Rätt skylt för rätt plats

Att investera i en skylt för företaget kan vara den avgörande faktorn i hur många kunder man får - och således hur pass hög omsättning och lönsamhet man kan se. Detta enligt en enkel logik. Som företag fångar man upp kunder genom olika sätt.

Vi har klassisk marknadsföring - genom annonser i tidningar och genom exempelvis tv-reklam - och vi har marknadsföring över internet där man kan se banners, annonser och kampanjer i sociala medier som exempel på detta. Även SEO - som kortfattat kan beskrivas som ett hjälpmedel för att ranka högt på Google - har blivit stort.

Skyltar då? Ja, det finns fortfarande spontana affärer och kunder som handlar på känsla. Dessa fångas upp genom attraktiva, tilltalande skyltar som direkt skapar ett sug hos en förbipasserande.

Många företag tänker fel i denna fråga. Man utgår från att varje affär är frukten av en planering. Så är inte fallet. Forskning visar att 80% av alla våra inköp är styrda av impuls och känsla. Där kan således en skylt vara avgörande. Hur ska man då tänka gällande skyltar och finns det några saker som är viktigare än andra? Vi tänkte rada upp några punkter som kan vara värda att ha med i beräkningen.

Glöm inte att köpa vägskyltar

Det första tipset som vi kan ge handlar om att ta reda på om man verkligen har tillåtelse att göra så. Alla städer har olika regler och vissa har hårdare sådana än andra. Stockholm exempelvis ställer högre krav på skyltens utformning och om man driver sitt företag inom ett område som räknas som detaljplan så måste man - i vissa fall - ansöka om bygglov.

Här ska vi emellertid säga att det finns undantag och där exempelvis skyltens storlek och utformning är avgörande. Tipset är att alltid kolla upp detta innan. Om inte - ja, då kan man stå där med en skylt som måste plockas ned och där man dessutom kan drabbas av ett vite. Kontakta byggnadsnämnden innan och se vad som gäller.

I övrigt? Ja, här kommer de punkter som vi tycker är extra viktiga:

  • Placeringen. Skylten ska dels vara inbjudande - men den ska dels även fungera som en vägvisare. Folk ska, helt enkelt, kunna se var din verksamhet ligger och detta gör att placeringen är väldigt viktig. Tänk även på bilister. Ligger din verksamhet lite svårtillgängligt till så kanske det bör innebära att du ska köpa vägskyltar. Det vill säga: du ska köpa vägskyltar och ställa dessa så att de fungerar som vägvisare till din verksamhet. I sådana lägen så är det viktigare att ha flera mindre vägskyltar än en stor skylt vid entrén.
  • Stick ut! Hur ska din skylt se ut? Många spelar bara säkra kort här och det är något som kan vara ett sämre val i det långa loppet. Om alla skyltar följer samma mönster - vad blir då tilltalande för kunden`Vår erfarenhet säger att man bör tänka lite utanför boxen. Skyltföretag idag kan arbeta med alla tänkbara former och färger och det gör att man har alla möjligheter att skilja sig från mängden. Vilken butik väljer du att gå in i: är det den som har en skylt av vanlig, rektangulär form eller den som har en form av exempelvis en banan? Många väljer det roliga, mer spännande alternativet. Som med all form av marknadsföring så vill man bli en snackis. Rätt skylt gör att folk minns företaget.
  • Modern teknik. Ser man till gårdagens Stockholm så var det en stad dränkt i ljus. Neonljus, närmare bestämt. I reklambranschens linda så var neonljus det självklara valet om man vill synas - överallt satt skyltar som gav företag och verksamheter en chans att visa sin närvaro. Detta skapade en spännande stadsbild och det var samtidigt en lekfullhet med i bilden. Som vid ovan nämnda punkt så handlade det om att sticka ut: skyltarna hade ljusspel, de var av olika former och de hade olika färger som - gemensamt - skapade en inbjudande stämning. Felet var att neon var relativt dyrt och att det dessutom hade en begränsad livslängd. Där kommer dagens lösningar in i bilden. Med hjälp av ny teknik - LED - kan man skapa samma härliga stämning, skapa samma unika skyltar och använda sig av samma kreativa lekfullhet. Skillnaden är att LED är billigt i längden, att det har en överlägsen livslängd och att det klarar av alla typer av väder och växlingar i temperaturen. Det skapar enorma möjligheter! Vi ska även nämna digitala skyltar som ett exempel på hur man kan dra nytta av den moderna tekniken. Genom en digital skylt sätter du ditt företag i förarsätet gällande vad ni vill marknadsföra. Ni kan byta erbjudanden hela tiden, ni kan skapa nya bakgrunder och ni kan välja maximal möjlighet till exponering utifrån väder och vind. Ett bra val som kan kompletteras med flera skyltar inne i butiken.
8 Dec 2020