Öppna din dörr med dörrautomatik i Stockholm

Dörrautomatik är kanske inte lösningen på allt, men det är viktigt om man vill skapa ett inkluderande samhälle och smarta kundflöden i storstäder som Stockholm.

Ett dynamiskt, välkomnande passageflöde är något som efterfrågas i många byggnader. Att mötas av en stängd dörr kan påverka hela upplevelsen av en butik, ett lägenhetshus eller en myndighetslokal i Stockholm. Med en automatisk skjutdörr däremot, eller kanske en dörr med karusellautomatik, kan fastighetens yta nyttjas maximalt samtidigt som människor kan passera på ett naturligt och friktionsfritt sätt.

Oavsett om man behöver kundvänlig och praktisk slagdörrsautomatik eller en enkel dörrstängare för att hushålla med värmeresurser i en bostad finns en mängd bra lösningar för alla byggnader. Sjukhus och industrier har vissa behov medan skolor och bostadsrätter har andra. Gemensamt för många är dock att dörrautomatik kan vara till stor nytta.

Dörrautomatik för mänskliga rättigheter

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har Sverige sedan 2009 förbundit sig att införliva vissa bestämmelser. Bygglagen reglerar frågan om anpassning och tillgänglighet och där tydliggörs att alla, även människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska kunna ta sig fram i samhället. Dörrautomatik kan faktiskt, i många fall, ses som en lösning för rättvis inkludering.

Även ur smittskyddssynpunkt kan en dörr som öppnas och stängs automatiskt vara synonymt med trygghet och omtanke. Den ser till att det blir kontroll på luftflödet och därmed spridningen av virus och bakterier. Med smidig montering, långsiktiga underhållsavtal och rätt lösning för byggnaden kan nya dörrar öppnas – i bästa fall automatiskt. Läs vidare om fördelarna med dörrautomatik på denna hemsida: dörrautomatikstockholm.se

20 Oct 2022