Rådgivare inom kapitalförvaltning

Om du ska placera pengar så kan det ibland vara svårt att veta vad som är en bra investering och vad som är en dålig investering. Dessutom är det inte så att kapitalmarknaderna är statiska utan det som är bra idag kan vara mindre bra imorgon. Du kan kolla på vilken webbsida som helst som redovisar avkastning på fonder så ser du att förra månadens bästa fond sällan är samma som den här månadens. Du kan alltså behöva få hjälp med dina investeringar och behöver då gå till en rådgivare. Här kommer vi kort att gå igenom några alternativ på rådgivare inom kapitalförvaltning.

Bankrådgivaren

Alla har vi någon gång besökt vårt lokala bankkontor och förutom han eller hon som sitter i kassan och hjälper till med att dela ut nya bankdosor så brukar det också finnas en rådgivare på banken. Den här personen ska kunna hjälpa dig med frågor kring kapitalförvaltning och hur du ska placera dina pengar. Bankrådgivare är speciella i sin art då de erbjuder råd kring de investeringsprodukter som banken själva har att erbjuda.

Fristående rådgivare – anknutet ombud

Utöver bankernas rådgivare så finns det också enskilda företag vars affärsidé är att hjälpa människor med investeringar. Dessa fristående företag kan antingen vara anknutna ombud till en viss bank eller till ett antal fondbolag och har isåfall valt ut ett ganska litet antal företag inom kapitalförvaltning som du kan få hjälp av.

Fristående rådgivare – icke anknutet ombud

Nästa kategori är de rådgivare som inte är anknutna till en bank eller ett par fondbolag. De driver fortfarande privata bolag, eller är anställda i ett sådant, och hjälper människor med råd kring sitt sparande och sin förmögenhet. De här rådgivarna har i regel ganska många samarbetspartners som de kan erbjuda dig kapitalförvaltning från.

Robotrådgivare

Ytterligare ett nytt alternativ är att ta hjälp av en av alla robotrådgivare som finns på marknaden idag. Det handlar då om en programvara som ska hjälpa dig med smarta val inom kapitalförvaltning. En del av robotarna erbjuder råd kring ett smalt utbud som finns hos den banken som äger roboten. Andra erbjuder råd kring i stort sett hela marknadens utbud av fonder och andra investeringsprodukter.

Fondplattform – gör det själv

En fondplattform är inte någon rådgivare i den bemärkelsen att den hjälper dig att navigera mellan olika investeringar och sparprodukter. Men det är trots allt ett alternativ när det kommer till att få hjälp med sitt sparande. Den här lösningen innebär att du väljer att få ta del av en plattform där dina pengar kan förvaras och placeras, ofta i ett ganska stort utbud av placeringar. Däremot så väljer du att sköta dina placeringar själv och får därmed inte råd från någon. Den öppna fondplattformen blir ett sparandets gör det själv lösning kan man säga. 

6 Aug 2018