När du vill låta pengarna växa på egen hand

Har du också upptäckt den lukrativa värdepappershandeln? Det enda man kan säga med ganska så stor säkerhet är att pengarna växer på två områden; aktiemarknaden och fastighetsbranschen i Sverige. Så har man pengar över, som man vill se förökar sig, bör man handla på båda eller någon av dessa områden. Här tar vi upp, om man har ett företag som arbetar med värdepappershandeln.

Vad är LEI-kod?

Ända sedan finanskrisen 2008, har man velat inför strängare regelverk och kontroller över finanshandeln. De finansiella myndigheterna har sett ett alltmer växande behov av att kunna spåra värdepappershandeln och har därför infört en LEI-kod som alla företag som arbetar inom denna bransch, måste ha. LEIstår för Legal Entity Identifier, vilket innebär att när man har en sådan kod, kan någon utomstående spåra de aktiviteter som äger rum i handeln med värdepapper. På produkterna ser man till exempel en CE-märkning. CE-märkningen på olika produkter gör det möjligt att veta var produkten har tillverkats, var den såldes, och varifrån den ursprungliga porduktionsmaterialet kommer från. På liknande sätt ska en LEI-kod göra det möjligt att spåra ett värdepapper och vad som har hänt med det över tid.

LEI-koden underlättar kontrollen

Skulle till exempel en bank behöva göra en kontroll av handeln med ett värdepapper, kan banken gå in och med hjälp av LEI-koden skriva en rapport om den handeln. Den rapporten kan i sin tur senare ligga som underlag för en utredning, åtgärd av myndigheter i det land där handeln har ägt rum eller bara för att man ska kunna se vad som händer med de värdepapper som säljs och köps. Här kan du läsa mer: https://www.leikod.nu.

7 May 2019