Mindre ROT-avdrag - Men mer RUT-avdrag i Nacka

År 2017 valde 11 836 personer i Nacka att utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Den totala summan landade på 151 miljoner. Minskningen är ganska kraftig då summan året före var 175 miljoner. Däremot har summan för RUT ökat. Ökat intresse för hemstädning och andra hushållsnära tjänster står bakom detta plus att ytterligare tjänster nu hittas inom RUT. 

Varje år presenterar Skatteverket statistik utifrån hur många personer som utnyttjat RUT- respektive ROT-avdraget. Siffrorna visar både på antalet personer samt total summa. Detta sorterat på samtliga kommuner. Utifrån dessa kan man därmed både se trender och historisk utveckling. När 2017 sammanställdes var det tydligt att befolkningen i Nacka minskat på ROT-avdraget, men ökat på RUT-avdraget. 

Även i grannkommuner hittas liknande utveckling. Där var summan under 2017 51,4 miljoner i ROT medan det året före var 59,6 miljoner. 

Ökad RUT

I många kommuner har alltså ROT-avdraget minskat. Detta både i antal personer samt i den totala summan. En liknande, men omvänd trend, kan ses inom RUT. Efterfrågan på hemstädning, trädgårdsskötsel och andra avdragsgilla tjänster har ökat år efter år och än så länge ses inte något tecken på att det ska minska. 

I Nacka var ökningen över 20 procent vilket kan anses vara anmärkningsvärt. År 2016 köpte invånarna i Nacka hemstädning (den största posten inom RUT) och andra tjänster så att RUT kunde användas för 96,9 miljoner. Året efter (2017) var summan uppe i hela 119,1 miljon. 

Även på Värmdö var det liknande utveckling. Här genomfördes ökningen från 27,6 miljoner till 34,8 miljoner. 

Flera olika orsaker

Eftersom ökningen av RUT och minskningen av ROT skett över hela landet kan man inte se någon regional orsak till förändringarna. Även om det finns undantag så är detta förändringar som är generella nationellt. 

Däremot kan man se vissa orsaker. En kan vara att ROT-avdraget minskades från 50% till 30% för ett par år sedan. Många passade på att renovera innan vilket gör att behovet minskat. En del anser även att avdrag på 30 procent inte alls lockar lika många att genomföra renovering som när avdraget var på 50 procent. 

Ytterligare orsaker kan ses i hur RUT har förändrats. Från och med att avdraget infördes har hemstädning stått för den största delen. Därefter andra städtjänster. Men nu har även ett flertal trädgårdstjänster tillkommit och även det så kallade RIT. Med andra ord avdrag för installation och reparation av elektriska saker så som dator, mobil, skrivare osv. 

Källa: Nacka Värmdö Posten

10 Aug 2018