När du behöver personal i Stockholm

De flesta företag finns i Stockholm – det är inte så konstigt med tanke på att Stockholm är Sveriges största stad. Alla företag som vill väx mycket, flyttar förr eller senare till Stockholm. Det är här som man ägnar sig åt  rekrytering i Stockholm – dit de flesta väljer att flytta till. Men hur gör man för att hitta rätt personal till sitt företag? 

Det finns en hel bransch som ägnar sig åt rekryteringar. Det företag som kanske har en stor produktion, hinner inte alla gånger att rekrytera den personal som man kanske behöver. Att rerkytera personal tar nämligen ganska mycket tid i anspråk. Då kan det vara bra att anltia ett företag som är vana vid sådant och som vet hur man bär sig åt. Om man råkar rekrytera fel person till en tjänst, kan det innebära mycket tid, att först anställa, för att sedan komma underfund med att man har anställt fel person och behöva göra om hela proceduren på rätt sätt. Då kan det vara bättre att rekrytera rätt person från början i stället. 

Annonsera om tjänsten

Det första som man behöver göra är att annonsera om att tjänsten finns och att man vill ha någon som arbetar med det. Man kan annonsera i Arbetsförmedlingens annonser, i bemanningsföretagens annonser, på sajter som till exempel LinkedIn, på sociala medier som Facebook, Instagram, Whatsup och så vidare. Man kan även annonsera på den egna hemsidan om att man söker någon för en viss tjänst.

Intervjua någon för arbetet

Har man fått några hundra ansökningar på annonserna kan man börja intervjua folk för tjänsten. Man ringer dem och ber om att de ska komma på en intervju på arbetstplatsen. Genom att de kommer till företaget som de sedan ska jobba på, kan både du som ska anställa och de som vill bli anställda, känna efter om de skulle kunna passa in och trivas på arbetet.

Anställa personen

Har man kommit underfund med att en person skulle passa mycket bra på företaget kan man då anställa den personen. Man måste erbjuda en lön, som den personen kan tacka ja, eller nej till. Man bör skriva avtal där det tydligt framgår vilken lön personen ska få, för hur lång tid som man tänker sig att arbetet ska vara och vilka arbetsuppgifter som den personen ska ha. Ju mer man har specificerat i avtalet desto lättare är det om det skulle uppstå konflikter. Då kan man bara gå till avtalet och utifrån det bestämma hur det ska bli.

2 Oct 2019