Problem med tidhantering?

Är man bara sin egen, får man fylla hela företagets olika tjänster i en och samma roll. Man är sin egen VD, sin egen ekonom, sin egen marknadsförare och utförare. Arbetar man som till exempel hantverkare, är man den som reser mycket, åker fram och tillbaka till sin färghandlare, elhandel eller vilken leverantör som man använder sig av, så har man sällan tid för den där viktiga administrationen. 

Det finns ju fler än egenföretagare som kan behöva sköta administraitonen när man är på språng. Arbetar man till exempel som hantverkare och samtidigt som projektledare, kan man behöva komma åt de andras tidregistrering, samtidigt som man är ute på egna uppdrag. Det är inte alla gånger som man har tiden att åka in och ut från sitt kontor när man är ute själv och arbetar som hantverkare. 

Arbeta som projektledare med administration

Hantverksdata för tidrapporteringar

Om det är så att man leder ett projekt, eller till och med kanske själv är företagsägare, och har personal som man behöver hålla kollen på; hur lång tid tar varje moment i ett projekt? Vad kostar allt per timme – kan man behöva ett användbart och praktiskt verktyg som hjälper en att hålla koll på antal timmar och kostnader. Det går inte att ha ett stort program, som till exempel Visma för sin tidrapportering, då man kanske bara har med sig sin mobil när man är ute på jobb. 

Visma för stort för småföretagare

Att då bara ha Visma att tillgå, för sin tidrapportering kan vara lite väl stort. Men det finns andra program som är mer nedskalade för hantverkare som är ute och aldrig åker in till företagets kontor. Det är då program som vem som helst kan ha i sin mobil, eller i sin iPad, och är åtkomlig överallt där man råkar befinna sig. Använder man sig till exempel av ett program som heter Hantverksdata, som är särskilt uppbyggt för hantverkare, med tidrapportering, offertskapande, bokföring med mera, så kan alla få åtkomst till samma data.

Program som underlättar för alla

Alla kan se hur mycket tid varje moment i projektet eller arbetet som krävs och vad det kostar. Om alla kan göra sin egen tidsrapportering själva och samtidigt se de andras tidrapportering blir det lättare för alla att se hur lång tid de andras arbete kräver. Det gör att det blir större acceptans och förståelse för tidsåtgången för de andras arbete och man undviker irritationer och missförstånd.

26 Oct 2019