Mer reklam åt folket!

Alla företag är helt beroende av marknadsföringsmaterial. Utan reklam dör företagen. Utan reklam och möjligheten att hitta nya och fler kunder får företagen inte in nya intäkter. För alla företag som vill leva är det viktigt att få in nya och fler kunder. Är man inte på tårna och ser till så att fler får veta om de tjänster och varor som man säljer, går man till sist under.

Det sägs att det företag som inte marknadsför sig, inte finns kvar som företag om några år. Så viktig är marknadsföringen. Är man inte beredd att satsa av företagets tillgångar på reklam och marknadsföringsmaterial så ser man inkomsterna krympa. Kunderna vet inte om att företaget finns och inte heller vad som erbjuds eller vad som finns för dem. Det enda som kommer att hända är att de hittar till kunderna.

Se till att kunderna hittar till företaget

Bland det viktigaste ett företag har att annonsera om, är hur kunderna hittar till företaget, oberoende om det är på den digitala vägen, eller om det handlar om en fysisk butik. Att göra det lätta för kunderna att hitta till företaget är bland det absolut viktigaste; var du finns, vad du har att erbjuda i form av varor och tjänster och varför de ska välja just dig. Till vilket pris är endast en senare fråga. Kan man motivera varför kunderna ska välja just dig och om de förstår vilken hög kvalitet som du har, kommer de att vara villiga att köpa dina saker oavsett pris. Så att framhålla förtjänsterna med dig är bland det allra viktigaste. Så snart kunderna förstår det, kommer de att vilja köpa dina tjänster.

Papper – ett av Sveriges bästa produkter

Ända sedan medeltiden har man producerat papper i Sverige. Det blev tidigt ett av de viktigaste varorna som landet kunde exportera och en del av det välstånd osm vi ser i dag i Sverige kommer ur denna export. Många pappersbruk gick dessutom i export till andra länder, i form av kunskap och know-how om hur papperstillverkning går till. Den kunskapen har varit värdefull för utvecklingen av det moderna Sverige som vi känner till idag. Och papper fortsätter att vara en mycket viktig del av all vår konsumtion i vår vardag. Att ha ett helt papperslöst samhälle skulle aldrig fungera. Vi den svenska skogen att tacka för allt det papper som vi har kunnat använda och utnyttja till förmån för information.

6 Nov 2019