Hur skapar man en bättre arbetsmiljö?

Att vara mån om de anställdas hälsa är ekonomiskt smart och vi vet att arbetsmiljön påverkar hur vi mår. Skapa bra förutsättningar nu - investera i de anställda genom kunskaper i ergonomi.

Antingen har ni en företagshälsovård som besitter kunskapen och kan hjälpa er eller så hyr ni in en konsult med kunskap om arbetsplatsergonomi. Är du smart så finns det dessutom fler vägar att gå - som att låta hela personalen gå en kurs och lära sig om ergonomi på sin faktiska arbetsplats. Investera i de anställda - visa att företaget är mån om deras hälsa och är villiga att göra investeringar i arbetsmiljön. Ni kommer snart se resultat i form av ökad medvetenhet, personal som ställer medvetna krav och önskemål samt färre sjukskrivningar. En sådan investering resulterar inte bara i gladare och mer välmående personal utan som en naturlig följd även bättre resultat i arbetet.

Vad kan förbättras i arbetet

Genom att låta utbildarna komma till er vardag, att hålla utbildningen på plats och se just era förutsättningar, arbetsställningar, tunga lyft eller monotona rörelser kan de förebygga och stötta upp så ni får exakt den kunskap ni behöver i er vardag för att jobba mer effektivt och mer hälsosamt. Många små statiska rörelser som utförs konsekvent om och om igen kan leda till problem som ingen förstår var de kommer ifrån. Ett tränat öga ser sådant och förstår hur kroppen påverkas av arbetsmiljön och belastningen. Genom att upptäcka skadliga rörelsemönster och arbetsställningar i god tid kan skador och smärta förebyggas och undvikas. Har någon av era anställda problem med värk och smärta, låt oss identifiera och bygga bort orsaken.

En fördjupad förståelse om kroppen

I många yrken utmanas våra kroppar av belastning och tunga arbetsmoment. Att lyfta tungt behöver inte vara farligt, förutsatt att man lyfter rätt. Genom att genomgå en ergonomiutbildning som inkluderar belastningsergonomi kan anställda inom till exempel vård och omsorg, bygg, lokalvård, livsmedel med flera förebygga och undvika skador alternativt hitta orsaken till problem de redan upplever idag. Arbetsgivaren har ett ansvar i att se till så de anställda har kunskaper kring lämpliga arbetsställningar och rörelser och de eventuella risker arbetet och slarv eventuellt kan medföra. Arbetstagaren i sin tur är skyldiga att följa de instruktioner arbetsgivaren ger. Att investera i en utbildning, höjer medvetandet, intresset och kunskapen vilket i sin tur leder till piggare och gladare personal, bättre arbetsresultat och högre vinster.

4 Mar 2020