Inkomster och utgifter

En liten firma eller ett jättestort företag spelar ingen roll, löner ska administreras. Både det lilla och det stora företaget kan få lön för mödan med en enklare löneadministration.

Företag kan se otroligt olika ut. Allt från den lilla firman till stora koncernen. Vad de sysslar med varierar även det. Men oavsett om man säljer importerade sidenblommor från Sydostasien, bygger gasturbiner eller importerar italienska marmorbadkar så har man ett gemensamt: omkostnader. Vad de här kostnaderna består av är naturligtvis olika beroende på företag. Sidenblommor kräver kanske tullavgifter och italienska marmorbadkar kanske måste försäkras. En del omkostnader kan vara fasta, men omkostnader kan också vara sådant som man kan påverka. En sådan påverkbar omkostnad är kostnaden för löneadministration. Är företaget tillräckligt stort kan man spara betydande belopp på att göra löneadministrationen smidigare.

Dollarsedlar upphängda på tvättstreck

Vägar till smidigare löneadministration

Hur ett företags löneadministration ser ut beror naturligtvis på antalet anställda. Ökar volymen så ökar komplexiteten, som matematikern Irvin Schnurfman uttryckte det. Det gäller inte bara komplexa tal, utan även antal löner som ska administreras inom ett företag. Om lönehanteringen i ett företag inte fungerar så smidigt som den ska bör man göra en översyn av hela utbetalningskedjan. Vilka program använder man? Hur ser administrationen ut? Kan delar av administrationen automatiseras? Listan kan göras nästan ändlös. Är ett företag tillräckligt stort blir det komplicerat till slut. Mängden anställda kan vara stor, flera olika kollektivavtal kan gälla för olika avdelningar på ett företag, det kan vara fråga om att betala ut olika ersättningar för obekväm arbetstid eller traktamenten. Kort sagt är det lite av en djungel att reda ut de här frågorna ibland.

Vart kan man vända sig?

Lyckligtvis lever vi i en värld full av experter och andra kunniga människor som ser till att såna här problem kan angripas på ett enkelt och effektivt sätt. Det finns sätt att få den här imaginära djungeln att se ut som frisk och lummig tallskog. Det finns nämligen färdigutvecklade system, till exempel HR Plus och liknande, som tar ett helhetsgrepp om situationen och analyserar varje del i det komplexa arbetet med löneadministrationen. Utifrån den analysen kan man sedan se vilka delar som kan effektiviseras och hur de bör effektiviseras. Även behovsanalyser och andra förstudier kan göras via sådana här system. Då får man en bra överblick över hur läget ser ut, vad man kan åtgärda och vad man bör åtgärda. Det man åtgärdar kommer i slutändan att spara pengar och tid för företaget.

9 Mar 2020