Lär känna dina kunder

Alla företag kliar sina huvuden för att försöka få sina kunder att köpa just deras produkt. Hur mår man fram till sina kunder på bästa sätt? Att marknadsföra sin produkt eller tjänst är självklart men om man inte vet var och hur spelar det ingen roll hur bra den är.

Det går faktiskt lättare att sälja en dålig produkt med bra marknadsföring än en superb sådan med dålig. 

Kundinsikt

Man vill så precist som möjligt får kundinsikt om hur människorna man tänker sig rikta sig emot  fungerar och tänker. För att nå fram med sin marknadsföring måste man därför noga kartlägga sin kundgrupp. Att skaffa sig kundinsikt är A och O i framgångsrik reklam. Det gäller att alltid ligga steget före och lära sig hur man når fram till rätt grupp av människor som man tror attraheras av just dina tjänster och produkter. Idag kan man genom internet precis se vad människor gör online för att rikta marknadsföringen på rätt sätt.

Viktigt med struktur

När man samlar in all data så är det viktigt att veta vad man ska göra med den och noga utvärdera den. Det gäller att ha ordning på informationen man får för den kan i rätt händer vara guld värd. Det kan bli fel om man slarvar och riktar marknadsföringen fel. Vi har nog alla varit med om att få helt fel reklam till sig. När man som körkortslös får reklam för bilar, barnlösa får annonser för leksaker och så vidare blir man irriterad.

Analysera beteenden hos människor

Det gäller att samla in så mycket kunddata som möjligt hos männískor som man tror skulle vara intresserade att ens tjänster och produkter. Man tar reda på intressen, familjesituation, ålder, kön, var de bor, hur de bor och yrke med mera. Efter detta går man in på djupet och undersöker köpbeteenden, värderingar och annat för att få en bild av kunderna för att kunna rikta insatserna utifrån det. 

Olika kanaler för att nå fram

Beroende på vad man får fram när man samlat på sig så mycket kunddata som bara är möjligt kan man sedan effektivt rikta marknadsföringen. Man kan tydligt se hur olika människor fungerar genom noggrann analys. Det skiljer sig en del mellan olika grupper. Det är väl inte förvånande att idag den yngre generationen till stor del är online. Men även där ser man olika beteenden. De yngre spelar mer spel medan de äldre använder sociala medier i stor utsträckning. Medelålders svenskar är också online, men besöker oftare nyhetssajter, bloggar och sajter som berör deras intressen. 

 

 

 

9 Aug 2019