Många uppdrag för en flyttfirma i Stockholm

Det finns de som verkligen tjänat pengar på den unika bostadssituation som finns i Stockholm. Naturligtvis kan man först och främst säga att de som köpt exempelvis en lägenhet i tid – det vill säga för några år sedan – har potential att göra sig en förmögenhet; detta förklarat av att priserna ständigt når nya toppnivåer.

Sitter man exempelvis som ägare till en bostadsrätt i centrala Stockholm som man för några år sedan köpte för en miljon kronor så kan man i dagsläget nästan räkna med att få tre miljoner tillbaka vid en försäljning. Om vi vidare fortsätter att dra vinnarna ur denna tombola som utgör bostadsmarknaden i Stockholm så kan vi peka på de som hyr ut sina bostäder och för enkelhetens skull kan vi använda samma exempel för att illustrera detta. Samma man som ovan; den som köpte en bostadsrätt för en miljon kronor i innerstaden, bestämmer sig för att hyra ut sin lägenhet och han gör detta utan att meddela sin förening. Något som alltså inte får ske egentligen.

 Denne man hittar utan problem en hyresgäst som betalar honom 20 000 kronor i månaden svart och då hyran ligger på 4 000 kronor i vanliga fall så hämtar denna man alltså ut en förtjänst på 16 000. Här ska vi dessutom säga att dessa siffror är väldigt lågt räknade.

Där har vi två vinnare och om vi ser till företagsbranschen snarare än till privatpersoner så kan vi säga att en flyttfirma i Stockholm i dagsläget har väldigt bra affärsmöjligheter. Detta då det sker extremt många dagliga flyttar i Stockholm och då personer där i en hög utsträckning väljer att anlita en flyttfirma snarare än att själv sköta sin flytt. En flyttfirma i Stockholm kan alltså under en dag få väldigt många uppdrag och dessutom – för att klara av alla dessa – också expandera och anställa fler personer. Detta leder till en stor lönsamhet och det är även något som ser ut att hålla i sig på sikt.

Framtiden är oviss i Stockholm

Den extrema bostadssituationen i Stockholm ser nämligen inte ut att ha nått sin peak utan det mesta pekar mot att det är precis tvärtom. Stor inflyttning, en stor omsättning på befintliga bostäder i kombination med att staden inte hinner bygga nya leder till att de tre exempel vi nämnde ovan även i framtiden kan ha chans till stora pengar.

Ägare av bostäder och en flyttfirma i Stockholm kan således skratta hela vägen till banken om ingenting oförutsatt händer inom den närmaste tiden. Det som talar mot deras fortsätta vinst är att många experter ser tendenser till att en bostadsbubbla är på väg att brisera och hur det skulle se ut om detta sker går bara att spekulera kring.

Klart står i alla fall att en flyttfirma även då kan dra nytta av en sådant scenario – åtminstone under en kortare period - då privatpersoner kommer tvingas flytta från sina bostäder på grund av att de inte längre har råd att bo kvar.

22 Mar 2017