När du behöver en inspiratör till företaget

Vi människor är ju sådana att vi blir påverkade av varandra. Är någon ledsen, blir omgivningen också det, och tvärtom; är någon sprudlande glad, smittar det av sig så att andra i närheten också blir glada. Det är i sanningen märkligt fenomen, detta att i påverkar varandra så mycket. Man kan tycka att vi brode vara mer förhindrade att påverka våra medmänniskor i så hög grad, men så är det. Är någon positiv då blir fler det. På det sättet blir vi påverkade av varandra. Det är bland annat därför som man ska vara noggrann med vilka människor som man umågs med, då vi tenderar att bli lika dem.

Hur ofta frågar du dig vad du vill?

Ibland kan det räcka för att komma in på nytt spår (mentalt) att träffa någon som pushar en i rätt riktning genom att träffa någon som kan inspirera en till att tänka i nya banor. Eller så är det någon som lockar fram det som vi egentligen bär på inom oss, men som i vanliga fall inte kommer fram. Då kan det finns mentala hinder som hindrar oss från att inse vad det är som vi egentligen vill och önskar oss. Träffar vi då på rätt människor kan de ta fram det som egentligen finns inom oss, bejaka det och arbeta för att förverkliga det.

Anlita en inspirationsföreläsare

Om det är så att du helst skulle vilja förverkliga det som du egentligen önskar och tänker på, kan du ta hjälp av en inspirattionsföreläsare. På samma sätt som när det kommer till en själv, kan man på ett företag "glömma" det som man egentligen vill göra och man tappar fokus på det som är själva kärnana i företagets verksamhet. De flesta företag kan tappa visionen om varför man har startat företaget. Det kan lätt bli så att man endast löser problem, men inte arbetar för att förverkliga det som var själva intentionen med företaget och anledningen till att någon ens grundade det. En inspiratör ser till att ställa frågor om varför man startade företaget och vad det var som gjorde att man överhuvudtaget ville ha ett företag.

Rätt person kan få företaget på fötter

Rätt sorts person kan få människor att satsa på nytt på det som var grundtanken med företaget. Det är lätt hänt att företaget tappar gnistan. I stället för att förverkliga det som man egentligen hade tänkt när man startade verksamheten, ägnar man sig åt fel saker. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita en inspirationsföreläsare.

2 Jan 2019