Massage på företaget – Utbud i Stockholm

Att få gratis massage ett par gånger per månad är uppskattat av de flesta anställda och inte minst när det får ske på betald arbetstid. Allt eftersom efterfrågan har ökat har även antalet företag som erbjuder olika sorts företagsmassage blivit fler. Därmed kan man även som kund ställa dessa mot varandra och välja en tjänst som helt passar de anställdas behov. Ser man på utbudet av massagetjänster riktade mot företag i Stockholm hittas exempelvis följande:

Kontorsmassage

Kontorsmassage är en massageform som är vanlig hos företag där de anställda sitter större delen av dagen framför en dator eller har annat slags kontorsjobb. Massagen är fokuserad på axlar, nacke och övre delen av ryggen

Den går att utföras genom att personen sitter på en vanlig stol och lutar sig mot skrivbordet men för bäst avslappning rekommenderas massage i en massagestol. Beställs sådan massage till ett företag kommer massageföretaget ta med sig massagestolen vid tillfället. Vid regelbunden massage kan de ibland låta stolen finnas kvar på företaget till nästa gång de kommer. På så vis personal från friskvårdsföretaget lätt ta kollektivtrafiken eller cykla och undvika trafikstockningen som kraftigt uppstår vissa tider på dygnet i Stockholm. 

Massage på konferens

Massage på konferens är ett uppskattat inslag utöver föreläsningar, gruppövningar och annat som konferensen är uppbyggd av. Eftersom massage kan tas som en kostnad oavsett om det utförs på kontoret eller i en extern lokal (exempelvis hotellet där konferensen genomförs) kan företagsmassage passa även på event, mässor eller konferenser. 

Ergonomi och massagegenomgång

Att erbjuda massage på företaget är enkelt, prisvärt och bekvämt. Men man bör även se på orsaken till att massage behövs. Inte sällan har de anställda dålig ergonomi vilket påskyndar problem i nacke och rygg. Ser man på utbudet hos massageföretagen i Stockholm så är det mycket vanligt att de även vill ha ergonomigenomgång och utbildning för enklare massage för de anställda. Tack vare det minskar risken för stela leder och muskler samtidigt som enklare massage kan utföras på varandra vid behov. 

Föreläsningar med fokus på hälsa och massage

Även föreläsningar inom just företagshälsovård och massage är vanligt i kombination med regelbunden massage. Målet är att de anställda ska få en bredare kunskap om massage och hälsa överlag och därigenom öka aktiva val som påverkar hälsan positivt. 

För även om massage är skönt och avslappnande är det viktigt att inte se det som en enskilt hälsofrämjande åtgärd utan som en del av en helhet. En helhet där kost, sömn, ergonomi och fysisk aktivitet spelar stor roll. 

17 Apr 2018