

Menas med detta: kontakta ett mindre företag för serverdrift och få denna anpassad efter din verksamhet och de behov som du har snarare än att betala mycket pengar för något du egentligen inte behöver. Gällande just priset så varierar detta och beror helt på de tjänster man behöver – det finns väldigt billiga partners och det finns dyrare aktörer.

Prislappen säger dock generellt ingenting om hur kompetensen är utan det handlar mer om att man betalar för tjänsterna man behöver. De flesta företag inom It och serverdrift är väldigt skickliga och kunniga oavsett hur deras storlek ser ut.

7 Jun 2017