Inriktningar inom varumärkesstrategi

Varför köper vi hellrevarumärke produkter från vissa varumärken än att välja billigare alternativ från mindre kända varumärken? Svaret är ofta att det första företaget lyckats bättre med sin varumärkesstrategi. Konsumenterna förknippar varumärket med olika egenskaper och känslor och väljer därmed deras produkter före andra företags produkter. Detta även om det skulle skilja i pris.

Det är bara att gå till sig själv och fråga vilken telefon man helst köper, en Samsung eller iPhone alternativt ett okänt märke som du aldrig hört talas om förr. Vad förknippar du med dessa tre olika alternativ? Hur har de jobbat med sin varumärkesstrategi.

För att bryta ner det går det att dela in arbetet inom varumärkesstrategi mot olika inriktningar. Här skiljer sig däremot marknadsföringsbolagen åt något men ett exempel kan tas från två olika marknadsföringsbyråer i Stockholm som just erbjuder denna tjänst.    

Företag 1

En Pr-byrå i Stockholm som grundades år 2000 och som sedan dess fått flera utmärkelser inom branschen. På deras sida om varumärkesstrategi presenteras tre inriktningar.

  • Varumärkesplattform

Detta kan sägas vara grunden. En plattform som resterande arbete tar avstamp från. Ett kortfattat dokument som visar vägen i vad som ska förmedlas och vad målet är med hela strategin.

  • Intern förankring

När plattformen är på plats är nästa steg att implementera detta tänk hos de anställda. Ett tydligt budskap ska förmedlas både internt och externt. Ett budskap som ska bli så självklart att man förknippar det med dess varumärke. Det är även viktigt att de anställda både inser vikten av detta arbete och även blir delaktiga i att förmedla budskapet.

  • Extern kommunikation

Hur ska denna nya varumärkesstrategi användas utåt? Vilka kanaler ska användas? Vem genomför detta och vilken utvärdering ska sedan ligga till grund för nästa steg? Det är den externa kommunikationen som många tänker på när man har varumärkesstrategi men som visas ovan är det tredje steget. Utan steg ett och två kommer steg tre att falla platt.

Företag 2

Ett företag i centrala Stockholm som vill hjälpa företag med dess digitala närvaro. Detta med allt från driva webbsidan till att synas inom sociala medier. En av deras tjänster är därmed varumärkesstrategi. Här har man fyra punkter som nämns:

  • Varumärkesplattformar

Se ovan

  • Varumärkesmätningar

Utvecklas arbetet med varumärket åt rätt håll? Det är viktigt, men inte lätt, att skapa tydliga mål som därmed kan utvärderas efterhand. Det blir därmed ett sätt att utvärdera varumärket, logan, kommunikationen m.m. Hur värderas varumärket idag?

  • Varumärkesanalyser

Varumärkesanalys ligger till grund för allt arbete som sedan ska utföras. Den kan med fokus på företaget och dess verksamhet likväl som mot kunder, konkurrenter och marknad.

  • Konverteringsgrad

Hur kan varumärket användas för att öka konverteringsgraden? Vilken strategi ska användas för att få fler besökare till att bli kunder?

Ser man på dessa två företag i Stockholm så finns alltså mycket stora likheter. Även om de presenterar olika underavdelningar inom varumärkesstrategi så är målet och oftast vägen dit densamma. Skillnaden är bara vilka ord man använder.

10 Apr 2019